Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")


Töölevõtmine

 
 

Kokku töötab Euroopa Parlamendis ligikaudu 6000 Euroopa Liidu liikmesriikidest pärinevat ametniku ja teenistujat.

 
 
 
Kuidas saada ühenduse ametnikuks?

Euroopa Parlament, nagu ka kõik teised Euroopa institutsioonid, valib töötajaid konkursi teel. On olemas erinevaid tüüpe konkursse, mis jagunevad omakorda erinevateks tasemeteks, võimaldades Euroopa Liidu kodanikel kandideerida administraatori, jurist-lingvisti, tõlgi, tõlkija, assistendi, sekretäri, oskustöölise jt ametikohtadele.

Konkursitingimuste avaldamise ja konkursside eeldatava ajakava kohta on võimalik saada teavet Euroopa Ühenduste Personalivaliku Ametist (EPSO).

Euroopa Liidu avalikku teenistust reguleeritakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade alusel.

Lisateave :