Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Praktika Euroopa Parlamendis

 
 
Kutseõppe võimaluste pakkumiseks ning Euroopa Parlamendi ja selle tegevuse tutvustamiseks pakutakse mitmeid praktikavõimalusi parlamendi peasekretariaadis
 
 
 
Praktika ülikoolilõpetanutele (Robert Schumani praktika)

Praktika eesmärk on võimaldada ülikoolilõpetanutel täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa Parlamendi tegevusega.

Selle programmi raames on kolm võimalust:

 • üldpraktika, millele võivad kandideerida kõik kodanikud, kes vastavad etteantud kriteeriumitele;
 • ajakirjanduspraktika, millele kandideerivatel isikutel peab olema ametialane kogemus, mida tõendavad avaldatud tööd, mõne Euroopa Liidu liikmesriigi ajakirjanike liidu liikmesus või mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või kandidaatriigis tunnustatud ajakirjandusharidus;
 • ajakirjanduspraktika, millele kandideerivatel isikutel peab olema ametialane kogemus, mida tõendavad avaldatud tööd, mõne Euroopa Liidu liikmesriigi ajakirjanike liidu liikmesus või mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või kandidaatriigis tunnustatud ajakirjandusharidus;

Ülikoolilõpetanutele mõeldud praktikale võivad kandideerida isikud, kes:

 • on Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanikud, välja arvatud sise-eeskirja artikli 5 lõikes 2 sätestatud erijuhul;
 • on praktika alguseks vähemalt 18-aastased;
 • valdavad kõrgtasemel ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt;
 • ei ole olnud Euroopa Liidu eelarvest rahastataval praktikal või tasustataval töökohal rohkem kui neli järjestikust nädalat.

Praktika kestab viis kuud ning seda ei pikendata.

Praktikaperioodid ja kandideerimisavalduste esitamise tähtajad on järgmised:

 • Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg: 15. august – 15. oktoober (keskööni)
  Praktikaperiood: 1. märts – 31. juuli
 • Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg: 15. märts – 15. mai (keskööni)
  Praktikaperiood: 1. oktoober – 28./29. veebruar

Igal aastal kandideerib Euroopa Parlamenti praktikale 25 000 inimest. Neist valitakse välja 600.

Kandideerimiseks tuleb täita kõik tingimused ning esitada elektrooniline kandideerimisavaldus.


Juhend kandidaatidele

 • Enne kandideerimisavalduse esitamist on soovitatav lugeda hoolega läbi Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskiri ning korduma kippuvad küsimused.
 • Avalduse esitamisel on iga lehekülje täitmiseks aega maksimaalselt 30 minutit. Juhime tähelepanu asjaolule, et kui kandideerimisavaldusse 30 minuti jooksul midagi ei lisata, siis kaovad ka varem sisestatud andmed.
 • Kandidaatide suurt arvu silmas pidades on soovitatav mitte viivitada avalduse esitamisega tähtaja viimase päevani, et vältida süsteemi ülekoormust.
 • Puudega kandidaadid peavad pöörama kandideerimisavalduse täitmisel erilist tähelepanu neid puudutavatele sätetele.
 • Juba esitatud avaldust ei ole võimalik elektrooniliselt muuta. Avalduse kinnitamine tähendab ka selle esitamist. Kontrollige pärast kandideerimisavalduse täitmist ja enne selle esitamist andmete õigsust ja täielikkust.
 • Poolikult täidetud avaldused lükatakse automaatselt tagasi.
 • Pärast elektroonilise avalduse kinnitamist ja esitamist saate selle kohta e-postiga automaatse kinnituse. Kirjas on kinnitusnumber, mida tuleks praktikat käsitlevas edasises kirjavahetuses alati kasutada, ning pdf-vormingus kandideerimisavaldus, mille väljatrükk palutakse Teil esitada juhul, kui Teile pakutakse praktikakohta.
 
 
Kirjaliku tõlke praktika ülikoolilõpetanutele

See praktika on mõeldud ainult ülikooli või samaväärse haridusasutuse lõpetanutele. Praktika eesmärk on võimaldada praktikantidel täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa Parlamendi tegevusega.

Ülikoolilõpetanutele mõeldud kirjaliku tõlke praktikale võib kandideerida isik, kes:

 • on Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik;
 • on praktika alguseks vähemalt 18-aastane;
 • on enne kandideerimisavalduste esitamise tähtpäeva lõpetanud vähemalt kolm aastat kestnud ülikooliõpingud, mida tõendab diplom;
 • valdab täielikult ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt või Euroopa Liidu kandidaatriigi ametlikku keelt ning valdab kõrgtasemel veel kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt;
 • ei ole läbinud ühtegi muud Euroopa Liidu eelarvest rahastatud praktikat ega töötanud Euroopa Liidu eelarvest rahastatud töökohal rohkem kui neli järjestikust nädalat.

Ülikoolilõpetanutele mõeldud kirjaliku tõlke praktika kestus on kolm kuud. Seda võib erandkorras pikendada kuni kolme kuu võrra.

Praktika algusajad ja avalduste esitamise tähtajad:

 • Praktika algus: 1. jaanuar
  Avalduste vastuvõtmine: 15. juuni – 15. august (keskööni)
 • Praktika algus: 1. aprill
  Avalduste vastuvõtmine: 15. september – 15. november (keskööni)
 • Praktika algus: 1. juuli
  Avalduste vastuvõtmine: 15. detsember – 15. veebruar (keskööni)
 • Praktika algus: 1. oktoober
  Avalduste vastuvõtmine: 15. märts – 15. mai (keskööni)

Soovitame mitte jätta avalduse esitamist viimasele päevale, sest avalduste suure hulga tõttu võib tekkida süsteemi ülekoormus.

Kirjaliku tõlke praktika toimub Luxembourgis.

Praktika stipendiumi summa on 2018. aastal 1 313,37 eurot kuus.

Kui olete huvitatud ülikoolilõpetanutele mõeldud kirjaliku tõlke praktikast, tutvuge palun kirjaliku tõlke praktika sise-eeskirjaga.

Tähele tuleks panna praktikale pääsemise tingimusi. Eelvaliku läbinud kandidaatidelt on nõutavad järgmised tõendavad dokumendid:

 • nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud avalduse vorm,
 • passi või isikutunnistuse koopia,
 • diplomite ja tunnistuste koopiad,
 • võimaluse korral ülikooli hinnetelehtede koopiad.

Algetapis ei ole tõendavaid dokumente vaja saata. Need palutakse esitada üksnes eelvaliku läbinud kandidaatidel.

Kui olete praktikale kandideerides läbinud eelvaliku, loetakse Teie avaldus vastuvõetavaks üksnes juhul, kui esitate kõik eespool nimetatud dokumendid.

Kui vastate praktikal osalemise tingimustele, täitke palun veebipõhine avalduse vorm.

Pidage avalduse vormi täites silmas, et kui see jääb 30 minutiks seisma, siis sisestatud andmed kaovad. Soovitame seetõttu lugeda enne avalduse vormi täitmist hoolikalt läbi kirjaliku tõlke praktika sise-eeskirja.

Esitatud avaldust ei saa veebipõhiselt muuta ning selle lõpetamine ja esitamine toimub üheainsa toimingu käigus. Enne veebipõhise avalduse esitamist on täitmise ettevalmistamisel abiks näidisvorm (vt allpool toodud linki).

NB! Pärast elektroonilise avalduse kinnitamist antakse Teile number, mis tuleb alles hoida.

 
 
Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika

Euroopa Parlament pakub kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika võimalust kandidaatidele, kes on enne taotluse esitamise tähtaega omandanud keskhariduse, mis vastab ülikooli astumiseks vajalikule tasemele, või kes on omandanud samal tasemel kõrg- või keskerihariduse. Väljaõppe praktika on mõeldud eelkõige kandidaatidele, kes peavad läbima praktika oma õppeprogrammi raames, tingimusel et nad on praktika alguse päevaks vähemalt 18-aastased.

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktikale võib kandideerida isik, kes:

 • on Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik ;
 • on praktika alguseks vähemalt 18-aastane
 • valdab täielikult ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt või Euroopa Liidu kandidaatriigi ametlikku keelt ning valdab kõrgtasemel veel kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt
 • ei ole läbinud ühtegi muud Euroopa Liidu eelarvest rahastatud praktikat ega töötanud Euroopa Liidu eelarvest rahastatud töökohal rohkem kui neli järjestikust nädalat.

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika kestus on üks kuni kolm kuud. Seda võib erandkorras pikendada kuni kolme kuu võrra.

Väljaõppe praktika algusajad ja avalduste esitamise tähtajad:

 • Praktika algus: 1. jaanuar
  Avalduste vastuvõtmine: 15. juuni – 15. august (keskööni)
 • Praktika algus: 1. aprill
  Avalduste vastuvõtmine: 15. september – 15. november (keskööni)
 • Praktika algus: 1. juuli
  Avalduste vastuvõtmine: 15. detsember – 15. veebruar (keskööni)
 • Praktika algus: 1. oktoober
  Avalduste vastuvõtmine: 15. märts – 15. mai (keskööni)

Soovitame mitte jätta avalduse esitamist viimasele päevale, sest avalduste suure hulga tõttu võib tekkida süsteemi ülekoormus.

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika toimub Luxembourgis.

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktikandid saavad igakuist hüvitist. Hüvitise summa on 2018. aastal 322,10 eurot kuus

Kui olete huvitatud kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktikast, tutvuge palun kirjaliku tõlke praktika sise-eeskirjaga

Tähele tuleks panna praktikale pääsemise tingimusi. Eelvaliku läbinud kandidaatidelt on nõutavad järgmised tõendavad dokumendid:

 • nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud avalduse vorm,
 • passi või isikutunnistuse koopia,
 • diplomite ja tunnistuste koopiad,
 • ning võimaluse korral ülikooli hinnetelehtede koopiad.

Algetapis ei ole tõendavaid dokumente vaja saata. Need palutakse esitada üksnes eelvaliku läbinud kandidaatidel.

Kui olete väljaõppe praktikale kandideerides läbinud eelvaliku, loetakse Teie avaldus vastuvõetavaks üksnes juhul, kui esitate kõik eespool nimetatud dokumendid.

Kui vastate praktikal osalemise tingimustele, täitke palun veebipõhine avalduse vorm.

Pidage avalduse vormi täites silmas, et kui see jääb 30 minutiks seisma, siis sisestatud andmed kaovad. Soovitame seetõttu lugeda enne avalduse vormi täitmist hoolikalt läbi kirjaliku tõlke praktika sise-eeskirja.

Esitatud avaldust ei saa veebipõhiselt muuta ning selle lõpetamine ja esitamine toimub üheainsa toimingu käigus. Enne veebipõhise avalduse esitamist on täitmise ettevalmistamisel abiks näidisvorm (vt allpool toodud linki).

NB! Pärast elektroonilise avalduse kinnitamist antakse Teile number, mis tuleb alles hoida.

 
 
Konverentsitõlgid

Euroopa Parlamendi Suulise tõlke ja konverentside peadirektoraat ei paku baasväljaõpet lingvistidele, kes tahavad spetsialiseeruda konverentsitõlkele, kuna subsidiaarsuse põhimõtte alusel kuulub see iga liikmesriigi ametiasutuste pädevusse.

Juhul kui oled omandanud konverentsitõlke kutsekvalifikatsiooni ja sinu keelepaar on institutsioonile vajalik, võiksid kaaluda akrediteerimistesti sooritamist või kandideerimist avalikul konkursil (vt Suuline tõlge Euroopa heaks).

Muud võimalused

Kui oled huvitatud konverentsitõlgi tööst, aga vastav erialane ettevalmistus puudub, siis mitmed Euroopa ülikoolid pakuvad kursuseid, mille läbimisel on võimalik omandada kirjaliku ja suulise tõlke eriala. Nimekirja täisajaga kursuseid pakkuvatest ülikoolidest leiad siit.

Seega, kui sul on juba ülikoolikraad, kuid tahaksid omandada konverentsitõlgi eriala, siis tea, et vastavat «Euroopa magistrikraadi» on võimalik omandada paljudes kõrgharidusasutustes.

 
 
 
 

Isikuandmete kaitse

Teie isikuandmete töötlemist on kirjeldatud allpool.

 
 
Kontaktandmed
 
Teid huvitava praktika kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust vastava teenistusega, olles eelnevalt läbi lugenud praktikaeeskirjad.
Üld- ja ajakirjanduspraktika, praktikakohad
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Kirjaliku tõlke praktika
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG