Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Dialogas su religinėmis ir nereliginėmis organizacijomis
SESV 17 straipsnis

 
 

Šiandienos įvairialypėje Europoje taikiai sugyvena daugybė religijų, tikėjimų ir filosofinių judėjimų, o Europos institucijos įsipareigojusios skatinti toleranciją ir tarpusavio pagarbą, kaip svarbias mūsų visuomenės savybes. Europos Sąjunga įsitraukusi į atvirą dialogą su religinėmis ir nekonfesinėmis organizacijomis, ir Europos Parlamentas aktyviai prisideda prie šių pastangų.

Aplinkybės

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 17 straipsnyje, įtrauktame pagal Lisabonos sutartį, pirmą kartą nustatytas teisinis pagrindas atviram, skaidriam ir nuolatiniam ES institucijų dialogui su bažnyčiomis, religinėmis asociacijomis, filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis. Straipsnyje teigiama:

  • 1. „Sąjunga gerbia ir nepažeidžia valstybių narių bažnyčių ir religinių asociacijų ar bendruomenių statuso, nustatyto pagal nacionalinę teisę.
  • 2. Sąjunga vienodai gerbia filosofinių ir nereliginių organizacijų statusą, nustatytą nacionalinėje teisėje.
  • 3. Pripažindama tų bažnyčių ir organizacijų savitumą ir konkretų įnašą, Sąjunga palaiko su jomis atvirą, skaidrų nuolatinį dialogą.“

Pirmosiose dviejose šio straipsnio dalyse numatyta specialaus pagal nacionalinę teisę nustatyto bažnyčių ir religinių asociacijų ar bendruomenių, statuso, taip pat tokį pat statusą turinčių filosofinių ir nereliginių organizacijų statuso apsauga, o 3 dalyje ES institucijos raginamos palaikyti atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su šiomis bažnyčiomis ir organizacijomis.

2017 m. sausio mėn. išrinktas Pirmininkas Antonio Tajani pavedė Pirmininko pavaduotojai Mairead McGuinness užduotį užtikrinti dialogo pagal 17 straipsnį vykdymą. Atliekant šią užduotį pirmininko pavaduotojui padeda Biuro sekretoriatas ir kitos atitinkamos Parlamento tarnybos. Kasmet Parlamentas rengia keletą visiems dialogo partneriams atvirų aukšto lygio konferencijų svarbiomis ir aktualiomis temomis, susijusiomis su vykstančiu Parlamento darbu ir diskusijomis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie 17 straipsnyje nustatytą dialogą, žr.:
Europos Parlamento remiantis SESV 17 straipsniu rengiamos konferencijos
 
 
 
Būsimi renginiai
  • 26 June 2018 (15h00 – 18h00) - Dialogue seminar on The European Social Pillar
 
 
 
Anksčiau Europos Parlamento remiantis SESV 17 straipsniu organizuotos konferencijos

2015 m. Paryžiuje sausio ir lapkričio mėn. buvo įvykdyti teroristiniai išpuoliai, kurie dėl grėsmės, kurią tokie žiaurūs ideologiniai ekstremistai šiuo metu kelia atviroms, laisvoms ir tolerantiškoms visuomenėms, visoje Europoje ir pasaulyje apskritai sustiprino baimę ir nepasitikėjimą. Svarbi diskusijų tema buvo ir nerimą keliantis religinio persekiojimo stiprėjimas, dėl radikalaus džihado ypač juntamas Artimųjų Rytų krikščionių bendruomenėse. Taigi praėjusių metų dialoge atsispindėjo šie susirūpinimą keliantys klausimai ir jame buvo mėginama svarstyti tokius klausimus, kaip kylantis radikalusis fundamentalizmas ir religijos vaidmuo skatinant toleranciją bei pagarbą žmogaus orumui (kovo mėn.) ir švietimo vaidmuo su juo kovojant (lapkričio mėn.). Gruodžio mėn. vykusiame ad hoc renginyje buvo siekiama informuoti konkrečiai apie krikščionių bendruomenes, kurios daugelyje pasaulio kraštų kenčia nuo ekstremistų keliamos egzistencinės grėsmės ir kurių nariai yra nepaliaujamai persekiojami, kankinami arba žudomi vien dėl savo tikėjimo.

 
 
11 April 2018 - Dialogue seminar on The Persecution of Non-Believers around the World
 
28 March 2018 - "Religion & Society" Series Book Presentation: Christianity, the First 3000 Years by Prof Diarmaid MacCulloch
 
24 January 2018 – European Parliament Holocaust Commemoration; Espace Yehudi Menuhin
 
21 November 2017 - "Religion & Society" Series Book Presentation:
Jihad and Death by Prof Olivier Roy
 
18 October 2017 - "Religion & Society" Series Book Presentation:
Communitati et Orbi by Rabbi Pinchas Goldschmidt
 
27 June 2017 - The Future of Europe - Reflections for the EU by 2025
 
27 September 2016 - „Europos žydų bendruomenių ateitis“
 
2016 m. balandžio 26 d. „Akistatoje su radikalizacija ir deradikalizacijos iššūkiu atsidūrę Europos musulmonai“
 
2015 m. gruodžio 1 d. „Krikščionių persekiojimas pasaulyje. Raginimas imtis veiksmų“
 
2015 m. lapkričio 17 d. „Kaip švietimas gali padėti kovoti su radikalizmu ir fundamentalizmu Europoje?“
 
2015 m. kovo 24 d. „Kylantis religinis radikalizmas ir religijų dialogo vaidmuo skatinant toleranciją ir pagarbą žmogaus orumui
 
 
 

„Europos Parlamento dialogas su bažnyčiomis ir filosofinėmis organizacijomis yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad Parlamentas nenutoltų nuo jį išrinkusių piliečių. Man didelė garbė, kad Parlamento Pirmininkas Antonio Tajani įpareigojo mane rūpintis šiuo dialogu.

Norint, kad piliečiai palaikytų Europos projektą, jis turi išlikti tikroviškas. Bažnyčios ir tikinčiųjų bendruomenės yra didelė kasdienės realybės dalis, jos natūraliai įsilieja į mūsų 28 valstybių narių didmiesčių, miestų, miestelių ir kaimų bendruomenes.

ES dialogas su tikėjimo bendruomenėmis labai sąmoningai užtikrinamas pagal Lisabonos sutarties 17 straipsnį. Tai aiškiai rodo, kad ES yra gerokai daugiau nei vien tik ekonominė organizacija; tai iš esmės kartu savo orumo ir bendros gerovės labui dirbančius žmones vienijanti organizacija. Rengiant ES politiką ir teisės aktus gyvybiškai svarbu visapusiškai atsižvelgti į kiekvieną žmogaus aspektą: ne tik į ekonominį, bet ir į socialinį ir net dvasinį.

Tikras žmogiškasis orumas turi būti pagrindinis ES sprendimų priėmimo aspektas ir esu tvirtai įsitikinusi, kad bažnyčios ir filosofinės organizacijos, amžių amžius svarsčiusios apie žmogaus būtį, gali labai vertingai prisidėti prie šio proceso.“

Mairead McGuinness