Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Etiikka ja avoimuus

 

Euroopan parlamentin merkitys ja vaikutusvalta ovat kasvaneet erityisesti viimeisimmän Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen myötä, joten on entistä tärkeämpää varmistaa, että parlamentti edustaa Euroopan kansalaisten etuja täysin avoimesti.

Euroopan kansalaisilla on oikeus seurata valitsemiensa jäsenten toimintaa ja varmistaa, että he noudattavat tinkimättömiä toimintasääntöjä ja säilyttävät tasapainon suhteissaan eri eturyhmiin. Kansalaisten olisi myös voitava luottaa siihen, että parlamentin henkilöstön toiminta on korkeatasoista ja tehokasta. Tärkeää on myös, että kansalaisille taataan oikeus tutustua Euroopan unionin toimielinten asiakirjoihin asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädettyjen välttämättömien rajoitusten puitteissa.

Parlamentti on sitoutunut avoimuuteen ja kaikilla alla luetelluilla välineillä pyritäänkin helpottamaan sitä, että kansalaiset voivat valvoa parlamentin toimintaa ja erityisesti sen lainsäädäntötyötä.

 
 
         


Unionin toimielimet, elimet ja laitokset toimivat mahdollisimman avoimesti edistääkseen hyvää hallintotapaa ja varmistaakseen kansalaisyhteiskunnan osallistumisen. (SEUT:n 15 artikla)
 
 
 

Toimielimet antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla asianmukaisten kanavien kautta. (SEU:n 11 artikla)