Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Eurooppalainen kansalaisaloite

 
 

EU:n kansalaisten käytettävänä on ollut 1. huhtikuuta 2012 alkaen aivan uusi väline, jonka avulla he voivat osallistua EU:n politiikan muotoilemiseen. Lissabonin sopimuksella luodun kansalaisaloitteen avulla miljoona kansalaista vähintään neljäsosasta jäsenvaltioista voi pyytää Euroopan komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

Kansalaisaloitteen järjestäjällä – kansalaistoimikunnalla, joka koostuu vähintään seitsemästä EU:n kansalaisesta, jotka asuvat vähintään seitsemässä eri jäsenvaltiossa – on yksi vuosi aikaa kerätä tarvittavat allekirjoitukset, jotka kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat. Menestyksekkäiden aloitteiden organisoijat osallistuvat Euroopan parlamentin järjestämään kuulemiseen. Komissiolla on kolme kuukautta aikaa tutkia aloitetta ja päättää, miten toimia sen suhteen.