Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Upiti građana (Ask EP)

 
 

Želite li saznati više o aktivnostima, ovlastima i ustroju Europskog parlamenta, možete kontaktirati s Odjelom za upite građana (Ask EP) služeći se obrascem dostupnim niže.

 
 
 
Vi pitate, mi odgovaramo

Ovdje možete pronaći odabrane nedavne teme od posebnog interesa za građane koji pišu Europskom parlamentu i naše odgovore na svaki od tih upita.

 
 
 
Kako EU rješava problem gospodarenja otpadom
© vchalup / Fotolia   © vchalup / Fotolia

Građani šalju upite Europskom parlamentu kako bi se raspitali o tome što EU poduzima kako bi se otpad količinski smanjio, reciklirao i ponovno upotrijebio. Politika zaštite okoliša jedna je od politika koju najviše podupiru građani Europske unije, koji shvaćaju da ekološki problemi nadilaze nacionalne i regionalne granice i mogu se riješiti samo usklađenim djelovanjem na razini EU-a i na međunarodnoj razini.

 
 
Ekonomija suradnje: što je u pitanju?
© Thodonal / fotolia   © Thodonal / fotolia

Građani su se obratili Europskom parlamentu da saznaju kako EU regulira novu brzo rastuću „ekonomiju suradnje ili ekonomiju dijeljenja”. Taj sektor, koji se brzo razvija, obuhvaća brojne aspekte ekonomije među ostalim i u područjima smještaja, prijevoza putnika, usluga u kućanstvu, profesionalnih i tehničkih usluga te skupnog financiranja.

 
 
Koja je uloga EU-a u uvođenju cestarina za osobna vozila u Njemačkoj?
© Angelha / Fotolia   © Angelha / Fotolia

S obzirom na novu cestarinu za osobna vozila koja se planira uvesti u Njemačkoj, građani su se obratili Europskom parlamentu te su izrazili zabrinutost da bi se ovim „infrastrukturnim nametom” mogli diskriminirati građani EU-a koji nemaju boravište u Njemačkoj.

 
 
Kako se EU protiv siromaštva i socijalne isključenosti?
© Anton Chalakov / Fotolia   © Anton Chalakov / Fotolia

Građani EU-a redovito se obraćaju Europskom parlamentu po pitanju siromaštva i socijalne isključenosti u Europi te pozivaju na ulaganje većih napora kako bi se pomoglo siromašnim ljudima da nadiđu svoje teškoće. Što EU čini po tom pitanju?

 
 
Ljetno računanje vremena: zašto pomicati sat?
© Felix Pergande / Fotolia   © Felix Pergande / Fotolia

Građani se opetovano obraćaju Europskom parlamentu s komentarima o pomicanju sata. Neki su građani pristalice ljetnog i zimskog računanja vremena, dok drugi pozivaju Parlament da ga ukine. U nedjelju 26. ožujka 2017. kazaljke se pomiču prema naprijed, ali zašto?

 
 
 
 
Odgovori EP-a

Pogledajte sve odgovore EP-a na našem blogu.

 
 
 
Dodatne informacije možete pronaći ovdje:

Odjel za upite građana (Ask EP) dio je Europske službe za parlamentarna istraživanja (EPRS) i možete se povezati s nama na našim platformama u okviru društvenih medija:

 
 
 

Ostale usluge

Poveznice dostupne niže odvest će Vas na druge specijalizirane usluge preko kojih možete pronaći određene informacije.
 
 
 
 
Pronađite zastupnika u Europskom parlamentu
 
 
Informacije o pravu na podnošenje predstavki
 
 
Europski parlament u Vašoj državi
 
 
Posjet Europskom parlamentu
 
 
Stažiranje u Europskom parlamentu
 
 
Mogućnosti zapošljavanja u Europskom parlamentu
 
 
Vaša Europa
 
 
Pristup dokumentima
 
 
Pretraživanje arhivskih dokumenata