Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Piliečių informavimo skyrius (Ask EP)

 
 

Jei norite sužinoti daugiau apie Europos Parlamento veiklą, galias ir struktūrą, galite kreiptis į Piliečių informavimo skyrių (Ask EP) naudodamiesi toliau pateikta forma.

 
 
 
Klauskite – atsakysime

Čia rasite keletą naujausių temų, keliančių ypač didelį susirūpinimą piliečiams, kurie raštu kreipiasi į Europos Parlamentą, ir mūsų atitinkamus atsakymus.

 
 
 
Europos Parlamentui pateikiamos peticijos: kaip tai vyksta?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Kokia yra peticijų teikimo Europos Parlamentui tvarka? Dauguma piliečių žino, kad turi teisę pateikti peticiją, tačiau dažnai jie prašo papildomos informacijos apie tai, kokia tvarka taikoma norint atsiųsti peticiją ir kaip peticijos vėliau aptariamos EP komitete. Kiekvienas Sąjungos pilietis, taip pat kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą buveinę turintis fizinis arba juridinis asmuo turi teisę individualiai arba kartu su kitais piliečiais ar asmenimis pateikti Europos Parlamentui peticiją bet kokiu klausimu, kuris priklauso Sąjungos veiklos sritims ir daro peticijos pateikėjui ar pateikėjai tiesioginį poveikį (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 227 straipsnis ir Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis).

Jei norėtumėte gauti visą informaciją bet kuria oficialiąja ES kalba, rašykite Piliečių informavimo skyriui („Ask EP“).

 
 
Kaip ES remia gestų kalbas?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

Piliečiai kreipiasi į Europos Parlamentą prašydami informacijos apie gestų kalbų statusą ES lygmeniu, veiksmus, kurių imtasi joms remti, ir apie tai, kaip į jas verčiama ES institucijose. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (Konvencija), kurią Europos Sąjunga ratifikavo 2010 m. gruodžio 23 d., pripažįstama neįgaliųjų saviraiškos laisvė, laisvė reikšti nuomonę ir galimybė gauti informaciją, be kita ko, pritariant gestų kalbų naudojimui ir sudarant sąlygas jomis naudotis (21 straipsnis);

Jei norėtumėte gauti visą informaciją bet kuria oficialiąja ES kalba, rašykite Piliečių informavimo skyriui („Ask EP“).

 
 
Kokių kovos su terorizmu priemonių imasi ES?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

Po įvairių teroristinių išpuolių Europoje piliečiai rašo Europos Parlamentui išreikšdami didžiulį pasipiktinimą šiais teroro aktais. Piliečiai taip pat prašo ES institucijų priimti naujas kovos su šiais nusikaltimais ir jų prevencijos priemones. Daug Europos šalių susidūrė su įvairiomis terorizmo apraiškomis. Kraupūs teroristiniai išpuoliai dar kartą iškėlė kovos su terorizmu ir šių nusikaltimų prevencijos išsaugant pagrindines piliečių teises ir laisves iššūkį.

Jei norėtumėte gauti visą informaciją bet kuria oficialiąja ES kalba, rašykite Piliečių informavimo skyriui („Ask EP“).

 
 
Leidimo naudoti herbicidinę medžiagą glifosatą atnaujinimas
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Daug piliečių nori sužinoti, kokia yra Europos Parlamento pozicija dėl leidimo naudoti herbicidinę medžiagą glifosatą atnaujinimo. 2015 m. lapkričio mėn. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) paskelbė, jog neįtikėtina, kad glifosatas keltų vėžio pavojų žmonėms, o įrodymų jį klasifikuoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 atsižvelgiant į galimą jo kancerogeninį poveikį nepakanka. Atsižvelgdama į šias išvadas, Europos Komisija turi nuspręsti, ar glifosatas ir toliau turėtų būti įtraukiamas į ES patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą. Vis dėlto daug piliečių kreipėsi į Europos Parlamentą prašydami jo imtis veiksmų, kad leidimas naudoti glifosatą nebūtų atnaujintas, nes šios išvados neatitinka anksčiau paskelbtų šios cheminės medžiagos tyrimų rezultatų.

Jei norėtumėte gauti visą informaciją bet kuria oficialiąja ES kalba, rašykite Piliečių informavimo skyriui („Ask EP“).

 
 
Plastikiniai maišeliai: Kaip ES mažina jų naudojimą?
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Piliečiai nori žinoti, kokių veiksmų imasi ES plastikinių maišelių naudojimui mažinti, turint mintyje jų neigiamą poveikį laukiniams jūrų gyvūnams ir aplinkai. Europos Sąjungoje pagal Direktyvą 94/62/EB plastikiniai pirkinių maišeliai laikomi pakuote. Plastikinių pirkinių maišelių naudojimo padariniai – šiukšlės ir neefektyvus išteklių naudojimas. Be to, dėl nevaldomo šių maišelių šalinimo teršiama aplinka ir didinama plačiai paplitusi vandens telkinių užteršimo šiukšlėmis problema, dėl kurios kyla grėsmė vandens ekosistemoms visame pasaulyje.

Jei norėtumėte gauti visą informaciją bet kuria oficialiąja ES kalba, rašykite Piliečių informavimo skyriui („Ask EP“).

 
 
 
EP atsakymai

Rodyti mūsų tinklaraštyje pateiktus visus EP atsakymus.

 
 
 
Daugiau informacijos rasite :

Piliečių informavimo skyrius (Ask EP) – tai Europos Parlamento tyrimų tarnybos (angl. EPRS) dalis; jūs galite palaikyti ryšius su mumis mūsų socialinės žiniasklaidos platformose:

 
 
 

Kitos paslaugos

Spustelėję toliau pateiktas nuorodas pateksite į kitas specializuotas tarnybas, kur galėsite rasti konkrečios informacijos.
 
 
 
 
Europos Parlamento nario paieška
 
 
Informacija apie teisę teikti peticijas
 
 
Europos Parlamentas jūsų šalyje
 
 
Apsilankymas Europos Parlamente
 
 
Stažuotės Europos Parlamente
 
 
Galimybės įsidarbinti Europos Parlamente
 
 
Portalas „Jūsų Europa“
 
 
Galimybė susipažinti su dokumentais
 
 
Archyvinių dokumentų paieška