Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)


Pieņemšana darbā

 
 

Eiropas Parlaments nodarbina aptuveni 6000 ierēdņus un citus darbiniekus no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

 
 
 
Kā kļūt par Kopienas ierēdni?

Eiropas Parlaments tāpat kā pārējās iestādes pieņem darbā konkursa kārtībā. Pilsoņi var kandidēt uz dažādiem amatiem, tādiem kā administrators, jurists lingvists, tulks, tulkotājs, asistents, sekretārs, kvalificēts darbinieks utt., piedaloties 5 veidu dažāda līmeņa konkursos

Paziņojumus par konkursu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un dalībvalstu laikrakstos. Informāciju par izsludinātajiem un plānotajiem konkursiem var saņemt Eiropas Kopienu Personāla atlases birojā (EPSO).

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības iestādēs nodarbinātajiem ierēdņiem un darbiniekiem ir aprakstīti Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos.

Skatīt :