Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Stažiranje u Europskom parlamentu

 
 

Parlament nudi nekoliko opcija stažiranja u Glavnom tajništvu kao mogućnost stručnog usavršavanja i proširenja znanja o ulozi Europskog parlamenta i njegovim aktivnostima.

 
 
 
Staževi za osobe sa sveučilišnom diplomom (tzv. staževi Robert Schuman)

Svrha tih staževa omogućiti je osobama sa sveučilišnom diplomom da dopune znanje koje su stekli tijekom studiranja i da se upoznaju s aktivnostima Europske unije, a osobito s aktivnostima Europskog parlamenta.

Riječ je o sljedećim staževima:

 • opći smjer: otvoren je svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete,
 • novinarski smjer: kandidati moraju imati profesionalno iskustvo koje je potvrđeno ili objavljenim radovima ili članstvom u novinarskom društvu u jednoj od država članica Europske unije ili stečenim novinarskim obrazovanjem priznatim u državama članicama Europske unije ili u zemljama kandidatkinjama za članstvo u Uniji
 • smjer „Nagrada Saharov”: cilj tog programa pružiti je još bolji uvid u djelovanje Europskog parlamenta u korist ljudskih prava i međunarodnih normi u tom području; namijenjen je kandidatima koji pokazuju izrazit interes za pitanja ljudskih prava.

Kandidati za staž za osobe sa sveučilišnom diplomom moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • državljani su jedne od država članica Europske unije ili države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, podložno članku 5. stavku 2. internog pravilnika;
 • na dan početka staža imaju navršenih 18 godina;
 • izvrsno poznaju jedan od službenih jezika Europske unije;
 • nisu odradili staž niti radili uz naknadu isplaćenu iz proračuna Europske unije u trajanju od više od četiri uzastopna tjedna.

Navedeni staževi traju pet mjeseci i nije ih moguće produžiti.

Datumi početka stažiranja i rokovi za prijavu:

 • Razdoblje za prijavu: od 15. kolovoza do 15. listopada (do ponoći)
  Trajanje staža: od 1. ožujka do 31. srpnja
 • Razdoblje za prijavu: od 15. ožujka do 15. svibnja (do ponoći)
  Trajanje staža: od 1. listopada do 28./29. veljače

Među 25 000 osoba koje svake godine pošalju svoju prijavu za stažiranje u Parlamentu bit će odabrano njih 600.

Da biste se prijavili za staž morate ispunjavati navedene uvjete i popuniti elektronički prijavni obrazac.


Prije nego što se prijavite

 • Prije nego što popunite prijavni obrazac pažljivo pročitajte interna pravila o stažiranju i studijskim posjetima Glavnom tajništvu Europskog parlamenta te često postavljena pitanja.
 • Za ispunjavanje svake stranice obrasca imate 30 minuta. Napominjemo da će podaci koje unesete biti izgubljeni ako prilikom ispunjavanja prijavni obrazac bude neaktivan 30 minuta.
 • Naš je savjet da s podnošenjem prijave ne čekate do posljednjeg dana kako ne bi došlo do preopterećenosti sustava uslijed velikog broja prijava.
 • Osobe s invaliditetom moraju posvetiti posebnu pozornost odredbama iz prijavnog obrasca koje se na njih odnose.
 • Prijavni obrazac nije moguće mijenjati online. Obrazac se dovršava i šalje u jednom koraku. Nakon što ispunite obrazac, prije slanja provjerite jesu li podaci točni i potpuni.
 • Nepotpune prijave bit će automatski odbijene.
 • Nakon što potvrdite i pošaljete elektroničku prijavu, automatski ćete na svoju adresu elektroničke pošte primiti poruku sa potvrdom o primitku. Ta poruka sadrži broj potvrde koji trebate navesti u svim budućim dopisima u vezi sa stažiranjem i poveznicu na pregled Vaše prijave u formatu pdf koju ćete trebati dostaviti u tiskanom obliku ako vam ponudimo stažiranje.
 
 
Konferencijski prevoditelji

U Glavna uprava za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje Europskog parlamenta ne provodi osnovno osposobljavanje za jezičare koji se žele specijalizirati na području konferencijskog prevođenja s obzirom na to da je to, na temelju načela supsidijarnosti, odgovornost nacionalnih tijela država članica.

Ako već imate stručne kvalifikacije na području konferencijskog prevođenja, a vaša je jezična kombinacija relevantna za instituciju, razmislite o prijavi na akreditacijski ispit ili otvoreni natječaj (vidi: Usmeno prevođenje za europske institucije).

Ostale mogućnosti

Ako vas zanima posao konferencijskog prevoditelja, a nemate potrebne kvalifikacije, određen broj sveučilišta u Europi nudi studijske programe za stjecanje stručnih kvalifikacija u pismenom i usmenom prevođenju. Popis sveučilišta koja nude redovne studijske programe možete pronaćiovdje.

Stoga, ako već imate sveučilišnu diplomu iz bilo kojeg predmeta, ali biste se htjeli obrazovati za konferencijskog prevoditelja, vjerojatno će vas zanimati da se ovaj program «European Masters» izvodi na određenom broju visokoškolskih ustanova.

 
 
 

Napominjemo da će od 2019. nadalje prevoditeljski staž biti dio pripravničkog staža Schuman. Kandidati za staž u području prevođenja trebali bi stoga od sada pa nadalje pratiti poveznicu za pripravnički staž Schuman.

 
 
 
Zaštita osobnih podataka

Obrada vaših osobnih podataka opisana je u niže navedenim dokumentima.

 
 
Osobe za kontakt
 
Za daljnje informacije, molimo da se obratite uredu zaduženom za tip stažiranja koji vas zanima nakon što pročitate odgovarajuća pravila.
For the general/journalism option, training placements
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG