Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Stažuotės Europos Parlamente

 
 

Parlamentas suteikia progą atlikti kelių rūšių stažuotes Parlamento sekretoriate ir sykiu sudaro galimybes profesiniam mokymui, taip pat sužinoti daugiau apie Europos Parlamentą ir jo veiklą.

 
 
 
Stažuotės universitetų absolventams (vadinamosios R. Šumano stažuotės)

Stažuotės universitetų absolventams skirtos papildyti studijų metu įgytas žinias ir susipažinti su Europos Sąjungos, ypač Europos Parlamento, veikla.

Šios stažuotės būna:

 • bendrosios pakraipos – jas gali atlikti visi kriterijus atitinkantys kandidatai;
 • žurnalistikos pakraipos. Kandidatai turi įrodyti savo profesinę patirtį, pvz., turi būti paskelbę publikaciją ar būti Europos Sąjungos valstybės narės žurnalistų sąjungos nariu arba turėti Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos Sąjungos narystės siekiančių valstybių pripažįstamą žurnalisto kvalifikaciją;
 • „Sacharovo premijos“ pakraipos. Šios programos tikslas – pagilinti žinias apie Europos Parlamento veiklą ginant žmogaus teises ir įtvirtinant tarptautines normas šioje srityje. Ji skirta kandidatams, kurie itin domisi žmogaus teisių klausimais.

Paraiškas dėl universitetų absolventams skirtos stažuotės teikiantys asmenys privalo:

 • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba paraišką tapti Europos Sąjungos nare pateikusios valstybės piliečiais, nepažeidžiant Vidaus taisyklių 5 straipsnio 2 dalies nuostatų;
 • iki stažuotės pradžios dienos būti sulaukę 18 metų amžiaus;
 • labai gerai mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų;
 • nebūti atlikę iš ES biudžeto finansuojamos stažuotės ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš ES biudžeto.

Šių stažuočių trukmė – penki mėnesiai, ji negali būti pratęsta.

Stažuočių pradžios datos ir paraiškų priėmimo terminai:

 • Paraiškų pateikimo laikotarpis: rugpjūčio 15 d.–spalio 15 d. (vidurnaktis)
  Stažuotės laikotarpis: kovo 1 d.–liepos 31 d.
 • Paraiškų pateikimo laikotarpis: kovo 15 d.–gegužės 15 d. (vidurnaktis)
  Stažuotės laikotarpis: spalio 1 d.–vasario 28 / 29 d.

Kasmet 25 000 žmonių bando gauti stažuotę Europos Parlamente. Iš jų atrenkami tik 600.

Paraiškas stažuotei teikiantys asmenys privalo tenkinti nustatytas sąlygas ir užpildyti elektroninę paraiškos formą.


Prieš pateikiant paraišką

 • Prieš užpildant paraišką rekomenduojame atidžiai perskaityti Stažuočių ir studijų vizitų Europos Parlamento generaliniame sekretoriate vidaus taisyklės ir dažnai užduodamus klausimus.
 • Jūs turite ne daugiau kaip 30 minučių kiekvienam paraiškos formos puslapiui užpildyti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių ir jos neaktyvinsite, bus prarasti jau įrašyti duomenys.
 • Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, kad dėl didelio teikiamų paraiškų skaičiaus sistema nebūtų pernelyg smarkiai apkrauta.
 • Neįgalūs kandidatai turi atkreipti ypatingą dėmesį į paraiškos formoje pateikiamas jiems taikomas nuostatas.
 • Elektroninės paraiškos duomenų keisti negalima. Registracija baigiama ir išsiunčiama vienu sykiu. Prieš išsiųsdami įsitikinkite, kad kad užpildyti visi paraiškos formos laukeliai ir kad jie užpildyti teisingai.
 • Nevisiškai užpildytos paraiškos bus automatiškai atmetamos.
 • Po to, kai patvirtinsite ir išsiųsite savo internetinę paraišką, automatiškai gausite registraciją patvirtinantį e. laišką. Jame bus pateiktas registracijos numeris, kurį turėtumėte nurodyti visuose būsimuose laiškuose dėl stažuotės, ir Jūsų užpildyta paraiška pdf formatu, kurios spausdintą formą turėsite pateikti, jei būsite atrinkti.
 
 
Konferencijų vertėjai

Europos Parlamento Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generalinis direktoratas nesiūlo bazinio mokymo kalbininkams, pageidaujantiems specializuotis konferencijų vertimo srityje, nes pagal subsidiarumo principą tai priklauso kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų kompetencijai.

Jei jau turite konferencijų vertėjo kvalifikaciją ir Jūsų kalbų derinys tinka šiai institucijai, galite pateikti prašymą leisti atlikti akreditavimo testą arba dalyvauti atvirame konkurse (žr. Vertimas žodžiu Europoje).

Kitos galimybės

Jei norite tapti konferencijų vertėju (-a), bet dar neturite kvalifikacijos, kai kuriuose Europos universitetuose galite rinktis studijas, suteikiančias vertimo raštu ir žodžiu kvalifikaciją. Universitetų, siūlančių dienines studijas, sąrašą rasite šioje svetainėje.

Taigi, jei jau turite kurios nors srities aukštąjį išsilavinimą, bet norėtumėte toliau mokytis ir tapti konferencijų vertėju (-a), Jums pravartu žinoti, kad šią «European Masters» programą siūlo nemažai aukštojo mokslo įstaigų.

 
 
 

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2019 m. vertimo raštu stažuotės bus įtrauktos į Roberto Šumano stažuotes. Taigi nuo šiol paraiškų dėl stažuočių vertimo raštu pateikėjai turėtų ieškoti informacijos paspaudę nuorodą į Roberto Šumano stažuotes.

 
 
 
Asmens duomenų apsauga

Žemiau aprašyta, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

 
 
Kontaktai
 
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į skyrių, atsakingą už Jus dominančią stažuotę. Prieš kreipdamiesi perskaitykite stažuotę reglamentuojančias taisykles
Dėl bendrosios pakraipos ir žurnalistų stažuočių, mokomųjų stažuočių
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG