Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)


Harjoittelu Euroopan parlamentissa

 
 

Edistääkseen kansalaisten kouluttautumista ammattia ja työelämää varten sekä lisätäkseen heidän tietojaan Euroopan parlamentista ja sen toiminnasta parlamentti tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia harjoitteluun pääsihteeristössään

 
 
 
Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitetut harjoittelujaksot – Yleinen ja toimittajaharjoittelu (Schuman-apurahat)

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattujen harjoittelujaksojen tarkoituksena on täydentää opintojen aikana kerättyä tietämystä sekä tutustua Euroopan unionin ja etenkin Euroopan parlamentin toimintaan.

Näitä harjoittelujaksoja ovat:

 • Robert Schuman -yleisharjoittelu
 • Robert Schuman -toimittajaharjoittelu.


Korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelupaikkaa hakevan on täytettävä seuraavat vaatimukset.

 • hän on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan unionin hakijamaan kansalainen, lukuun ottamatta sisäisten sääntöjen 5 artiklan 2 kohdassa mainittuja tapauksia;
 • hän on harjoittelujakson alkaessa vähintään 18-vuotias;
 • hän hallitsee perusteellisesti yhden Euroopan unionin virallisen kielen;
 • hän ei ole aikaisemmin ollut harjoittelussa tai yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kestäneessä palkallisessa toimessa, joka rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta.


Robert Schuman -toimittajaharjoitteluun hakevalla on oltava ammattipätevyys ja siitä osoituksena julkaisuja tai jonkin EU:n jäsenvaltion journalistiliiton jäsenyys taikka EU:n jäsenvaltiossa tai ehdokasvaltiossa tunnustettu toimittajakoulutus.

Harjoittelujakso kestää viisi kuukautta, eikä sitä voi pidentää.

Harjoittelujaksojen aloittamisajankohdat ja hakuajat:

 • Hakuaika: 15. elokuuta–15. lokakuuta (klo 24.00)
  Harjoittelujakson ajoitus: 1. maaliskuuta–31. heinäkuuta
 • Hakuaika: 15. maaliskuuta–15. toukokuuta (klo 24.00)
  Harjoittelujakson ajoitus: 1. lokakuuta–28./29. helmikuuta

Harjoittelupaikkaa hakevien tulee vastata hakuvaatimuksia ja täyttää sähköinen hakulomake.

Hakijoita kehotetaan jättämään hakemuksensa hyvissä ajoin, ettei järjestelmä ylikuormitu hakemusten suuren määrän vuoksi määräajan lähestyessä.

Joka vuosi 25 000 ihmistä hakee harjoittelijaksi Euroopan parlamenttiin. Vain 600 heistä saa harjoittelupaikan.

Käyttäessäsi sähköistä hakulomaketta sinulla on enintään 30 minuuttia aikaa täyttää kukin sivu. Huomaa, että jos et tee avattuun hakulomakkeeseen muutoksia 30 minuuttiin, yhteys katkeaa ja menetät syöttämäsi tiedot. Tämän vuoksi hakijoita pyydetään ennen hakulomakkeen täyttämistä lukemaan huolellisesti Sisäiset säännöt harjoittelusta ja opintokäynneistä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä ja Usein kysytyt kysymykset FAQ.

Hakijoita kehotetaan tutustumaan Euroopan parlamentin pääsihteeristön eri pääosastojen työhön, jotta he voisivat hakea profiiliaan parhaiten vastaaviin yksiköihin. Pääosastojen kuvaukset löytyvät hakulomakkeen viimeisellä sivulla olevan informaatiokuvakkeen i avulla tai Euroopan parlamentin pääsihteeristön internetsivuilta.

Hakemusta ei voi korjata sähköisesti, ja hakulomake täytetään yhdellä kertaa. Hakemuksen täytettyäsi varmista, että kaikki kohdat on täytetty ja tiedot ovat oikein ennen kuin lähetät hakemuksen.

Voit lähettää vain yhden hakemuksen harjoittelupaikkaa kohti. Jos olet lähettänyt useita hakemuksia yhtä harjoittelupaikkaa varten, hakemuksista otetaan huomioon uusin.

Huom! Puutteelliset hakemukset hylätään automaattisesti.

Kun olet vahvistanut/lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiosoitteeseesi automaattisen vahvistuksen. Viesti sisältää vahvistusnumeron, joka sinun olisi mainittava aina harjoitteluun liittyvissä yhteydenotoissa, sekä linkin yhteenvedon hakemuksestasi .pdf-tiedostona. Jos sinulle tarjotaan harjoittelupaikkaa, parlamentti pyytää sinua lähettämään tämän tiedoston paperiversiona

 
 
Työharjoittelu

Euroopan parlamentti tarjoaa mahdollisuuden työharjoitteluun nuorille, joilla on ennen hakuajan päättymistä suoritettu korkea-asteen opintoihin oikeuttava keskiasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen yleinen tai tekninen koulutus. Nämä harjoittelujaksot on varattu ensisijaisesti henkilöille, joiden opintoihin kuuluu harjoittelu ja jotka ovat harjoittelujakson ensimmäisenä päivänä vähintään 18 vuoden ikäisiä.

Työharjoittelujaksot kestävät yhdestä kolmeen kuukautta, mutta tästä voidaan poiketa.

(1) Vapaaehtoiset työharjoittelujaksot

Vapaaehtoisten harjoittelujaksojen aloittamisajankohdat ja hakuajat:

 • Hakuaika: 1. elokuuta–1. lokakuuta
  Harjoittelujakson aloitus (enintään 4 kuukautta): 1. tammikuuta
 • Hakuaika: 1. joulukuuta–1. helmikuuta
  Harjoittelujakson aloitus (enintään 4 kuukautta): 1. toukokuuta
 • Hakuaika: 1. huhtikuuta–1. kesäkuuta
  Harjoittelujakson aloitus (enintään 4 kuukautta): 1. syyskuuta

(2) Pakolliset työharjoittelujaksot

Euroopan parlamentti voi ottaa harjoittelijaksi yleiset kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön, jos harjoittelu on pakollinen:

 • osa yliopiston tai vastaavan oppilaitoksen opinto-ohjelmaa,
 • osa ylemmän tason ammatillista koulutusta, jonka järjestää voittoa tavoittelematon yhteisö (eritoten julkinen elin tai instituutti),
 • edellytys ammatinharjoittamisen aloittamiselle,

kyseisten laitosten tai ammatinharjoittamislupia myöntävien elinten antamien asiakirjatodisteiden perusteella.

Pakollisten harjoittelujaksojen aloittamisajankohdat ja hakuajat:

 • Hakuaika: 1. lokakuuta
  Harjoittelujakson aloitus: 1. tammikuuta–30. huhtikuuta
 • Hakuaika: 1. helmikuuta
  Harjoittelujakson aloitus: 1. toukokuuta–31. elokuuta
 • Hakuaika: 1. kesäkuuta
  Harjoittelujakson aloitus: 1. syyskuuta–31. joulukuuta

Harjoittelijaksi hakevien on vastattava kelpoisuusvaatimuksia ja täytettävä sähköinen hakemuslomake.

Hakijoita kehotetaan jättämään hakemuksensa hyvissä ajoin, ettei järjestelmä ylikuormitu hakemusten suuren määrän vuoksi määräajan lähestyessä.

Huomaa, että jos et tee avattuun hakulomakkeeseen muutoksia 30 minuuttiin, yhteys katkeaa ja menetät syöttämäsi tiedot. Ennen hakulomakkeen täyttämistä on siksi hyvä tutustua tarkkaan harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskeviin sisäisiin sääntöihin sekä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hakijoita kehotetaan tutustumaan Euroopan parlamentin pääsihteeristön eri pääosastojen työhön, jotta he voisivat hakea profiiliaan parhaiten vastaaviin yksiköihin. Pääosastojen kuvaukset löytyvät hakulomakkeen viimeisellä sivulla olevan informaatiokuvakkeen i avulla tai Euroopan parlamentin pääsihteeristön internetsivuilta.

Hakemusta ei voi korjata sähköisesti, ja hakulomake täytetään yhdellä kertaa. Hakemuksen täytettyäsi varmista, että kaikki kohdat on täytetty ja tiedot ovat oikein ennen kuin lähetät hakemuksen.

Huom! Puutteelliset hakemukset hylätään automaattisesti.

Kun olet vahvistanut/lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiosoitteeseesi automaattisen vahvistuksen. Viesti sisältää vahvistusnumeron, joka sinun olisi mainittava aina harjoitteluun liittyvissä yhteydenotoissa, sekä yhteenvedon hakemuksestasi .pdf-tiedostona. Jos sinulle tarjotaan harjoittelupaikkaa, parlamentti pyytää sinua lähettämään tämän tiedoston paperiversiona.

 
 
Vammaisille tarkoitettu harjoitteluohjelma

Euroopan parlamentti edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja rohkaisee vammaisia naisia ja miehiä hakeutumaan harjoitteluohjelmiinsa.

Euroopan parlamentti tarjoaa vammaisille tarkoitettuja palkallisia harjoittelujaksoja kannustavana toimena, jonka tarkoituksena on helpottaa vammaisten integroitumista työpaikalle.

Harjoittelujaksot ovat avoimia korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille ja lisäksi henkilöille, joilla on alemman tason tutkinto. (Harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevien sisäisten sääntöjen 22 artiklaa, jossa käsitellään palkalliseen harjoitteluun hyväksyntään vaadittavia korkeakoulututkintoja, ei näin ollen sovelleta tähän ohjelmaan.)

Ohjelman päätarkoituksena on tarjota vammaisille mielekästä ja arvokasta työkokemusta ja antaa heille mahdollisuus tutustua Euroopan parlamentin toimintaan.

Harjoittelu kestää viisi kuukautta. Harjoittelujaksoa ei voi pidentää. Harjoittelu ei anna harjoittelijoille oikeutta työskennellä myöhemmin Euroopan parlamentissa, vaan parlamentin virkamiehet rekrytoidaan EPSO:n järjestämien kilpailujen perusteella. Sopimussuhteiset toimihenkilöt palkataan EPSO:n julkaisemien kiinnostuksenilmaisupyyntöjen perusteella.

Aloitusajankohdat ja hakuajat.

 • Hakuaika: 15. elokuuta–15. lokakuuta (klo 24.00)
  Harjoittelun aloitus: 1. maaliskuuta
 • Hakuaika: 15. maaliskuuta–15. toukokuuta (klo 24.00)
  Harjoittelun aloitus: 1. lokakuuta

Hakijoita kehotetaan jättämään hakemuksensa hyvissä ajoin, ettei järjestelmä ylikuormitu hakemusten suuren määrän vuoksi määräajan lähestyessä.

Harjoittelupaikkaa hakevan henkilön on täytettävä seuraavat ehdot:

 • hänen on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneen maan kansalainen;
 • hänen on oltava vähintään 18-vuotias harjoittelujakson alkaessa;
 • hän hallitsee perusteellisesti yhden Euroopan unionin virallisista kielistä;
 • hän ei ole aikaisemmin ollut harjoittelussa tai yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kestäneessä palkallisessa toimessa, joka rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta;
 • hänen on voitava esittää todistus vammaisuudestaan (lääkärintodistus tai kansallisen viranomaisen myöntämä todistus vammaisuudesta / vammaiskortti).

Hakupapereiden perusteella tehdyn esivalinnan läpäisseitä asianomaisen pääosaston valitsemia hakijoita pyydetään toimittamaan seuraavat asiakirjat:

 • Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai hakijamaassa tunnustettu todistus hakijan vammasta/vammoista
 • kohtuullista mukauttamista koskeva lomake asianmukaisesti täytettynä
  Hakijoiden tarpeisiin pyritään vastaamaan kaikin parlamentin käytössä olevin kohtuullisin keinoin (jotka kohtuullisesta mukauttamisesta vastaava komitea määrittelee). Lomakkeen täyttäminen ei takaa sitä, että kaikki pyydetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa.
 • diagnoosi ja tietoja terveydentilasta ja saadusta hoidosta käännettynä englanniksi tai ranskaksi suljetussa kirjekuoressa, johon merkitään ”confidential” (”luottamuksellinen”).
 • jäljennös passista tai henkilökortista;
 • jäljennös viimeisimmästä opiskelutodistuksesta tai korkeakoulun tutkintotodistuksesta (-todistuksista);
 • asianmukaisesti allekirjoitettu hakemus

Hakijan vammastaan antamat tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, ja niihin tutustuu ainoastaan mahdollisesta kohtuullisesta mukauttamisesta vastaava Euroopan parlamentin henkilöstö erityisjärjestelyjen toteuttamiseksi työpaikalla sekä hakijan auttamiseksi sopivan asunnon etsinnässä, kuljetusjärjestelyissä ja avustuksessa.

Harjoittelijoiksi hyväksyttyjä hakijoita pyydetään toimittamaan seuraavat asiakirjat:

 • harjoittelusopimus;
 • allekirjoitettu salassapitosopimus.

Vammaisille tarkoitetusta harjoittelusta kiinnostuneita pyydetään tutustumaan vammaisille tarkoitetun harjoitteluohjelman kuvaukseen, harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskeviin sisäisiin sääntöihin sekä Brysseliä/Luxemburgia (saatavilla englanniksi) koskeviin käytännön tietoihin.

Harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla lähinnä Brysselissä ja Luxemburgissa.

Jos täytät kelpoisuusvaatimukset, täytä sähköinen hakulomake. Sähköisen hakulomakkeen täyttämiseen tarvittava yhteys katkeaa automaattisesti ja menetät syöttämäsi tiedot, jos et käytä sitä 90 minuuttiin. Hakulomake täytetään ja lähetetään kerralla, eikä sitä voi muuttaa jälkeenpäin. Hakulomakkeen täytettyäsi varmista ennen lähettämistä, että se on kokonaan täytetty.

Kun olet vahvistanut/lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiosoitteeseesi automaattisen vahvistuksen. Viesti sisältää vahvistusnumeron, joka sinun olisi mainittava aina harjoitteluun liittyvissä yhteydenotoissa, sekä linkin yhteenvetoon hakemuksestasi .pdf-tiedostona. Jos sinulle tarjotaan harjoittelupaikkaa, parlamentti pyytää sinua lähettämään tämän tiedoston paperiversiona.

Jos et pysty täyttämään sähköistä hakulomaketta, ota yhteyttä harjoitteluyksikköön sähköpostitse (stages@europarl.europa.eu) saadaksesi hakemuksen Word-tiedostona.

Lisätietoja:
 
 
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoittelu

Nämä harjoittelujaksot on varattu korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille. Tarkoituksena on täydentää opintojen aikana kerättyä tietämystä sekä tutustua Euroopan unionin ja etenkin Euroopan parlamentin toimintaan.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoitteluun hakevan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • hän on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai ehdokasmaan kansalainen;
 • hän on harjoittelujakson alkaessa vähintään 18-vuotias;
 • hänellä on ennen hakuajan päättymistä suoritettu tutkinto vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnoista;
 • hän hallitsee perusteellisesti yhden Euroopan unionin virallisen kielen tai yhden ehdokasmaan virallisen kielen ja osaa hyvin kahta muuta Euroopan unionin virallista kieltä;
 • hän ei ole aikaisemmin ollut harjoittelussa tai yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kestäneessä palkallisessa toimessa, joka rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoittelu kestää kolme kuukautta. Harjoittelua voidaan jatkaa poikkeuksellisesti enintään kolmella kuukaudella.

Harjoittelujaksojen aloituspäivät ja hakuajat:

 • Harjoittelun alku: 1. tammikuuta
  Hakuaika: 15. kesäkuuta–15. elokuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. huhtikuuta
  Hakuaika: 15. syyskuuta–15. marraskuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. heinäkuuta
  Hakuaika: 15. joulukuuta–15. helmikuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. lokakuuta
  Hakuaika: 15. maaliskuuta–15. toukokuuta klo 24.00

Hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin, ettei järjestelmä ylikuormitu viime hetken hakemusten suuren määrän vuoksi.

Käännösharjoittelu tapahtuu Luxemburgissa.

Vuonna 2015 harjoittelijoille maksettavan apurahan kuukausittainen määrä on 1 223,26 euroa.

Jos olet kiinnostunut korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoittelusta, lue sisäiset säännöt käännösharjoittelusta.

Tutustu ennalta kelpoisuusvaatimuksiin. Jos läpäiset esivalinnan, sinua pyydetään toimittamaan seuraavat asiakirjat:

 • asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hakulomake,
 • jäljennös passista tai henkilötodistuksesta,
 • jäljennökset tutkintotodistuksista ja muista todistuksista,
 • jäljennös opintosuoritusotteesta, jos sellainen on saatavilla.

Asiakirjoja ei pidä toimittaa vielä tässä vaiheessa. Ne pyydetään vain hakijoilta, jotka ovat läpäisseet esivalinnan.

Mikäli läpäiset harjoittelun esivalinnan, hakemuksesi hyväksytään vain, jos toimitat kaikki edellä mainitut asiakirjat.

Jos täytät kelpoisuusvaatimukset, täytä sähköinen hakulomake.

Huomaa, että jos et tee avattuun hakulomakkeeseen muutoksia 30 minuuttiin, yhteys katkeaa ja menetät syöttämäsi tiedot. Siksi käännösharjoittelua koskevat sisäiset säännöt kannattaa lukea huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi enää korjata sähköisesti. Hakulomake on siis täytettävä ja lähetettävä yhdellä kertaa. Hakemuksen sähköiseen täyttämiseen kannattaa valmistautua tutustumalla mallilomakkeeseen (ks. linkki jäljempänä).

Huom. Säilytä vahvistusnumero, jonka saat vahvistettuasi sähköisen hakulomakkeesi.

 
 
Kääntämisen työharjoittelu

Nämä harjoittelujaksot on varattu korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille. Tarkoituksena on täydentää opintojen aikana kerättyä tietämystä sekä tutustua Euroopan unionin ja etenkin Euroopan parlamentin toimintaan.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoitteluun hakevan on täytettävä seuraavat vaatimukset :

 • hän on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai ehdokasmaan kansalainen ;
 • hän on harjoittelujakson alkaessa vähintään 18-vuotias
 • hänellä on ennen hakuajan päättymistä suoritettu tutkinto vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnoista
 • hän hallitsee perusteellisesti yhden Euroopan unionin virallisen kielen tai yhden ehdokasmaan virallisen kielen ja osaa hyvin kahta muuta Euroopan unionin virallista kieltä.
 • hän ei ole aikaisemmin ollut harjoittelussa tai yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kestäneessä palkallisessa toimessa, joka rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoittelu kestää kolme kuukautta. Harjoittelua voidaan jatkaa poikkeuksellisesti enintään kolmella kuukaudella:

Harjoittelujaksojen aloituspäivät ja hakuajat:

 • Harjoittelun alku: 1. tammikuuta
  Hakuaika: 15. kesäkuuta–15. elokuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. huhtikuuta
  Hakuaika: 15. syyskuuta–15. marraskuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. heinäkuuta
  Hakuaika: 15. joulukuuta–15. helmikuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. lokakuuta
  Hakuaika: 15. maaliskuuta–15. toukokuuta klo 24.00

Hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin, ettei järjestelmä ylikuormitu viime hetken hakemusten suuren määrän vuoksi.

Käännösharjoittelu tapahtuu Luxemburgissa.

Kääntämisen työharjoittelussa oleva harjoittelija saa kuukausikorvauksen. Vuonna 2015 korvauksen kuukausittainen määrä on 300 euroa

Jos olet kiinnostunut korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoittelusta, lue sisäiset säännöt käännösharjoittelusta

Tutustu ennalta kelpoisuusvaatimuksiin. Jos läpäiset esivalinnan, sinua pyydetään toimittamaan seuraavat asiakirjat:

 • asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hakulomake,
 • jäljennös passista tai henkilötodistuksesta,
 • jäljennökset tutkintotodistuksista ja muista todistuksista,
 • jäljennös opintosuoritusotteesta, jos sellainen on saatavilla.

Asiakirjoja ei pidä toimittaa vielä tässä vaiheessa. Ne pyydetään vain hakijoilta, jotka ovat läpäisseet esivalinnan.

Mikäli läpäiset harjoittelun esivalinnan, hakemuksesi hyväksytään vain, jos toimitat kaikki edellä mainitut asiakirjat.

Jos täytät kelpoisuusvaatimukset, täytä sähköinen hakulomake.

Huomaa, että jos et tee avattuun hakulomakkeeseen muutoksia 30 minuuttiin, yhteys katkeaa ja menetät syöttämäsi tiedot. Siksi käännösharjoittelua koskevat sisäiset säännöt kannattaa lukea huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi enää korjata sähköisesti. Hakulomake on siis täytettävä ja lähetettävä yhdellä kertaa. Hakemuksen sähköiseen täyttämiseen kannattaa valmistautua tutustumalla mallilomakkeeseen (ks. linkki jäljempänä).

Huom. Säilytä vahvistusnumero, jonka saat vahvistettuasi sähköisen hakulomakkeesi.

 
 
Konferenssitulkit

Parlamentin tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosastolla ei tarjoa peruskoulutusta kieltenopiskelijoille, jotka haluavat erikoistua konferenssitulkkaukseen, koska toissijaisuuden mukaisesti tämä kuuluu kunkin jäsenvaltion omien viranomaisten vastuulle.

Jos hakijalla on jo konferenssitulkin pätevyys ja parlamentin kannalta olennainen kieliyhdistelmä, hän voi ottaa osaa freelance-tulkeille tarkoitettuun testiin tai avoimeen kilpailuun Tulkkaaminen Euroopalle).

Muita harjoittelumahdollisuuksia

Oletko kiinnostunut konferenssitulkin työstä, mutta sinulla ei vielä ole pätevyyttä? Monet Euroopan yliopistot tarjoavat kursseja, jotka antavat pätevyyden kääntämisen ja tulkkauksen alalla AIIC:n sivuilla on luettelo yliopistoista, jotka tarjoavat kokopäiväisiä kursseja.

Jos sinulla siis on jo jonkin alan tutkinto, mutta haluat saada lisäharjoittelua päästäksesi konferenssitulkiksi, on hyvä tietää, että tätä «European Masters» -tutkintoa tarjotaan monissa ylemmän tason oppilaitoksissa.

 
 
 
 

Henkilötietojen suojelu

Henkilötietojen käsittelystä on tietoa alla olevissa koosteissa.

 
 
Yhteystiedot
 
Lisätietoja saadaksesi ota yhteyttä siihen yksikköön, jonka alalla olet kiinnostunut suorittamaan työharjoittelun, sen jälkeen kun olet lukenut yleiset säännöt.
Yleisharjoittelu/toimittajaharjoittelu, palkaton harjoittelu
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Kääntäjäharjoittelu
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG