Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Etika és átláthatóság

 

Mivel növekszik az Európai Parlament fontossága és befolyása – különösen az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) elfogadása óta –, minden eddiginél fontosabb annak biztosítása, hogy az intézmény teljes mértékben nyílt és átlátható módon képviselje az európai polgárok érdekeit.

Az európai polgároknak ezért joguk van arra, hogy szoros figyelemmel kísérjék választott képviselőik tevékenységeit, ellenőrizve, hogy a képviselők megfelelnek a szigorú magatartási elveknek, és kiegyensúlyozott kapcsolatokat tartanak fenn az érdekképviselőkkel. A polgárok emellett elvárhatják a legmagasabb szintű magatartási normákat és hatékonyságot a Parlament munkatársaitól is. Végezetül, biztosítani kell a polgároknak az európai intézmények dokumentumaihoz az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott szükséges korlátokon belül való hozzáférést.

A Parlament átláthatóság iránti elkötelezettségével összhangban, valamennyi alább felsorolt átláthatósági eszköz azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson a polgároknak a Parlament tevékenységei, különösen a jogalkotó munkája feletti ellenőrzésben.

 
 
         


A jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének biztosítása céljából az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a nyitottság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával járnak el. (az EUMSZ 15 cikke)
 
 
 

Az intézmények a megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek az Unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan megvitathassák (az EUSZ 11. cikke)