Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")


Euroopa kodanikualgatus

 
 

Alates 1. aprillist 2012 on Euroopa Liidu kodanike käsutuses uus vahend, millega saab osaleda ühenduse poliitika kujundamises. Kodanikualgatus, mis hakkas tööle Lissaboni lepingu alusel, annab ühele miljonile inimesele, kes peavad esindama vähemalt ühte neljandikku ELi liikmesriikidest, võimaluse paluda Euroopa Komisjonilt konkreetse õigusloomeettepaneku koostamist.

Seejuures peab olema tegemist valdkonnaga, mis jääb komisjoni pädevusse. Kodanikualgatuse korralduskomiteel, mis peab koosnema vähemalt seitsmest ELi kodanikust, kes elavad seitsmes eri liikmesriigis, on vajaliku miljoni allkirja kogumiseks aega üks aasta. Liikmesriigis kogutud toetusallkirjad peab tõendama selle liikmesriigi pädev asutus.

Seejärel osalevad edukate algatuste organiseerijad Euroopa Parlamendi korraldatud kuulamisel. Euroopa Komisjonil on kolm kuud aega algatuse hindamiseks ja otsustamiseks, kuidas sellega edasi käituda.