Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Työpaikat

 

Euroopan parlamentissa työskentelee noin 8 000 eri Euroopan unionin jäsenvaltioista lähtöisin olevaa virkamiestä ja muuta toimihenkilöä. Työpaikat sijaitsevat parlamentin toimipaikoissa (Luxemburg, Strasbourg ja Bryssel) sekä jäsenvaltioissa olevissa tiedotustoimistoissa.

 
 
Euroopan parlamentissa työskentelee noin 8 000 eri Euroopan unionin jäsenvaltioista lähtöisin olevaa virkamiestä ja muuta toimihenkilöä. Työpaikat sijaitsevat parlamentin toimipaikoissa (Luxemburg, Strasbourg ja Bryssel) sekä jäsenvaltioissa olevissa tiedotustoimistoissa

EU-virkamiehet on jaettu kolmeen tehtäväryhmään: hallintovirkamiehet (AD), hallintoavustajat (AST) sekä sihteeri- ja virkailijahenkilöstö (AST/SC).

Euroopan unionin virka- ja työehdot vahvistetaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa.

Miten virkamieheksi pääsee?

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää avoimia kilpailuja, joiden perusteella virkamiehet valitaan. EPSO huolehtii sekä parlamentin että kaikkien muiden unionin toimielinten henkilöstön valinnasta. Kilpailuilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sekä EPSOn verkkosivustolla.

 
 
Väliaikaiset toimihenkilöt

Väliaikaisia toimihenkilöitä voidaan palkata monenlaisiin tehtäviin:

 • hoitamaan tointa, jonka budjettivallan käyttäjät ovat luokitelleet väliaikaiseksi;
 • hoitamaan vakinaista virkaa tilapäisesti;
 • avustamaan perussopimuksessa määrättyä tehtävää hoitavaa henkilöä (puhemies, varapuhemies, kvestori) tai Euroopan parlamentin poliittista ryhmää.

Miten väliaikaiseksi toimihenkilöksi pääsee?

Joissakin tapauksissa järjestetään valintamenettely, joka julkaistaan EPSOn, Euroopan parlamentin ja poliittisten ryhmien verkkosivustoilla.

 
 
Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä palkataan

 • ruumiilliseen työhön tai hallinnollisiin avustaviin tehtäviin ;
 • sellaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden sijaisiksi, jotka ovat toistaiseksi estyneitä hoitamasta tehtäviään.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat

Euroopan parlamentin jäsenten valitessa ja palkatessa valtuutettuja avustajiaan he painottavat keskinäistä luottamusta ja mahdollisesti poliittisia näkemyksiä.

 
 
Kansalliset asiantuntijat

Kansalliset asiantuntijat ovat henkilöitä, jotka Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Euroopan talousalueeseen kuuluvissa EFTA-maissa, ehdokasvaltioissa tai kolmansissa maissa toimivat kansalliset, alueelliset tai paikalliset hallintoelimet ovat tilapäisesti siirtäneet Euroopan parlamentin palvelukseen.

He pysyvät työnantajansa palveluksessa koko tilapäisen siirron ajan, ja tämä maksaa edelleen heidän palkkansa. Heille maksetaan kuitenkin päivärahaa.

Kansalliseksi asiantuntijaksi hakevan on lähetettävä vapaamuotoinen hakemus sekä ansioluettelo jäsenvaltion pysyvään EU-edustustoon.

 
 
Vuokratyöntekijät

Vuokratyöntekijöitä voidaan palkata tilapäistarpeisiin Brysselissä ja Luxemburgissa.

Vuokratyöntekijät palkataan vuokratyöyrityksistä toimielinten yhteisillä puitesopimuksilla.

 
 
Yhteystiedot
 
Belgia
 
 
 
 
Luxemburg