Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)


Predstavke

 
 

Jedno od temeljnih prava europskih građana Svaki građanin, pojedinačno ili zajedno s drugim građanima, može u svakom trenutku ostvariti svoje pravo na podnošenje predstavkeEuropskom parlamentu u skladu s člankom 227. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Svaki građanin Europske unije ili osoba s boravištem u državi članici može pojedinačno ili zajedno s drugim građanima podnijeti predstavku Europskom parlamentu u vezi s pitanjem unutar područja djelovanja Unije koje neposredno utječe na podnositelja. Svako trgovačko društvo, organizacija ili udruženje sa sjedištem u Europskoj uniji također može ostvariti ovo pravo na predstavke, koje je zajamčeno Ugovorom.

Predstavka može biti u obliku pritužbe ili zahtjeva te se može odnositi na pitanja od javnog ili privatnog interesa.

redstavka može predstavljati pojedinčev zahtjev, pritužbu ili primjedbu u vezi s primjenom zakona EU-a ili se njome može zatražiti od Europskog parlamenta da zauzme stav o određenom pitanju. Takve predstavke pružaju Europskom parlamentu mogućnost da skrene pozornost na sve situacije u kojima države članice, lokalna tijela vlasti ili neke druge institucije krše prava europskih građana.

 
 
 

Odbor za predstavke

Odbor za predstavke sastoji se od 34 člana te njime predsjedaju predsjednik Odbora i četiri potpredsjednika.