Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Töövõimalused

 

Euroopa Parlamendis töötab kokku ligikaudu 8000 ELi liikmesriikidest pärit alalist ametnikku ja muud töötajat, kes on ametis parlamendi kolmes töökohas (Luxembourg, Strasbourg ja Brüssel) ning liikmesriikides asuvates infobüroodes.

 
 
Alalised ametnikud

ELi avalikus teenistuses töötavad ametnikud jagunevad kolme tegevusüksusesse: administraatorid (AD), assistendid (AST) ning sekretärid ja kantseleitöötajad (AST/SC).

Kõik Euroopa Liidu avalikku teenistust reguleerivad sätted on kirjas Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades ja liidu muude teenistujate teenistustingimustes.

Kuidas saada alaliseks ametnikuks?

Ametnikuks saamiseks tuleb läbida Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatud konkurss. EPSO korraldab töötajate valikut nii Euroopa Parlamendi kui ka kõikide teiste ELi institutsioonide jaoks. Konkursikutsed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning EPSO veebilehel.

 
 
Ajutised töötajad

Ajutisi töötajaid on võimalik tööle võtta mitmesuguste ülesannete täitmiseks ning neid saab palgata:

 • eelarvepädevate institutsioonide poolt määratud ajutisele ametikohale;
 • alalise ametikoha ajutiseks täitmiseks või;
 • aluslepingus ette nähtud ametikohal töötava isiku (presidendid, asepresidendid, kvestorid) või Euroopa Parlamendi fraktsioonide abistamiseks.

aluslepingus ette nähtud ametikohal töötava isiku (presidendid, asepresidendid, kvestorid) või Euroopa Parlamendi fraktsioonide abistamiseks?

Sõltuvalt kategooriast, avaldatakse valikumenetlused EPSO veebisaidil, Euroopa Parlamendi kodulehel ja fraktsioonide veebisaitidel.

 
 
Lepingulised töötajad

Lepingulisi töötajaid võetakse tööle

 • füüsiliste tööde tegemiseks või haldusülesannete täitmiseks;
 • alalise ametniku või ajutise töötaja asendamiseks juhul, kui ta ei saa mõnda aega oma ametiülesandeid täita.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Parlamendiliikme registreeritud assistendid

Euroopa Parlamendi liikmed valivad ja palkavad oma registreeritud assistendid vastastikuse usalduse alusel ning see kriteerium võib hõlmata ka poliitiliste vaadete sarnasust.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:
 
 
Riikide lähetatud eksperdid

Riikide lähetatud eksperdid on Euroopa Parlamendi juurde lähetatud ELi liikmesriigi, Euroopa majanduspiirkonda kuuluva EFTA liikmesriigi, Euroopa Liidu kandidaatriigi või kolmanda riigi riiklikest, piirkondlikest, kohalikest või nendega sarnastest ametiasutustest.

Nad jäävad oma tööandja teenistusse kogu lähetuse ajaks ja tööandja jätkab neile palga maksmist. Sellegipoolest on neile ette nähtud ka päevaraha.

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus tuleb saata liikmesriigi alalisse esindusse Euroopa Liidu juures.

 
 
Renditöötajad

Renditöötajaid võib palgata Brüsselis ja Luxembourgis ilmneva ajutise lisatööjõu vajaduse korral.

Renditöötajad võetakse tööle ajutist tööjõudu vahendava ettevõtte kaudu institutsioonidevaheliste raamlepingute alusel.

 
 
Kontaktandmed
 
Belgia
 
 
 
 
Luxembourg