Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Darbvietas

 

Eiropas Parlamentā kopumā strādā 8000 ierēdņu un citu darbinieku no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kūri nodarbināti Parlamenta trijās darba vietās (Luksemburgā, Strasbūrā un Briselē) un informācijas birojos dalībvalstīs.

 
 
Ierēdņi

ES civildienestu veido ierēdņi, kas pieskaitāmi trijām funkciju grupām: administratoriem (AD), asistentiem (AST) un sekretāriem un kancelejas darbiniekiem (AST/SC).

Visas normas, kas reglamentē Eiropas Savienības civildienestu, ir atrunātas Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā.

Kā kļūt par ierēdni?

Ierēdņus izraugās atklātos konkursos, ko rīko Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). EPSO ir atbildīgs par darbinieku atlasi ne tikai Parlamentam, bet arī pārējām ES iestādēm. Paziņojumus par konkursiem publicē Oficiālajā Vēstnesī un EPSO interneta vietnē.

 
 
Pagaidu darbinieki

Pagaidu darbiniekus mēdz aicināt pildīt ļoti dažādus uzdevumus, kas ietilpst kādā no minētajām kategorijām:

  • ieņemt amata vietu, kurai budžeta lēmējiestādes noteikušas pagaidu statusu;
  • uz laiku ieņemt pastāvīgu (ierēdņa) amata vietu;
  • palīdzēt personai, kurai piešķirtas Līgumā paredzētas pilnvaras (priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, kvestors), vai Eiropas Parlamenta politiskajām grupām.

Kā kļūt par pagaidu darbinieku?

Atlases procedūras dažām pagaidu darbinieku kategorijām publisko EPSO, Eiropas Parlamenta un politisko grupu vietnēs.

 
 
Līgumdarbinieki

Līgumdarbiniekus pieņem darbā, lai viņi:

  • veiktu fizisku darbu vai administratīva atbalsta uzdevumus;
  • aizstātu ierēdņus un pagaidu darbiniekus, kuri tai brīdī nevar pildīt savus pienākumus.
 
 
Reģistrētie deputāta palīgi

Eiropas Parlamenta deputāti, pamatojoties uz savstarpējo uzticību, arī politisko uzskatu iespējamo līdzību, izraugās un pieņem darbā reģistrētos deputāta palīgus.

 
 
Norīkotie valsts eksperti

Valsts ekspertus darbam Eiropas Parlamentā norīko Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu, kas pieder Eiropas Ekonomikas zonai, Eiropas Savienības kandidātvalstu vai trešo valstu valsts, reģionālā vai vietējā pārvaldes iestāde.

Viņi paliek sava darba devēja padotībā visu norīkojuma laiku, un šis darba devējs viņiem maksā algu. Tai pašā laikā viņiem pienākas dienas nauda.

Motivācijas vēstule kopā ar dzīves aprakstu (CV) ir jānosūta dalībvalsts pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

 
 
Pagaidu darbinieki, kurus nodarbina ar aģentūru starpniecību

Šos darbiniekus pieņem tad, ja rodas pagaidu vajadzība nodrošināt papildu darbaspēku Briselē un Luksemburgā. Minētos darbiniekus piedāvā pagaidu darba aģentūras, slēdzot starpiestāžu pamatlīgumus.

 
 
Kontakti
 
Beļģijā
 
 
 
 
Luksemburgā