Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Įsidarbinimo galimybės

 

Europos Parlamentas iš viso yra įdarbinęs maždaug 8 000 pareigūnų ir kitų tarnautojų, kilusių iš Europos Sąjungos valstybių narių. Jie dirba trijose Parlamento darbo vietose (Liuksemburge, Strasbūre ir Briuselyje) ir valstybėse narėse esančiuose informacijos biuruose.

 
 
Pareigūnai

ES institucijose dirbantys pareigūnai skirstomi į tris grupes: administratorius (AD), asistentus (AST), sekretorius ir raštinės darbuotojus (AST/SC).

Visos tarnybą Europos Sąjungos institucijose reglamentuojančios nuostatos pateikiamos Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose.

Kaip tapti pareigūnu?

Pareigūnų atranka vykdoma rengiant atvirus konkursus. Šiuos konkursus organizuoja Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). EPSO tarnyba atsakinga ne tik už personalo atranką Parlamentui, bet ir visoms kitoms ES institucijoms. Pranešimai apie konkursus skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir EPSO tarnybos interneto svetainėje.

 
 
Laikinai priimti tarnautojai

Laikinieji tarnautojai gali būti įdarbinami labai įvairioms vienai iš toliau išvardytų kategorijų priskiriamoms užduotims atlikti:

 • užimti pareigybę, kurią biudžeto valdymo institucijos priskiria prie laikinųjų pareigybių,
 • laikinai užimti nuolatinę pareigybę (pareigūno etatą),
 • padėti asmenims, einantiems Sutartyje numatytas pareigas (Parlamento pirmininko, Pirmininko pavaduotojų, kvestorių), arba padėti Europos Parlamento frakcijoms.

Kaip tapti laikinuoju tarnautoju?

Informacija apie tam tikrų kategorijų laikinųjų tarnautojų atrankos procedūras skelbiama Europos Parlamento interneto svetainėje ir frakcijų interneto svetainėse.

 
 
Sutartininkai

Sutartininkai įdarbinami:

 • fizinio darbo ar pagalbinio administracinio darbo užduotims atlikti,
 • pakeisti pareigūnus arba laikinuosius tarnautojus, kurie einamuoju laiku negali atlikti savo pareigų.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Akredituoti Parlamento narių padėjėjai

Europos Parlamento nariai pasirenka ir įdarbina savo akredituotus padėjėjus remdamiesi abipusiu pasitikėjimu grindžiamais santykiais, kurie visų pirma gali būti sietini su politinėmis pažiūromis.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:
 
 
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

Nacionalinius ekspertus į Europos Parlamentą komandiruoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių, kurios priklauso Europos ekonominei erdvei, ir ES šalių kandidačių arba trečiųjų šalių nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos arba valdžios institucijomis laikomos įstaigos.

Šie asmenys komandiruotės metu lieka įdarbinti savo darbovietėje, o darbdavys toliau moka jiems atlyginimą. Tačiau jiems numatomi dienpinigiai.

Norint tapti deleguotuoju nacionaliniu ekspertu būtina į valstybės narės nuolatinę atstovybę Europos Sąjungoje nusiųsti motyvacinį laišką kartu su gyvenimo aprašymu.

 
 
Laikinai įdarbinami darbuotojai

Laikinai įdarbinami darbuotojai gali būti priimami siekiant patenkinti laikinus poreikius Briuselyje ir Liuksemburge. Tokie darbuotojai įdarbinami pasitelkiant laikino įdarbinimo įmones pagal bendrąsias tarpinstitucines sutartis.

 
 
Kontaktai
 
Belgija:
 
 
 
 
Liuksemburgas