Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)


Eiropas Ombuds

 
 
 
 

Ja jūs neapmierina attieksme ES institūcijās, jums var palīdzēt Eiropas Ombuds. Ombuds izskata sūdzības par Eiropas Savienības institūciju, tai skaitā Eiropas Komisijas, ES Padomes, Eiropas Parlamenta, Reģionu komitejas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un visu ES aģentūru, administratīvajām kļūdām. Vienīgi Eiropas Savienības Tiesa, Pirmās instances tiesa un Civildienesta tiesa, pildot savas tiesu iestāžu funkcijas, neietilpst tā jurisdikcijā. Ombuds parasti izmeklēšanu veic, pamatojoties uz sūdzībām, bet var sākt izmkelēšanu arī pēc savas iniciatīvas.

Eiropas Ombuda biroji atrodas Eiropas Parlamenta ēkās Strasbūrā.

 
Skatīt :
 
 

Eiropas Ombuds
 
  • 1 Avenue du Président Robert Schuman
    CS 30403
    FR - 67001 Strasbourg Cedex
  • +33 (0)3 88 17 23 13
  • +33 (0)3 88 17 90 62