Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Interesų grupės

Interesų grupių atstovų prieigos teisės

2011 m. birželio 23 d. Europos Parlamentas ir Europos Komisija pasirašė Tarpinstitucinį susitarimą dėl bendro skaidrumo registro sudarymo. Susitarimas buvo persvarstytas, o naujas tekstas taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Sudarius bendrą registrą, užtikrinamas didesnis skaidrumas, nes piliečiams lengviau gauti informacijos apie asmenis ir organizacijas, kurie bendrauja su ES institucijomis. Ši vieno langelio sistema palengvina konkrečių interesų grupių atstovų registracijos procedūrą. Bendrą registrą sudaro anksčiau buvę atskiri Parlamento ir Komisijos registrai.

Prieš paprašydami leidimo patekti į Europos Parlamentą organizacijos ir pavieniai asmenys turi prisijungti prie registro. Elektroninė paraiška paprastai tvarkoma 2–3 darbo dienas. Pavieniams asmenims teisė patekti į Europos Parlamentą gali būti suteikta iki 12 mėnesių laikotarpiui. Jie gali atnaujinti savo prašymą patekti į Europos Parlamentą prieš du mėnesius iki leidimo galiojimo pabaigos.

Pavieniai asmenys, turintys leidimą patekti į Europos Parlamentą, atitinkamuose priėmimo skyriuose gali gauti leidimo kortelę. Prieš asmeniui įeinant į Parlamento pastatą leidimo kortelė turi būti aktyvuota registratūroje. Registratūros Briuselyje dirba 7.00–20.00 val. pirmadieniais–penktadieniais, trumpaisiais penktadieniais 8.00–13.00 val., o Strasbūre – per plenarines sesijas 14.30–20.00 val. pirmadieniais, 7.30–20.00 val. antradieniais–trečiadieniais ir 7.30–18.00 val. ketvirtadieniais.

Organizacija gali prašyti leidimo patekti į Europos Parlamentą bet kokiam asmenų skaičiui. Parlamentas gali apriboti kiekvienos organizacijos pavienių asmenų, kuriems kiekvieną dieną leidžiama įeiti į Parlamento pastatą, skaičių. Jei organizacija pašalinama iš registro, teisė toje organizacijoje dirbantiems pavieniams asmenims patekti į Parlamentą bus automatiškai atšaukta.

Bendrame skaidrumo registre pateikiami lengvai prieinami duomenys apie organizacijas ir savarankiškai dirbančius asmenis, dalyvaujančius ES politikos formavimo ir įgyvendinimo procese, taip pat visų užsiregistravusių subjektų statistiniai duomenys ir asmenų, turinčių leidimą patekti į Europos Parlamentą, sąrašas.

 
 
 

Interesų grupių atstovai gali būti privačios, viešosios arba nevyriausybinės įstaigos. Jie gali teikti Parlamentui informaciją ir specialias žinias iš įvairių ekonomikos, socialinių, aplinkosaugos ir mokslo sričių. Jie gali atlikti pagrindinį vaidmenį palaikant atvirą, pliuralistinį dialogą, kuriuo paremta demokratinė sistema, ir būti svarbus informacijos šaltinis Parlamento nariams, kuriuo nariai gali pasinaudoti vykdydami savo pareigas.

Santykiai tarp Europos institucijų ir politikos formuotojų, viena vertus, ir pilietinės visuomenės, ES piliečių ir atstovaujamųjų asociacijų, kita vertus, yra reguliuojami ir skatinami Europos Sąjungos sutartimi.