Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')


Tionscnamh Eorpach na Saoránach

 
 

Ón 1 Aibreán 2012, tá deis nua ag saoránaigh AE a ligeann dóibh páirt a ghlacadh i gceapadh beartas AE. Arna chur ar bun trí Chonradh Liospóin, ligeann tionscnamh na saoránach do 1 milliún saoránach ón gceathrú cuid ar a laghad de Bhallstáit AE a iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach reachtaíocht a mholadh i réimsí a thagann faoi scáth a chuid inniúlachta.

Tá aon bhliain amháin ag lucht eagrúcháin thionscnamh ó na saoránaigh - coiste saoránach lena mbaineann ar a laghad seachtar saoránach AE, atá ina gcónaí in ar a laghad seacht mBallstát éagsúla - chun an tacaíocht is gá a bhailiú le chéile. Ní mór dearbhú na n-údarás inniúil i ngach Ballstát leis na síniúcháin. Beidh lucht eagair thionscnaimh a n-éiríonn leo páirteach in éisteacht i bParlaimint na hEorpa. Beidh 3 mhí ag an gCoimisiún chun an tionscnamh a scrúdú agus socrú ar an mbeart a dhéanfar ina leith.