Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Töövõimalused

 

Euroopa Parlamendis töötab kokku ligikaudu 8000 ELi liikmesriikidest pärit alalist ametnikku ja muud töötajat, kes on ametis parlamendi kolmes töökohas (Luxembourg, Strasbourg ja Brüssel) ning liikmesriikides asuvates infobüroodes.

 
 
Alalised ametnikud

ELi avalikus teenistuses töötavad ametnikud jagunevad kolme tegevusüksusesse: administraatorid (AD), assistendid (AST) ning sekretärid ja kantseleitöötajad (AST/SC).

Kõik Euroopa Liidu avalikku teenistust reguleerivad sätted on kirjas Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades ja liidu muude teenistujate teenistustingimustes.

Kuidas saada alaliseks ametnikuks?

Ametnikuks saamiseks tuleb läbida Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatud konkurss. EPSO korraldab töötajate valikut nii Euroopa Parlamendi kui ka kõikide teiste ELi institutsioonide jaoks. Konkursikutsed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning EPSO veebilehel.

 
 
Ajutised töötajad

Ajutisi töötajaid on võimalik tööle võtta mitmesuguste ülesannete täitmiseks ning neid saab palgata:

  • eelarvepädevate institutsioonide poolt määratud ajutisele ametikohale;
  • alalise ametikoha ajutiseks täitmiseks või;
  • aluslepingus ette nähtud ametikohal töötava isiku (presidendid, asepresidendid, kvestorid) või Euroopa Parlamendi fraktsioonide abistamiseks.

aluslepingus ette nähtud ametikohal töötava isiku (presidendid, asepresidendid, kvestorid) või Euroopa Parlamendi fraktsioonide abistamiseks?

Sõltuvalt kategooriast, avaldatakse valikumenetlused EPSO veebisaidil, Euroopa Parlamendi kodulehel ja fraktsioonide veebisaitidel.

 
 
Lepingulised töötajad

Lepingulisi töötajaid võetakse tööle

  • füüsiliste tööde tegemiseks või haldusülesannete täitmiseks;
  • alalise ametniku või ajutise töötaja asendamiseks juhul, kui ta ei saa mõnda aega oma ametiülesandeid täita.
 
 
Parlamendiliikme registreeritud assistendid

Euroopa Parlamendi liikmed valivad ja palkavad oma registreeritud assistendid vastastikuse usalduse alusel ning see kriteerium võib hõlmata ka poliitiliste vaadete sarnasust.

 
 
Riikide lähetatud eksperdid

Riikide lähetatud eksperdid on Euroopa Parlamendi juurde lähetatud ELi liikmesriigi, Euroopa majanduspiirkonda kuuluva EFTA liikmesriigi, Euroopa Liidu kandidaatriigi või kolmanda riigi riiklikest, piirkondlikest, kohalikest või nendega sarnastest ametiasutustest.

Nad jäävad oma tööandja teenistusse kogu lähetuse ajaks ja tööandja jätkab neile palga maksmist. Sellegipoolest on neile ette nähtud ka päevaraha.

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus tuleb saata liikmesriigi alalisse esindusse Euroopa Liidu juures.

 
 
Renditöötajad

Renditöötajaid võib palgata Brüsselis ja Luxembourgis ilmneva ajutise lisatööjõu vajaduse korral.

Renditöötajad võetakse tööle ajutist tööjõudu vahendava ettevõtte kaudu institutsioonidevaheliste raamlepingute alusel.

 
 
Kontaktandmed
 
Belgia
 
 
 
 
Luxembourg