Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Etika ir skaidrumas

 

Didėjant Europos Parlamento svarbai ir jo įtakai, ypač po naujos redakcijos Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) pasirašymo, kaip niekada svarbu užtikrinti, kad jis visiškai atvirai ir skaidriai atstovautų Europos piliečių interesus.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečiai turi teisę atidžiai sekti jų išrinktų Parlamento narių veiklą, kontroliuodami, kad ji atitiktų griežtus elgesio principus ir kad būtų išlaikyti subalansuoti santykiai su interesų grupių atstovais. Piliečiai taip pat turėtų galėti tikėtis, kad Parlamento darbuotojai laikytųsi aukščiausių elgesio standartų ir užtikrintų kuo didesnį efektyvumą. Nemažiau svarbu yra tai, kad su tam tikrais būtinais apribojimais piliečiams turėtų būti suteikta teisė susipažinti su Europos Sąjungos institucijų dokumentais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/2001.

Remiantis Parlamento įsipareigojimu užtikrinti skaidrumą, visomis toliau nurodytomis skaidrumo priemonėmis siekiama sudaryti piliečiams palankesnes sąlygas vykdyti Parlamento, ypač jo teisėkūros veiklos priežiūrą.

 
 
         


Siekdamos skatinti tinkamą valdymą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą, Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai veikia kiek įmanoma gerbdami atvirumo principą. (SESV 15 straipsnis)
 
 
 

Institucijos atitinkamomis priemonėmis suteikia piliečiams ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybę skelbti nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis keistis. (SESV 11 straipsnis)