Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
 
Lyčių nelygybė europos sąjungoje
 
 

Lyčių nelygybė Europos Sąjungoje

 

Šiais metais per Tarptautinę moters dieną (Kovo 8-ąją) Europos Parlamentas daugiausia dėmesio skirs moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumui.

Dėl šios priežasties Europos Parlamentas paprašė bendrovės „TNS opinion“ atlikti tyrimą Flash telefonu. Šis tyrimas buvo atliekamas 2012 m. sausio 19–20 d., jame dalyvavo 25 539 ES piliečiai iš 27 ES valstybių narių.

ES piliečiams buvo užduodami klausimai apie darbo užmokesčio skirtumą, taip pat įvairiomis kitomis temomis, tokiomis kaip vaikų priežiūra ir lyčių įvairovė darbe.

Svarbiausi šio tyrimo ypatumai:

  • paklausti apie lyčių nelygybės problemos rimtumą savo šalyje, 52 proc. europiečių (58 proc. moterų; 46 proc. vyrų) vertino tai kaip rimtą problemą, o 45 proc. manė priešingai;
  • 60 proc. europiečių galvojo, kad per pastaruosius 10 metų lyčių skirtumų sumažėjo;
  • kaip pagrindinius lyčių skirtumus europiečiai visų pirma nurodė smurtą prieš moteris (48 proc.), ne daug atsiliko darbo užmokesčio skirtumas (43 proc.), o trečioje vietoje liko moterų išnaudojimas (prekyba moterimis, prostitucija) (36 proc.);
  • ES piliečiams buvo užduodama konkrečių klausimų siekiant sužinoti jų nuomonę apie darbo užmokesčio skirtumą. 69 proc. (76 proc. moterų, 62 proc. vyrų) mano, kad tai rimta problema.
  • Kalbėdami apie tai, koks tinkamiausias kovos su darbo užmokesčio skirtumu lygmuo, 47 proc. europiečių visų pirma mano, kad sprendimai turi būti priimami Europos Sąjungos, 38 proc. – nacionaliniu ir 11 proc. – vietos ar regioniniu lygmenimis.
  • Respondentų taip pat buvo klausiama, kokios priemonės padėtų labiausiai sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Reikia pažymėti, kad dalis europiečių pritaria skatinamosioms, dalis – privalomosioms priemonėms. Iš tiesų, beveik vienodas skaičius piliečių mano, kad reikia „sudaryti palankesnes sąlygas vyrams ir moterims gauti bet kokio pobūdžio darbą“ (27 proc.), „finansiškai bausti įmones, kurios nepaiso lyčių lygybės“ (26 proc.) ir „užtikrinti, kad įmonėse darbo užmokesčio lentelės būtų skaidrios“ (24 proc.).
 
 
 
Europos Parlamento nuomonių apklausos

Europos Parlamentas reguliariai užsako visuomenės nuomonės tyrimus valstybėse narėse.

Iš šių tyrimų rezultatų jis siekia sužinoti, ko piliečiai tikisi iš jo veiklos ir kaip suvokia Europos Parlamento ir visos Europos Sąjungos veiklą. Tai vertinga pagalba Parlamentui atliekant parengiamuosius darbus, priimant sprendimus ir vertinant savo veiklą.

Skaitytojai gali ne tik rasti informacijos apie europiečių požiūrį į klimato kaitą ar šiandieninę ekonomikos padėtį, bet ir apie tai, kaip piliečiai suvokia Europos rinkimus, Europos Parlamentą ir visą Europos integraciją ir ko iš jų tikisi.