Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Szakmai gyakorlatok az Európai Parlamentben

 
 

A szakmai képzéshez történő hozzájárulás, valamint az intézmény működésének megismertetése érdekében az Európai Parlament többféle lehetőséget kínál szakmai gyakorlatok folytatására Főtitkárságán.

 
 
 
Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára (Robert Schuman ösztöndíj)

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára hirdetett szakmai gyakorlat célja, hogy lehetővé tegye a gyakornokok számára a tanulmányaik során szerzett ismeretek kiegészítését, valamint hogy közelebbről megismerhessék az Európai Unió, kiváltképpen pedig az Európai Parlament tevékenységét.

A szakmai gyakorlatok típusai:

 • általános szakmai gyakorlat, amely a kritériumokat teljesítő valamennyi jelentkező számára nyitott.
 • újságírói szakmai gyakorlat: a jelentkezőknek ezenfelül megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, és azt publikációs listával, az Európai Unió egyik tagállamának újságíró-szövetségéhez tartozó tagsággal vagy az Európai Unió tagállamaiban, illetve a tagjelölt országokban elismert, újságírói képzettséget tanúsító bizonyítvánnyal igazolniuk kell.
 • Szaharov-díj opció: e program célja, hogy elmélyítse az emberi jogokat és a vonatkozó nemzetközi normákat előmozdító európai parlamenti fellépésekkel kapcsolatos ismereteket. A programra olyan személyek jelentkezését várják, akik komolyan érdeklődnek az emberi jogi kérdések iránt.

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára kiírt szakmai gyakorlatra jelentkezőknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük:

 • az Európai Unió egyik tagállamának vagy tagjelölt országának állampolgárai, a belső szabályok 5. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül;
 • a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább tizennyolc évesnek kell lennie;
 • a gyakornoknak alaposan ismernie kell az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét;
 • a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál.

E szakmai gyakorlatok öthónapos, meg nem hosszabbítható időtartamra szólnak.

A gyakorlati időszakok és a pályázatok elfogadásának határideje:

 • Jelentkezési időszak: augusztus 15. − október 15. (éjfél)
  Gyakorlati időszak: március 1. – július 31.
 • Jelentkezési időszak: március 15. − május 15. (éjfél)
  Gyakorlati időszak: október 1. – február 28/29.

Évente 25 000 személy próbál szerencsét, hogy a Parlamentnél szakmai gyakorlatot folytathasson, és közülük 600-at választanak ki.

A gyakorlatra történő jelentkezéshez meg kell felelni a feltételeknek, valamint ki kell tölteni az online jelentkezési lapot.


A jelentkezés benyújtása előtt

 • Javasoljuk, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt alaposan olvassa el az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályokat és a gyakran ismétlődő kérdéseket.
 • A jelentkezési lap minden egyes oldalának kitöltéséhez legfeljebb 30 perc áll rendelkezésre. Felhívjuk figyelmét arra, hogy 30 perc inaktivitás után a jelentkezési lap kitöltése során megadott adatai elvesznek.
 • Azt javasoljuk, hogy − a jelentkezők nagy számára való tekintettel a rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében − pályázata benyújtásával ne várjon az utolsó pillanatig.
 • A fogyatékossággal élő jelentkezőknek különös figyelmet kell fordítaniuk a jelentkezési lapon az őket érintő rendelkezésekre.
 • A jelentkezés online nem módosítható, lezárása és elküldése egyetlen lépésben történik. A jelentkezési lap kitöltése után és a benyújtás előtt győződjön meg arról, hogy minden részt megfelelően kitöltött-e.
 • A hiányos jelentkezéseket automatikusan elutasítjuk.
 • Az online jelentkezési lap benyújtását/elküldését követően e-mail címére automatikusan visszaigazoló üzenetet küldünk. Kérjük, hogy a gyakornokságra vonatkozó összes további üzenetváltásban hivatkozzon az e-mailben küldött visszaigazoló számra. Az e-mail-üzenethez csatoljuk továbbá jelentkezésének PDF-formátumú összefoglalóját, amelynek kinyomtatott példányát a gyakornokság felajánlása esetén kérni fogjuk.
 
 
Fordítási szakmai gyakorlat egyetemi oklevéllel rendelkezők számára

Erre a szakmai gyakorlatra csak egyetemi diplomával vagy egyetemi rangú intézmény által kibocsátott oklevéllel rendelkező személyek jelentkezhetnek. A szakmai gyakorlat célja, hogy a gyakornokok kiegészítsék a tanulmányaik során szerzett ismereteiket, és megismerjék az Európai Unió − különösen az Európai Parlament − tevékenységeit.

Követelmények az egyetemi oklevélhez kötött fordítási szakmai gyakorlatra jelentkezők esetében:

 • a gyakornoknak az Európai Unió egyik tagállama vagy valamely tagjelölt ország állampolgárságával kell rendelkeznie;
 • a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább tizennyolc évesnek kell lennie;
 • a pályázóknak pályázatuk benyújtásának határideje előtt be kell fejezniük legalább hároméves, oklevél kiadásával záruló képzésüket;
 • a gyakornoknak anyanyelvi szinten kell ismernie az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét vagy valamely tagjelölt ország hivatalos nyelvét, ezenfelül alaposan ismernie kell az Európai Unió két másik hivatalos nyelvét;
 • a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál.

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára szervezett fordítási szakmai gyakorlatok időtartama három hónap. Ez az időtartam kivételes jelleggel legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható.

Szakmai gyakorlati időszakok és a hozzájuk kapcsolódó jelentkezési határidők:

 • A gyakorlati időszak kezdete: január 1.
  Jelentkezési időszak: június 15. – augusztus 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: április 1.
  Jelentkezési időszak: szeptember 15 – november 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: július 1.
  Jelentkezési időszak: december 15 – február 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: október 1.
  Jelentkezési időszak: március 15 – május 15. (éjfél)

Ajánljuk, hogy a jelentkezéssel ne várjon a legutolsó napig, így elkerülhető, hogy a nagyszámú jelentkezés miatt a rendszer túlterheltté váljon.

A fordítási szakmai gyakorlatok színhelye Luxembourg.

Tájékoztatásul: 2018-ban a gyakornoki ösztöndíj összege 1 313,37 euró/hó.

Ha érdeklődik az egyetemi oklevél birtokában pályázható fordítási szakmai gyakorlatok iránt, kérjük, olvassa el a vonatkozó szabályzatot: A fordítói szakmai gyakorlatokra vonatkozó belső szabályok.

Felhívjuk figyelmét a jelentkezés elfogadásának feltételeire. Amennyiben Ön előzetes kiválasztásra kerül, az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 • keltezéssel és aláírással ellátott jelentkezési lap,
 • útlevelének vagy személyazonosító igazolványának másolata,
 • okleveleinek és bizonyítványainak másolatai,
 • egyetemi leckekönyvének (vizsgajegyeinek) másolata, ha rendelkezik ezekkel.

Ebben a szakaszban még nem kell a dokumentumokat beküldenie. A dokumentumokra csak akkor lesz szükség, ha az előzetes kiválasztáson sikerrel szerepelt.

A szakmai gyakorlatra való előzetes kiválasztás esetén a jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a fentebb említett valamennyi dokumentumot benyújtja.

Amennyiben megfelel a jelentkezési feltételeknek, szíveskedjen kitölteni az online jelentkezési lapot.

Figyeljen arra, hogy 30 perc inaktivitás után a kitöltés során megadott adatai elvesznek! Ezért tanácsoljuk, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a fordítói szakmai gyakorlatokra vonatkozó belső szabályokat.

A jelentkezés online nem módosítható, a kitöltés és a benyújtás egyetlen lépésben történik. Jelentkezése online benyújtására felkészülhet a jelentkezési lap (alábbi linken elérhető) mintájának a segítségével.

Megjegyzés: Őrizze meg a hivatkozási számot, amelyet az online jelentkezés érvényesítésekor kap!

 
 
Fordítóképzési szakmai gyakorlatok

Az Európai Parlament a kérelmek benyújtásának határideje előtt felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító középiskolai bizonyítványt szerzett, illetve már felsőfokú tanulmányokat folytató vagy ezzel egyenértékű szakmai képzésben részesülő pályázók számára lehetőséget kínál szakmai gyakorlaton való részvételre. Ezeket a szakmai gyakorlatokat különösen azon pályázók számára szervezik, akiknek képzésük keretében szakmai gyakorlaton kell részt venniük, feltéve, hogy a szakmai gyakorlat első napján már betöltötték 18. életévüket.

Követelmények a fordítóképzési szakmai gyakorlatra jelentkezők esetében:

 • a gyakornoknak az Európai Unió egyik tagállama vagy valamely tagjelölt ország állampolgárságával kell rendelkeznie ;
 • a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább tizennyolc évesnek kell lennie
 • a gyakornoknak anyanyelvi szinten kell ismernie az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét vagy valamely tagjelölt ország hivatalos nyelvét, ezenfelül alaposan ismernie kell az Európai Unió két másik hivatalos nyelvét
 • a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál.

A fordítóképzési szakmai gyakorlat időtartama egytől három hónap lehet. Ez az időtartam kivételes jelleggel legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható.

A fordítóképzési szakmai gyakorlati időszakok és a hozzájuk kapcsolódó jelentkezési határidők:

 • A gyakorlati időszak kezdete: január 1.
  Jelentkezési időszak: június 15. – augusztus 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: április 1.
  Jelentkezési időszak: szeptember 15 – november 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: július 1.
  Jelentkezési időszak: december 15 – február 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: október 1.
  Jelentkezési időszak: március 15 – május 15. (éjfél)

Ajánljuk, hogy a jelentkezéssel ne várjon a legutolsó napig, így elkerülhető, hogy a nagyszámú jelentkezés miatt a rendszer túlterheltté váljon.

A fordítóképzési szakmai gyakorlatok színhelye Luxembourg.

A fordítóképzési szakmai gyakorlatok résztvevői havi díjazásban részesülnek. Tájékoztatásul: 2018-ban a díjazás összege 322,10 euró/hó.

Ha érdeklődik a fordítóképzési szakmai gyakorlatok iránt, kérjük, olvassa el a vonatkozó szabályzatot: A fordítói szakmai gyakorlatokra vonatkozó belső szabályok

Felhívjuk figyelmét a jelentkezés elfogadásának feltételeire. Amennyiben Ön előzetes kiválasztásra kerül, az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 • keltezéssel és aláírással ellátott jelentkezési lap,
 • útlevelének vagy személyazonosító igazolványának másolata,
 • okleveleinek és bizonyítványainak másolatai,
 • egyetemi eredményeinek másolata, ha rendelkezik ezekkel.

Ebben a szakaszban még nem kell a dokumentumokat beküldenie. A dokumentumokra csak akkor lesz szükség, ha az előzetes kiválasztáson sikerrel szerepelt.

A fordítóképzési szakmai gyakorlatra való előzetes kiválasztás esetén a jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a fentebb említett valamennyi dokumentumot benyújtja.

Amennyiben megfelel a jelentkezési feltételeknek, szíveskedjen kitölteni az online jelentkezési lapot.

Figyeljen arra, hogy 30 perc inaktivitás után a kitöltés során megadott adatai elvesznek! Ezért tanácsoljuk, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a fordítói szakmai gyakorlatokra vonatkozó belső szabályokat.

A jelentkezés online nem módosítható, a kitöltés és a benyújtás egyetlen lépésben történik. Jelentkezése online benyújtására felkészülhet a jelentkezési lap (alábbi linken elérhető) mintájának a segítségével.

Megjegyzés: Őrizze meg a hivatkozási számot, amelyet az online jelentkezés érvényesítésekor kap!

 
 
Konferenciatolmácsok

Az Európai Parlament Konferencialogisztikai és -tolmácsolási Főigazgatósága nem nyújt alapképzést azoknak a nyelvészeknek, akik konferenciatolmácsolásra szeretnének szakosodni, mivel a szubszidiaritás elvének megfelelően ez a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik a tagállamokban.

Ha Ön már rendelkezik konferenciatolmács képesítéssel, és nyelvkombinációja megfelel az adott intézménynek, akkreditációs vizsgára vagy nyílt versenyvizsgára jelentkezhet (lásd Tolmácsolás Európában).

Egyéb lehetőségek

Amennyiben konferenciatolmács szeretne lenni, de még nincs képesítése, Európában számos egyetem kínál fordítói és tolmácsképzettséget adó kurzusokat. A teljes képzési idejű kurzusokat kínáló egyetemek jegyzékéért szíveskedjen felkeresni ezt a linket on luettelo yliopistoista, jotka tarjoavat kokopäiväisiä kursseja.

Ha már van bármilyen egyetemi oklevele, de még képzésen szeretne részt venni ahhoz, hogy konferenciatolmáccsá válhasson, érdekelheti, hogy számos felsőoktatási intézmény kínál ilyen «European Masters» kurzusokat.

 
 
 
 

A személyes adatok vdelme

Személyes adatainak kezelését az alábbi tájékoztatók ismertetik.

 
 
Elérhetőségek
 
További tájékoztatásért kérjük, hogy a vonatkozó szabályok elolvasása után forduljon az Önt érdeklő szakmai gyakorlatot intéző irodához.
Az általános/újságírói szakmai gyakorlatok és a gyakornoki helyek tárgyában
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
A fordítói szakmai gyakorlatok tárgyában
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG