Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Įsidarbinimo galimybės

 

Europos Parlamentas iš viso yra įdarbinęs maždaug 8 000 pareigūnų ir kitų tarnautojų, kilusių iš Europos Sąjungos valstybių narių. Jie dirba trijose Parlamento darbo vietose (Liuksemburge, Strasbūre ir Briuselyje) ir valstybėse narėse esančiuose informacijos biuruose.

 
 
Pareigūnai

ES institucijose dirbantys pareigūnai skirstomi į tris grupes: administratorius (AD), asistentus (AST), sekretorius ir raštinės darbuotojus (AST/SC).

Visos tarnybą Europos Sąjungos institucijose reglamentuojančios nuostatos pateikiamos Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose.

Kaip tapti pareigūnu?

Pareigūnų atranka vykdoma rengiant atvirus konkursus. Šiuos konkursus organizuoja Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). EPSO tarnyba atsakinga ne tik už personalo atranką Parlamentui, bet ir visoms kitoms ES institucijoms. Pranešimai apie konkursus skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir EPSO tarnybos interneto svetainėje.

 
 
Laikinai priimti tarnautojai

Laikinieji tarnautojai gali būti įdarbinami labai įvairioms vienai iš toliau išvardytų kategorijų priskiriamoms užduotims atlikti:

  • užimti pareigybę, kurią biudžeto valdymo institucijos priskiria prie laikinųjų pareigybių,
  • laikinai užimti nuolatinę pareigybę (pareigūno etatą),
  • padėti asmenims, einantiems Sutartyje numatytas pareigas (Parlamento pirmininko, Pirmininko pavaduotojų, kvestorių), arba padėti Europos Parlamento frakcijoms.

Kaip tapti laikinuoju tarnautoju?

Informacija apie tam tikrų kategorijų laikinųjų tarnautojų atrankos procedūras skelbiama Europos Parlamento interneto svetainėje ir frakcijų interneto svetainėse.

 
 
Sutartininkai

Sutartininkai įdarbinami:

  • fizinio darbo ar pagalbinio administracinio darbo užduotims atlikti,
  • pakeisti pareigūnus arba laikinuosius tarnautojus, kurie einamuoju laiku negali atlikti savo pareigų.
 
 
Akredituoti Parlamento narių padėjėjai

Europos Parlamento nariai pasirenka ir įdarbina savo akredituotus padėjėjus remdamiesi abipusiu pasitikėjimu grindžiamais santykiais, kurie visų pirma gali būti sietini su politinėmis pažiūromis.

 
 
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

Nacionalinius ekspertus į Europos Parlamentą komandiruoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių, kurios priklauso Europos ekonominei erdvei, ir ES šalių kandidačių arba trečiųjų šalių nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos arba valdžios institucijomis laikomos įstaigos.

Šie asmenys komandiruotės metu lieka įdarbinti savo darbovietėje, o darbdavys toliau moka jiems atlyginimą. Tačiau jiems numatomi dienpinigiai.

Norint tapti deleguotuoju nacionaliniu ekspertu būtina į valstybės narės nuolatinę atstovybę Europos Sąjungoje nusiųsti motyvacinį laišką kartu su gyvenimo aprašymu.

Daugiau informacijos rasite :
 
 
Laikinai įdarbinami darbuotojai

Laikinai įdarbinami darbuotojai gali būti priimami siekiant patenkinti laikinus poreikius Briuselyje ir Liuksemburge. Tokie darbuotojai įdarbinami pasitelkiant laikino įdarbinimo įmones pagal bendrąsias tarpinstitucines sutartis.

 
 
Kontaktai
 
Belgija:
 
 
 
 
Liuksemburgas