Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Studijų vizitai. Specifiniai tyrimai

 
 

Jų tikslas – vyresniems nei 18 m. piliečiams sudaryti galimybę išsamiau tirti su Europos integracija susijusius konkrečius klausimus. Piliečiai taip pat gali vykdyti savo tyrimus Europos Parlamento bibliotekoje arba istoriniame archyve (abiem atvejais tik Liuksemburge).

Studijų vizitas trunka ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Asmenys, stažavęsi Europos Parlamente, prašymą dėl studijų vizito gali pateikti tik praėjus šešiems mėnesiams po stažuotės.

Procedūra priklauso nuo vizito pobūdžio:

Atsakinga tarnyba patikrina, ar atitinkami Europos Parlamento skyriai arba organai gali sudaryti sąlygas suinteresuotą asmenį priimti, ir jį informuoja apie dėl jo prašymo priimtą sprendimą.

Pagal galiojančias taisykles Europos Parlamentas neprisideda prie išlaidų, kurias lankytojai gali patirti, nesvarbu, kokio pobūdžio jos būtų.

 
 
 
Susisiekti
 

Norėdami gauti papildomos informacijos arba užsiregistruoti studijų vizito, galite kreiptis į nurodytą biurą:

  • Europos Parlamentą - Studijų vizitai