Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)


Harjoittelu Euroopan parlamentissa

 
 

Edistääkseen kansalaisten kouluttautumista ammattia ja työelämää varten sekä lisätäkseen heidän tietojaan Euroopan parlamentista ja sen toiminnasta parlamentti tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia harjoitteluun pääsihteeristössään

 
 
 
Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitetut harjoittelujaksot (ns. Schuman harjoittelu)

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattujen harjoittelujaksojen tarkoituksena on täydentää opintojen aikana kerättyä tietämystä sekä tutustua Euroopan unionin ja etenkin Euroopan parlamentin toimintaan.

Näitä harjoittelujaksoja ovat:

 • yleinen harjoittelu, avoin kaikille kriteerit täyttäville hakijoille.
 • toimittajaharjoittelu: hakijoilla on oltava ammattipätevyys ja siitä osoituksena julkaisuja tai jonkin EU:n jäsenvaltion journalistiliiton jäsenyys taikka EU:n jäsenvaltiossa tai ehdokasvaltiossa tunnustettu toimittajakoulutus.
 • Saharov-palkintoon liittyvä harjoittelu: tämän ohjelman tavoitteena on syventää Euroopan parlamentin ihmisoikeuksiin liittyvän toiminnan sekä asiaa koskevien kansainvälisten normien tuntemusta. Se on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat erityisen kiinnostuneita ihmisoikeuskysymyksistä.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelupaikkaa hakevan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • hän on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan unionin hakijamaan kansalainen, lukuun ottamatta sisäisten sääntöjen 5 artiklan 2 kohdassa mainittuja tapauksia
 • hän on harjoittelujakson alkaessa vähintään 18-vuotias
 • hän hallitsee perusteellisesti yhden Euroopan unionin virallisen kielen
 • hän ei ole aikaisemmin ollut harjoittelussa tai yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kestäneessä palkallisessa toimessa, joka rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta.

Harjoittelujakso kestää viisi kuukautta, eikä sitä voi pidentää.

Harjoittelujaksojen aloittamisajankohdat ja hakuajat:

 • Hakuaika: 15. elokuuta–15. lokakuuta (klo 24.00)
  Harjoittelujakso: 1. maaliskuuta – 31. heinäkuuta
 • Hakuaika: 15. maaliskuuta–15. toukokuuta (klo 24.00)
  Harjoittelujakso: 1. lokakuuta – 28/29. helmikuuta

Joka vuosi 25 000 ihmistä hakee harjoittelijaksi Euroopan parlamenttiin ja 600 heistä saa harjoittelupaikan.

Harjoittelupaikkaa hakevien tulee vastata hakuvaatimuksia ja täyttää sähköinen hakulomake.


Ennen harjoittelupaikan hakua

 • Suosittelemme, että ennen hakemuksen täyttämistä luet huolellisesti harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevat sisäiset säännöt ja usein kysytyt kysymykset.
 • Sinulla on enintään 30 minuuttia aikaa täyttää kukin sivu. Huomaa, että jos et tee avattuun hakulomakkeeseen muutoksia 30 minuuttiin, yhteys katkeaa ja menetät syöttämäsi tiedot.
 • Hakijoita kehotetaan jättämään hakemuksensa hyvissä ajoin, ettei järjestelmä ylikuormitu hakemusten suuren määrän vuoksi määräajan lähestyessä.
 • Vammaisten hakijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota hakulomakkeen heitä koskeviin säännöksiin.
 • Hakemusta ei voi korjata sähköisesti, ja hakulomake täytetään yhdellä kertaa. Hakemuksen täytettyäsi varmista, että kaikki kohdat on täytetty ja tiedot ovat oikein ennen kuin lähetät hakemuksen.
 • Huom! Puutteelliset hakemukset hylätään automaattisesti.
 • Kun olet vahvistanut/lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiosoitteeseesi automaattisen vahvistuksen. Viesti sisältää vahvistusnumeron, joka sinun olisi mainittava aina harjoitteluun liittyvissä yhteydenotoissa, sekä yhteenvedon hakemuksestasi pdf-tiedostona. Jos sinulle tarjotaan harjoittelupaikkaa, parlamentti pyytää sinua lähettämään tämän tiedoston paperiversiona.
 
 
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoittelu

Nämä harjoittelujaksot on varattu korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille. Tarkoituksena on täydentää opintojen aikana kerättyä tietämystä sekä tutustua Euroopan unionin ja etenkin Euroopan parlamentin toimintaan.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoitteluun hakevan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • hän on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai ehdokasmaan kansalainen;
 • hän on harjoittelujakson alkaessa vähintään 18-vuotias;
 • hänellä on ennen hakuajan päättymistä suoritettu tutkinto vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnoista;
 • hän hallitsee perusteellisesti yhden Euroopan unionin virallisen kielen tai yhden ehdokasmaan virallisen kielen ja osaa hyvin kahta muuta Euroopan unionin virallista kieltä ;
 • hän ei ole aikaisemmin ollut harjoittelussa tai yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kestäneessä palkallisessa toimessa, joka rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoittelu kestää kolme kuukautta. Harjoittelua voidaan jatkaa poikkeuksellisesti enintään kolmella kuukaudella.

Harjoittelujaksojen aloituspäivät ja hakuajat:

 • Harjoittelun alku: 1. tammikuuta
  Hakuaika: 15. kesäkuuta–15. elokuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. huhtikuuta
  Hakuaika: 15. syyskuuta–15. marraskuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. heinäkuuta
  Hakuaika: 15. joulukuuta–15. helmikuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. lokakuuta
  Hakuaika: 15. maaliskuuta–15. toukokuuta klo 24.00

Hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin, ettei järjestelmä ylikuormitu viime hetken hakemusten suuren määrän vuoksi.

Käännösharjoittelu tapahtuu Luxemburgissa.

Vuonna 2018 harjoittelijoille maksettavan apurahan kuukausittainen määrä on 1 313,37 euroa.

Jos olet kiinnostunut korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoittelusta, lue sisäiset säännöt käännösharjoittelusta.

Tutustu ennalta kelpoisuusvaatimuksiin. Jos läpäiset esivalinnan, sinua pyydetään toimittamaan seuraavat asiakirjat:

 • asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hakulomake,
 • jäljennös passista tai henkilötodistuksesta,
 • jäljennökset tutkintotodistuksista ja muista todistuksista,
 • jäljennös opintosuoritusotteesta, jos sellainen on saatavilla.

Asiakirjoja ei pidä toimittaa vielä tässä vaiheessa. Ne pyydetään vain hakijoilta, jotka ovat läpäisseet esivalinnan.

Mikäli läpäiset harjoittelun esivalinnan, hakemuksesi hyväksytään vain, jos toimitat kaikki edellä mainitut asiakirjat.

Jos täytät kelpoisuusvaatimukset, täytä sähköinen hakulomake.

Huomaa, että jos et tee avattuun hakulomakkeeseen muutoksia 30 minuuttiin, yhteys katkeaa ja menetät syöttämäsi tiedot. Siksi käännösharjoittelua koskevat sisäiset säännöt kannattaa lukea huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi enää korjata sähköisesti. Hakulomake on siis täytettävä ja lähetettävä yhdellä kertaa. Hakemuksen sähköiseen täyttämiseen kannattaa valmistautua tutustumalla mallilomakkeeseen (ks. linkki jäljempänä).

Huom. Säilytä vahvistusnumero, jonka saat vahvistettuasi sähköisen hakulomakkeesi.

 
 
Kääntämisen työharjoittelu

Euroopan parlamentti tarjoaa mahdollisuuden kääntämisen työharjoitteluun henkilöille, joilla on ennen hakuajan päättymistä suoritettu korkea-asteen opintoihin oikeuttava keskiasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen yleinen tai tekninen koulutus. Nämä harjoittelujaksot on varattu erityisesti hakijoille, joiden opintoihin kuuluu harjoittelu ja jotka ovat harjoittelujakson ensimmäisenä päivänä vähintään 18 vuoden ikäisiä.

Kääntämisen työharjoitteluun hakevan on täytettävä seuraavat vaatimukset :

 • hän on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai ehdokasmaan kansalainen ;
 • hän on harjoittelujakson alkaessa vähintään 18-vuotias
 • hän hallitsee perusteellisesti yhden Euroopan unionin virallisen kielen tai yhden ehdokasmaan virallisen kielen ja osaa hyvin kahta muuta Euroopan unionin virallista kieltä.
 • hän ei ole aikaisemmin ollut harjoittelussa tai yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kestäneessä palkallisessa toimessa, joka rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta.

Kääntämisen työharjoittelujaksot kestävät yhdestä kolmeen kuukautta. Harjoittelua voidaan jatkaa poikkeuksellisesti enintään kolmella kuukaudella:

Harjoittelujaksojen aloituspäivät ja hakuajat:

 • Harjoittelun alku: 1. tammikuuta
  Hakuaika: 15. kesäkuuta–15. elokuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. huhtikuuta
  Hakuaika: 15. syyskuuta–15. marraskuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. heinäkuuta
  Hakuaika: 15. joulukuuta–15. helmikuuta klo 24.00
 • Harjoittelun alku: 1. lokakuuta
  Hakuaika: 15. maaliskuuta–15. toukokuuta klo 24.00

Hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin, ettei järjestelmä ylikuormitu viime hetken hakemusten suuren määrän vuoksi.

Kääntämisen työharjoittelu tapahtuu Luxemburgissa.

Kääntämisen työharjoittelussa oleva harjoittelija saa kuukausikorvauksen. Vuonna 2018 korvauksen kuukausittainen määrä on 322,10 euroa

Jos olet kiinnostunut korkeakoulututkinnon suorittaneiden käännösharjoittelusta, lue sisäiset säännöt käännösharjoittelusta.

Tutustu ennalta kelpoisuusvaatimuksiin. Jos läpäiset esivalinnan, sinua pyydetään toimittamaan seuraavat asiakirjat:

 • asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hakulomake,
 • jäljennös passista tai henkilötodistuksesta,
 • jäljennökset tutkintotodistuksista ja muista todistuksista,
 • jäljennös opintosuoritusotteesta, jos sellainen on saatavilla.

Asiakirjoja ei pidä toimittaa vielä tässä vaiheessa. Ne pyydetään vain hakijoilta, jotka ovat läpäisseet esivalinnan.

Mikäli läpäiset harjoittelun esivalinnan, hakemuksesi hyväksytään vain, jos toimitat kaikki edellä mainitut asiakirjat.

Jos täytät kelpoisuusvaatimukset, täytä sähköinen hakulomake.

Huomaa, että jos et tee avattuun hakulomakkeeseen muutoksia 30 minuuttiin, yhteys katkeaa ja menetät syöttämäsi tiedot. Siksi käännösharjoittelua koskevat sisäiset säännöt kannattaa lukea huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi enää korjata sähköisesti. Hakulomake on siis täytettävä ja lähetettävä yhdellä kertaa. Hakemuksen sähköiseen täyttämiseen kannattaa valmistautua tutustumalla mallilomakkeeseen (ks. linkki jäljempänä).

Huom. Säilytä vahvistusnumero, jonka saat vahvistettuasi sähköisen hakulomakkeesi.

 
 
Konferenssitulkit

Parlamentin konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastolla ei tarjoa peruskoulutusta kieltenopiskelijoille, jotka haluavat erikoistua konferenssitulkkaukseen, koska toissijaisuuden mukaisesti tämä kuuluu kunkin jäsenvaltion omien viranomaisten vastuulle.

Jos hakijalla on jo konferenssitulkin pätevyys ja parlamentin kannalta olennainen kieliyhdistelmä, hän voi ottaa osaa freelance-tulkeille tarkoitettuun testiin tai avoimeen kilpailuun Tulkkaaminen Euroopalle).

Muita harjoittelumahdollisuuksia

Oletko kiinnostunut konferenssitulkin työstä, mutta sinulla ei vielä ole pätevyyttä? Monet Euroopan yliopistot tarjoavat kursseja, jotka antavat pätevyyden kääntämisen ja tulkkauksen alalla AIIC:n sivuilla on luettelo yliopistoista, jotka tarjoavat kokopäiväisiä kursseja.

Jos sinulla siis on jo jonkin alan tutkinto, mutta haluat saada lisäharjoittelua päästäksesi konferenssitulkiksi, on hyvä tietää, että tätä «European Masters» -tutkintoa tarjotaan monissa ylemmän tason oppilaitoksissa.

 
 
 
 

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelystä on tietoa alla olevissa koosteissa

 
 
Yhteystiedot
 
Lisätietoja saadaksesi ota yhteyttä siihen yksikköön, jonka alalla olet kiinnostunut suorittamaan työharjoittelun, sen jälkeen kun olet lukenut yleiset säännöt.
Yleisharjoittelu/toimittajaharjoittelu, palkaton harjoittelu
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Kääntäjäharjoittelu
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG