Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)


Harjoittelu Euroopan parlamentissa

 
 

Edistääkseen kansalaisten kouluttautumista ammattia ja työelämää varten sekä lisätäkseen heidän tietojaan Euroopan parlamentista ja sen toiminnasta parlamentti tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia harjoitteluun pääsihteeristössään

 
 
 
Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitetut harjoittelujaksot (ns. Schuman harjoittelu)

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattujen harjoittelujaksojen tarkoituksena on täydentää opintojen aikana kerättyä tietämystä sekä tutustua Euroopan unionin ja etenkin Euroopan parlamentin toimintaan.

Näitä harjoittelujaksoja ovat:

 • yleinen harjoittelu, avoin kaikille kriteerit täyttäville hakijoille.
 • toimittajaharjoittelu: hakijoilla on oltava ammattipätevyys ja siitä osoituksena julkaisuja tai jonkin EU:n jäsenvaltion journalistiliiton jäsenyys taikka EU:n jäsenvaltiossa tai ehdokasvaltiossa tunnustettu toimittajakoulutus.
 • Saharov-palkintoon liittyvä harjoittelu: tämän ohjelman tavoitteena on syventää Euroopan parlamentin ihmisoikeuksiin liittyvän toiminnan sekä asiaa koskevien kansainvälisten normien tuntemusta. Se on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat erityisen kiinnostuneita ihmisoikeuskysymyksistä.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelupaikkaa hakevan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • hän on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan unionin hakijamaan kansalainen, lukuun ottamatta sisäisten sääntöjen 5 artiklan 2 kohdassa mainittuja tapauksia
 • hän on harjoittelujakson alkaessa vähintään 18-vuotias
 • hän hallitsee perusteellisesti yhden Euroopan unionin virallisen kielen
 • hän ei ole aikaisemmin ollut harjoittelussa tai yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kestäneessä palkallisessa toimessa, joka rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta.

Harjoittelujakso kestää viisi kuukautta, eikä sitä voi pidentää.

Harjoittelujaksojen aloittamisajankohdat ja hakuajat:

 • Hakuaika: 15. elokuuta–15. lokakuuta (klo 24.00)
  Harjoittelujakso: 1. maaliskuuta – 31. heinäkuuta
 • Hakuaika: 15. maaliskuuta–15. toukokuuta (klo 24.00)
  Harjoittelujakso: 1. lokakuuta – 28/29. helmikuuta

Joka vuosi 25 000 ihmistä hakee harjoittelijaksi Euroopan parlamenttiin ja 600 heistä saa harjoittelupaikan.

Harjoittelupaikkaa hakevien tulee vastata hakuvaatimuksia ja täyttää sähköinen hakulomake.


Ennen harjoittelupaikan hakua

 • Suosittelemme, että ennen hakemuksen täyttämistä luet huolellisesti harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevat sisäiset säännöt ja usein kysytyt kysymykset.
 • Sinulla on enintään 30 minuuttia aikaa täyttää kukin sivu. Huomaa, että jos et tee avattuun hakulomakkeeseen muutoksia 30 minuuttiin, yhteys katkeaa ja menetät syöttämäsi tiedot.
 • Hakijoita kehotetaan jättämään hakemuksensa hyvissä ajoin, ettei järjestelmä ylikuormitu hakemusten suuren määrän vuoksi määräajan lähestyessä.
 • Vammaisten hakijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota hakulomakkeen heitä koskeviin säännöksiin.
 • Hakemusta ei voi korjata sähköisesti, ja hakulomake täytetään yhdellä kertaa. Hakemuksen täytettyäsi varmista, että kaikki kohdat on täytetty ja tiedot ovat oikein ennen kuin lähetät hakemuksen.
 • Huom! Puutteelliset hakemukset hylätään automaattisesti.
 • Kun olet vahvistanut/lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiosoitteeseesi automaattisen vahvistuksen. Viesti sisältää vahvistusnumeron, joka sinun olisi mainittava aina harjoitteluun liittyvissä yhteydenotoissa, sekä yhteenvedon hakemuksestasi pdf-tiedostona. Jos sinulle tarjotaan harjoittelupaikkaa, parlamentti pyytää sinua lähettämään tämän tiedoston paperiversiona.
 
 
Konferenssitulkit

Parlamentin konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastolla ei tarjoa peruskoulutusta kieltenopiskelijoille, jotka haluavat erikoistua konferenssitulkkaukseen, koska toissijaisuuden mukaisesti tämä kuuluu kunkin jäsenvaltion omien viranomaisten vastuulle.

Jos hakijalla on jo konferenssitulkin pätevyys ja parlamentin kannalta olennainen kieliyhdistelmä, hän voi ottaa osaa freelance-tulkeille tarkoitettuun testiin tai avoimeen kilpailuun Tulkkaaminen Euroopalle).

Muita harjoittelumahdollisuuksia

Oletko kiinnostunut konferenssitulkin työstä, mutta sinulla ei vielä ole pätevyyttä? Monet Euroopan yliopistot tarjoavat kursseja, jotka antavat pätevyyden kääntämisen ja tulkkauksen alalla AIIC:n sivuilla on luettelo yliopistoista, jotka tarjoavat kokopäiväisiä kursseja.

Jos sinulla siis on jo jonkin alan tutkinto, mutta haluat saada lisäharjoittelua päästäksesi konferenssitulkiksi, on hyvä tietää, että tätä «European Masters» -tutkintoa tarjotaan monissa ylemmän tason oppilaitoksissa.

 
 
 

Huom. Vuodesta 2019 lähtien käännösharjoittelu kuuluu Schuman-harjoitteluun. Tämän vuoksi käännösharjoitteluun hakijoiden olisi tästä lähtien käytettävä Schuman harjoittelun linkkiä.

 
 
 
Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelystä on tietoa alla olevissa koosteissa

 
 
Yhteystiedot
 
Lisätietoja saadaksesi ota yhteyttä siihen yksikköön, jonka alalla olet kiinnostunut suorittamaan työharjoittelun, sen jälkeen kun olet lukenut yleiset säännöt.
Yleisharjoittelu/toimittajaharjoittelu, palkaton harjoittelu
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG