Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Kodanike teabenõuded (Ask EP)

 
 

Kui soovite Euroopa Parlamendi tegevuse, volituste ja ülesehituse kohta rohkem teada, võite pöörduda kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole, kasutades allolevat vormi.

 
 
 
Teie küsite, meie vastame

Siit leiate valiku hiljutisi küsimusi, mille vastu kodanikud on Euroopa Parlamendile kirjutades huvi tundnud, koos meie antud vastustega.

 
 
 
Mida teeb EL küberkuritegevuse vastu võitlemiseks?
Keyboard with cybercrime button   © ArtemSam / Fotolia

Kodanikud kirjutavad Euroopa Parlamendile, et teada saada, mida teeb EL küberkuritegevuse vastu võitlemiseks. Küberkuritegevuse vastu võitlemiseks on EL rakendanud õigusakte ja toetab koostööd, mida tehakse 2013. aastal vastu võetud ELi küberjulgeoleku strateegia raames.

 
 
Talveaeg: kella keeratakse, aga miks?
Clock going back to wintertime   © Jan Engel / Fotolia

Euroopa Parlamendi poole pöördutakse pidevalt küsimustega kellakeeramise kohta. Osa kodanikke on suve- ja talveaja poolt, teised paluvad parlamendil see kaotada. Pühapäeval, 29. oktoobril 2017, keerati kellad ühe tunni võrra tagasi, kuid miks?

 
 
Mida teeb EL toidujäätmete vähendamiseks?
Recyclable food waste in bin   © Gary Perkin / Fotolia

ELis tekib aastas hinnanguliselt 88 miljonit tonni toidujäätmeid, mis on 173 kilogrammi inimese kohta. ELis toodeti 2011. aastal toitu kokku ligikaudu 865 kg inimese kohta. See tähendab, et me raiskame 20 % kogu toodetud toidust. Kodanikud küsivad Euroopa Parlamendilt teavet selle kohta, mida teeb EL toidujäätmete vähendamiseks. Samuti nõutakse liidu õigusnorme, mis aitaksid lõpetada toidu raiskamine kõigis Euroopa riikides. Muu hulgas on sellel teemal esitatud mitmeid petitsioone.

 
 
Kuidas reformib EL lennureisijate õigusi?
Flight information screen   © European Parliament Audiovisual service

Kodanikud küsivad Euroopa Parlamendilt sageli teavet, millised õigused on neil reisimisel. Õigusraamistiku käimasoleva reformi eesmärk on täpsustada lennureisijate õiguste teatavaid aspekte, et tagada õigusnormide parem kohaldamine.

 
 
Programm „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm
Sign with vocational education   © putilov_denis / fotolia

Noored soovivad programmi „Erasmus+“ kohta rohkem teada saada ning küsivad teavet liikuvusvõimaluste kohta, et nad saaksid oma oskusi täiendada ja töölesaamise väljavaateid parandada. Nad esitavad Euroopa Parlamendile sageli küsimusi selle kohta, millist toetust pakub EL noortele koolituse ja hariduse valdkonnas.

 
 
 
 
EP vastused

Näita kõiki EP vastuseid meie blogis.

 
 
 
Lisateave:

Kodanike teabenõuete üksus (Ask EP) on Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) osa ning meiega saab ühenduses olla meie sotsiaalmeedia platvormide kaudu:

 
 
 

Muud teenused

Allolevad lingid viivad teiste teenistusteni, kus võite leida täpsemat teavet.
 
 
 
 
Euroopa Parlamendi liikme otsing
 
 
Teave petitsiooni esitamise õiguse kohta
 
 
Euroopa Parlament teie riigis
 
 
Euroopa Parlamendi külastamine
 
 
Praktika Euroopa Parlamendis
 
 
Töövõimalused Euroopa Parlamendis
 
 
Teie Euroopa
 
 
Juurdepääs dokumentidele
 
 
Tutvumine arhiividokumentidega