Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Upiti građana (Ask EP)

 
 

Želite li saznati više o aktivnostima, ovlastima i ustroju Europskog parlamenta, možete kontaktirati s Odjelom za upite građana (Ask EP) služeći se obrascem dostupnim niže.

 
 
 
Vi pitate, mi odgovaramo

Ovdje možete pronaći odabrane nedavne teme od posebnog interesa za građane koji pišu Europskom parlamentu i naše odgovore na svaki od tih upita.

 
 
 
Kako se upućuju predstavke Europskom parlamentu?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Kakav je postupak podnošenja predstavki Europskom parlamentu? Građani su općenito upoznati sa svojim pravom na podnošenje predstavki, međutim, često traže dodatne informacije o postupku podnošenja i načinu na koji se poslije o tim predstavkama raspravlja u Odboru za predstavke Europskog parlamenta. Svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem odnosno registriranim sjedištem u nekoj od država članica ima pravo, pojedinačno ili zajedno s drugim građanima ili osobama, podnijeti predstavku Europskom parlamentu u vezi s pitanjem koje pripada području djelovanja Unije i neposredno utječe na podnositelja (članak 227. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 215. Poslovnika Europskog parlamenta).

Želite li sve informacije primiti na svom jeziku, ujedno i jednom od službenih jezika EU-a, obratite se Odjelu za upite građana (Ask EP).

 
 
Na koji način EU promiče znakovne jezike?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

U pogledu znakovnih jezika, građani kontaktiraju Europski parlament u potrazi za informacijama o statusu znakovnih jezika na razini EU-a, mjerama za njihovo promicanje i načinu funkcioniranja prevođenja znakovnih jezika u institucijama EU-a. Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (Konvencija), koju je Europska unija ratificirala 23. prosinca 2010., priznaje se sloboda izražavanja i mišljenja te pristup informacijama za osobe s invaliditetom, uključujući priznavanjem i promicanjem upotrebe znakovnih jezika (članak 21.).

Želite li sve informacije primiti na svom jeziku, ujedno i jednom od službenih jezika EU-a, obratite se Odjelu za upite građana (Ask EP).

 
 
Koje mjere EU poduzima u borbi protiv terorizma?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

Nakon terorističkih napada u Europi, građani se obraćaju Europskom parlamentu izražavajući najdublju osudu tih terorističkih činova. Građani od institucija EU-a također traže da donesu nove mjere za borbu protiv takvih zločina i njihovo sprečavanje. Brojne europske države na neki su način pogođene terorizmom. Gnjusni teroristički napadi ukazali su još jednom da je izazov borba protiv terorizma i sprečavanja tih zločina te istodobna zaštita temeljnih prava i sloboda građana.

Želite li sve informacije primiti na svom jeziku, ujedno i jednom od službenih jezika EU-a, obratite se Odjelu za upite građana (Ask EP).

 
 
Obnova odobrenja za upotrebu herbicida glifosata
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Brojni građani žele znati kakvo je stajalište Europskog parlamenta o obnovi odobrenja za upotrebu glifosata. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izjavila je u studenom 2015. da nije vjerojatno da glifosat predstavlja karcinogenu opasnost za ljude te da dokazi ne idu u prilog njegovu razvrstavanju u pogledu karcinogenog potencijala iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008. U svjetlu tih zaključaka, Europska komisija mora donijeti odluku o obnovi odobrenja za uvrštavanje glifosata na popis odobrenih aktivnih tvari u EU-u. Međutim, s obzirom na to da se u prijašnjim studijama o toj tvari nije došlo do istih zaključaka, brojni su se građani obratili Europskom parlamentu i od njega zatražili da intervenira i založi se za to da se odobrenje za glifosat ne obnovi.

Želite li sve informacije primiti na svom jeziku, ujedno i jednom od službenih jezika EU-a, obratite se Odjelu za upite građana (Ask EP).

 
 
Plastične vrećice: odgovor EU-a za smanjenje njihove potrošnje
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Građani žele znati što EU poduzima u cilju smanjenja potrošnje plastičnih vrećica s obzirom na njihov negativan učinak na divlje morske vrste i morski okoliš. Plastične vrećice se u EU-u smatraju ambalažom u skladu s Direktivom 94/62/EZ. Upotreba plastičnih vrećica dovodi do bacanja otpada u okoliš i neučinkovitog korištenja resursa. Štoviše, nekontrolirano odlaganje tih vrećica kao otpada dovodi do onečišćenja okoliša i pogoršava vrlo raširen problem otpada u vodama, čime se ugrožavaju vodeni ekosustavi diljem svijeta.

Želite li sve informacije primiti na svom jeziku, ujedno i jednom od službenih jezika EU-a, obratite se Odjelu za upite građana (Ask EP).

 
 
 
 
Odgovori EP-a

Pogledajte sve odgovore EP-a na našem blogu.

 
 
 
Dodatne informacije možete pronaći ovdje:

Odjel za upite građana (Ask EP) dio je Europske službe za parlamentarna istraživanja (EPRS) i možete se povezati s nama na našim platformama u okviru društvenih medija:

 
 
 

Ostale usluge

Poveznice dostupne niže odvest će Vas na druge specijalizirane usluge preko kojih možete pronaći određene informacije.
 
 
 
 
Pronađite zastupnika u Europskom parlamentu
 
 
Informacije o pravu na podnošenje predstavki
 
 
Europski parlament u Vašoj državi
 
 
Posjet Europskom parlamentu
 
 
Stažiranje u Europskom parlamentu
 
 
Mogućnosti zapošljavanja u Europskom parlamentu
 
 
Vaša Europa
 
 
Pristup dokumentima
 
 
Pretraživanje arhivskih dokumenata