Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Etika i transparentnost

 

Kako važnost i utjecaj Europskog parlamenta postaju sve veći, posebno sa zadnjim Ugovorom o Europskoj Uniji (UEU) i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU), važnije je no ikad osigurati da Parlament zastupa interese europskih građana na potpuno otvoren i transparentan način.

Stoga europski građani imaju pravo izbliza pratiti aktivnosti zastupnika koje su izabrali te se uvjeriti da se pridržavaju strogih pravila ponašanja te održavaju odmjerene odnose s predstavnicima interesnih skupina. Građani bi i od osoblja Parlamenta trebali moći očekivati najviše standarde ponašanja te učinkovitosti.Naposljetku, građani moraju imati pravo pristupa dokumentima europskih institucija u okviru potrebnih ograničenja utvrđenih Uredbom (EZ) br. 1049/2001.

U skladu s predanošću Parlamenta transparentnosti, građanima se pomoću svih niže navedenih instrumenata za transparentnost namjerava olakšati nadzor nad aktivnostima Parlamenta, a posebno nad njegovim zakonodavnim radom.

 
 
         


"Institucije, tijela, uredi i agencije Unije, radi promicanja dobrog upravljanja i osiguranja sudjelovanja civilnog društva, pri svome radu koliko je god to moguće poštuju načelo otvorenosti djelovanja." Članak 15. Ugovora o o funkcioniranju Europske unije
 
 
 

"Institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije. Institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom." Članak 11. Ugovora o Europskoj uniji