Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Eetika ja läbipaistvus

 

Euroopa Parlamendi tähtsus ja mõjujõud on suurenenud eelkõige pärast Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumist ning seepärast on senisest veelgi olulisem tagada, et parlament esindaks ELi kodanike huve täiesti avatult ja läbipaistvalt.

ELi kodanikel on õigus jälgida tähelepanelikult valitud parlamendiliikmete tegevust ja veenduda, et nad järgivad käitumisjuhendi kindlaid põhimõtteid ning nende suhted huvirühmade esindajatega on tasakaalustatud. Lisaks on kodanikel õigustatud ootus, et Euroopa Parlamendi töötajad peavad kinni rangetest käitumisnormidest ja teevad oma tööd tõhusalt. Samuti on väga oluline, et kodanikele oleks tagatud õigus saada juurdepääs ELi institutsioonide dokumentidele kooskõlas määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud vajalike piirangutega.

Euroopa Parlament on võtnud kohustuse järgida läbipaistvuse põhimõtet ning allpool esitatud vahendite eesmärk on aidata kaasa sellele, et kodanikud saaksid kontrollida parlamendi tööd ja eeskätt parlamendi seadusandlikku tegevust.

 
 
         


Hea valitsemistava edendamiseks ja kodanikuühiskonna osalemise tagamiseks teevad liidu institutsioonid, organid ja asutused oma tööd võimalikult avalikult. (ELi toimimise lepingu artikkel 15)
 
 
 

Institutsioonid annavad kodanikele ja esindusühendustele sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja vahetada avalikult oma seisukohti liidu tegevuse kõigis valdkondades.(ELi lepingu artikkel 11)