Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Europos piliečių iniciatyva

 
 

Sākot ar 2012. gada 1. aprīli, ES pilsoņu rīcībā ir pilnīgi jauns instruments, kas viņiem ļauj piedalīties ES politikas veidošanā. Ieviesta ar Lisabonas līgumu, pilsoņu iniciatīva ļauj vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu lūgt Eiropas Komisijai iesniegt tiesību akta priekšlikumu jomās, kas ietilpst tās kompetencē. Lai iegūtu nepieciešamo atbalstu, pilsoņu iniciatīvas organizētāju — pilsoņu komiteju, kuras veidos vismaz 7 ES pilsoņi, kas dzīvo vismaz 7 dažādās dalībvalstīs, — rīcībā ir viens gads. Savāktie paraksti jāapstiprina katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Veiksmīgu iniciatīvu organizatori piedalīsies Eiropas Parlamenta rīkotā uzklausīšanā. Komisijai trīs mēnešu laikā ir jāizskata iniciatīva un jālemj par tuprmāko rīcību.