Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Foglalkoztatottak

 

A Parlament összesen mintegy 8 000 tisztviselőt és egyéb alkalmazottat foglalkoztat, akik az Európai Unió tagállamainak polgárai és a Parlament három munkahelyén (Luxembourgban, Strasbourgban és Brüsszelben), valamint a tagállamokban működő tájékoztatási irodákban dolgoznak.

 
 
Tisztviselők

Az európai uniós közszolgálatot végző tisztviselők három tisztségcsoportban végzik munkájukat: tanácsosok (AD), asszisztensek (AS) és titkársági és irodai személyzet (AST/SC).

Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó valamennyi rendelkezést tartalmazza az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Miként válhat valaki tisztviselővé?

A tisztviselőket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által szervezett nyílt versenyvizsgákon válogatják ki. Az EPSO gondoskodik a személyi állomány tagjainak kiválasztásáról nemcsak a Parlament, hanem valamennyi többi európai intézmény számára is. A pályázati felhívásokat közzéteszik a Hivatalos Lapban, valamint az EPSO internetes honlapján is.

 
 
Ideiglenes alkalmazottak

Ideiglenes alkalmazottakat az alábbi kategóriák egyikébe tartozó, rendkívül különböző feladatok elvégzésére vehetnek fel:

  • a költségvetési hatóság által ideiglenes álláshelynek minősített álláshely betöltésére ;
  • állandó (tisztviselői) álláshely ideiglenes jelleggel történő betöltésére ;
  • a Szerződés által előírt megbízatást betöltő személyek (elnökök, alelnökök, quaestorok) mellé, vagy az Európai Parlament képviselőcsoportjainak segítésére.

Miként válhat valaki ideiglenes alkalmazottá?

A fenti kategóriák némelyike esetében a kiválasztási eljárásokat közzéteszik az EPSO honlapján, az Európai Parlament honlapján és a képviselőcs oportok honlapján.

 
 
Szerződéses alkalmazottak

A szerződéses alkalmazottak felvétele az alábbiak céljából történik

  • kétkezi munkák elvégzése vagy irodai kisegítő feladatok ellátása;
  • a feladataik ellátására átmenetileg nem képes tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak helyettesítése.
 
 
Akkreditált parlamenti asszisztensek

Az Európai Parlament képviselői maguk választják ki és veszik fel akkreditált parlamenti asszisztenseiket a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat függvényében, ami többek között közös politikai nézeteket is jelenthet.

 
 
Kirendelt nemzeti szakértők

A nemzeti szakértőket az Európai Unió tagállamai, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó EFTA-tagállamok, az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok vagy harmadik országok nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatási szervei vagy azokhoz kapcsolódó szervezetek rendelik ki az Európai Parlament mellé.

A nemzeti szakértők a kiküldetésük időtartama alatt munkaadójuk alkalmazásában állnak, és fizetésüket továbbra is e munkaadó folyósítja számukra. Napidíj azonban jár számukra.

Motivációs levelet és szakmai önéletrajzot kell küldeni az adott tagállam Európai Unió melletti állandó képviseletére.

 
 
Kölcsönzött munkavállalók

Ideiglenes és tehermentesítő jellegű szükségletek kielégítése érdekében kölcsönzött munkavállalók alkalmazhatók Brüsszelben és Luxembourgban.

Az ideiglenes munkavállalókat munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások közvetítik, intézményközi keretszerződések alapján.

 
 
Elérhetőségek
 
Belgium
 
 
 
 
Luxemburg