Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Praktika Euroopa Parlamendis

 
 
Kutseõppe võimaluste pakkumiseks ning Euroopa Parlamendi ja selle tegevuse tutvustamiseks pakutakse mitmeid praktikavõimalusi parlamendi peasekretariaadis
 
 
 
Praktika ülikoolilõpetanutele (Robert Schumani praktika)

Praktika eesmärk on võimaldada ülikoolilõpetanutel täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa Parlamendi tegevusega.

Selle programmi raames on kolm võimalust:

 • üldpraktika, millele võivad kandideerida kõik kodanikud, kes vastavad etteantud kriteeriumitele;
 • ajakirjanduspraktika, millele kandideerivatel isikutel peab olema ametialane kogemus, mida tõendavad avaldatud tööd, mõne Euroopa Liidu liikmesriigi ajakirjanike liidu liikmesus või mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või kandidaatriigis tunnustatud ajakirjandusharidus;
 • ajakirjanduspraktika, millele kandideerivatel isikutel peab olema ametialane kogemus, mida tõendavad avaldatud tööd, mõne Euroopa Liidu liikmesriigi ajakirjanike liidu liikmesus või mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või kandidaatriigis tunnustatud ajakirjandusharidus;

Ülikoolilõpetanutele mõeldud praktikale võivad kandideerida isikud, kes:

 • on Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanikud, välja arvatud sise-eeskirja artikli 5 lõikes 2 sätestatud erijuhul;
 • on praktika alguseks vähemalt 18-aastased;
 • valdavad kõrgtasemel ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt;
 • ei ole olnud Euroopa Liidu eelarvest rahastataval praktikal või tasustataval töökohal rohkem kui neli järjestikust nädalat.

Praktika kestab viis kuud ning seda ei pikendata.

Praktikaperioodid ja kandideerimisavalduste esitamise tähtajad on järgmised:

 • Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg: 15. august – 15. oktoober (keskööni)
  Praktikaperiood: 1. märts – 31. juuli
 • Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg: 15. märts – 15. mai (keskööni)
  Praktikaperiood: 1. oktoober – 28./29. veebruar

Igal aastal kandideerib Euroopa Parlamenti praktikale 25 000 inimest. Neist valitakse välja 600.

Kandideerimiseks tuleb täita kõik tingimused ning esitada elektrooniline kandideerimisavaldus.


Juhend kandidaatidele

 • Enne kandideerimisavalduse esitamist on soovitatav lugeda hoolega läbi Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskiri ning korduma kippuvad küsimused.
 • Avalduse esitamisel on iga lehekülje täitmiseks aega maksimaalselt 30 minutit. Juhime tähelepanu asjaolule, et kui kandideerimisavaldusse 30 minuti jooksul midagi ei lisata, siis kaovad ka varem sisestatud andmed.
 • Kandidaatide suurt arvu silmas pidades on soovitatav mitte viivitada avalduse esitamisega tähtaja viimase päevani, et vältida süsteemi ülekoormust.
 • Puudega kandidaadid peavad pöörama kandideerimisavalduse täitmisel erilist tähelepanu neid puudutavatele sätetele.
 • Juba esitatud avaldust ei ole võimalik elektrooniliselt muuta. Avalduse kinnitamine tähendab ka selle esitamist. Kontrollige pärast kandideerimisavalduse täitmist ja enne selle esitamist andmete õigsust ja täielikkust.
 • Poolikult täidetud avaldused lükatakse automaatselt tagasi.
 • Pärast elektroonilise avalduse kinnitamist ja esitamist saate selle kohta e-postiga automaatse kinnituse. Kirjas on kinnitusnumber, mida tuleks praktikat käsitlevas edasises kirjavahetuses alati kasutada, ning pdf-vormingus kandideerimisavaldus, mille väljatrükk palutakse Teil esitada juhul, kui Teile pakutakse praktikakohta.
 
 
Konverentsitõlgid

Euroopa Parlamendi Konverentsikorralduse ja suulise tõlke peadirektoraat ei paku baasväljaõpet lingvistidele, kes tahavad spetsialiseeruda konverentsitõlkele, kuna subsidiaarsuse põhimõtte alusel kuulub see iga liikmesriigi ametiasutuste pädevusse.

Juhul kui oled omandanud konverentsitõlke kutsekvalifikatsiooni ja sinu keelepaar on institutsioonile vajalik, võiksid kaaluda akrediteerimistesti sooritamist või kandideerimist avalikul konkursil (vt Suuline tõlge Euroopa heaks).

Muud võimalused

Kui oled huvitatud konverentsitõlgi tööst, aga vastav erialane ettevalmistus puudub, siis mitmed Euroopa ülikoolid pakuvad kursuseid, mille läbimisel on võimalik omandada kirjaliku ja suulise tõlke eriala. Nimekirja täisajaga kursuseid pakkuvatest ülikoolidest leiad siit.

Seega, kui sul on juba ülikoolikraad, kuid tahaksid omandada konverentsitõlgi eriala, siis tea, et vastavat «Euroopa magistrikraadi» on võimalik omandada paljudes kõrgharidusasutustes.

 
 
 

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et alates 2019. aastast kuulub kirjaliku tõlke praktika Schumani praktika alla. Seetõttu tuleks kirjaliku tõlke valdkonna praktikale kandideerijatel edaspidi kasutada Schumani praktika linki.

 
 
 
Isikuandmete kaitse

Teie isikuandmete töötlemist on kirjeldatud allpool.

 
 
Kontaktandmed
 
Teid huvitava praktika kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust vastava teenistusega, olles eelnevalt läbi lugenud praktikaeeskirjad.
Üld- ja ajakirjanduspraktika, praktikakohad
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG