Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')


Fónamh duitse

 
 
Bí ar an eolas
An mbraitheann tú go bhfuil Parlaimint na hEorpa lonnaithe i bhfad ón áit a bhfuil cónaí ort? Tá gach eolas faoi imeachtaí na Parlaiminte ar fáil ar ár leathanaigh faisnéise agus ó na seirbhísí doiciméad. Is féidir leat freisin teagmháil a dhéanamh lenár n-oifig eolais i do thír féin. Cuireann an oifig sin gach eolas ar fáil i do theanga féin.
 
 
 
Labhair amach
An bhfuil rud éigin le rá agat? Má tá, labhair amach! Déan achainí chuig an bParlaimint má cheapann tú go bhfuil sárú á dhéanamh ar dhlíthe AE i do thír féin nó déan teagmháil leis an Ombudsman Eorpach má tá idirghabhálaí ag teastáil uait. Is féidir leat freisin feachtas a thosú trí thionscnamh ó na saoránaigh a sheoladh chun dlíthe nua a ghlacadh go díreach.
 
 
 
Oibrigh linn
An mbeadh spéis agat taithí a fháil trí bheith ag obair sa Pharlaimint féin mar shampla? Féach ar na deiseanna fostaíochta nó oiliúna atá ann nó glac páirt i gcuairt staidéir.
 
 
 
Trédhearcacht
Agus méadú ag teacht ar thábhacht agus tionchar na Parlaiminte, tá sé níos tábhachtaí ná riamh go ndéanfaidh sí ionadaíocht ar leasanna mhuintir na hEorpa ar shlí oscailte agus thrédhearcach. Tuilleadh faisnéise faoin obair a dhéanaimid.
 
 
 

Cuairt ar an bParlaimint

Tar go bhfeicfidh tú féin an chaoi a ndéantar dlí de thograí agus an áit a mbíonn cead cainte ag do FPE faoina bhfuil i ndán don Eoraip. Tá réimse gníomhartha is féidir a dhéanamh sa Bhruiséil agus in Strasbourg ionas go mbeidh rud éigin a oireann duitse ann, má thagann tú i d'aonar, leis an teaghlach nó i ngrúpa.

 
 
 
Rochtain ar dhoiciméid

Tá ceart rochtana ag gach saoránaigh uile AE ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin. Cuireann Parlaimint na hEorpa rochtain dhíreach ar mhórchuid a cuid doiciméad ar fáil i bhformáid leictreonach.

 
 
 
Conarthaí agus deontais

I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh, ní mór do Pharlaimint na hEorpa conarthaí chun earraí nó seirbhísí a cheannach a chur amach ar thairiscint phoiblí.

 
 
 
An Pharlaimint i 360°
An Pharlaimint i 360°