Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Darbvietas

 

Eiropas Parlamentā kopumā strādā 8000 ierēdņu un citu darbinieku no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kūri nodarbināti Parlamenta trijās darba vietās (Luksemburgā, Strasbūrā un Briselē) un informācijas birojos dalībvalstīs.

 
 
Ierēdņi

ES civildienestu veido ierēdņi, kas pieskaitāmi trijām funkciju grupām: administratoriem (AD), asistentiem (AST) un sekretāriem un kancelejas darbiniekiem (AST/SC).

Visas normas, kas reglamentē Eiropas Savienības civildienestu, ir atrunātas Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā.

Kā kļūt par ierēdni?

Ierēdņus izraugās atklātos konkursos, ko rīko Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). EPSO ir atbildīgs par darbinieku atlasi ne tikai Parlamentam, bet arī pārējām ES iestādēm. Paziņojumus par konkursiem publicē Oficiālajā Vēstnesī un EPSO interneta vietnē.

 
 
Pagaidu darbinieki

Pagaidu darbiniekus mēdz aicināt pildīt ļoti dažādus uzdevumus, kas ietilpst kādā no minētajām kategorijām:

 • ieņemt amata vietu, kurai budžeta lēmējiestādes noteikušas pagaidu statusu;
 • uz laiku ieņemt pastāvīgu (ierēdņa) amata vietu;
 • palīdzēt personai, kurai piešķirtas Līgumā paredzētas pilnvaras (priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, kvestors), vai Eiropas Parlamenta politiskajām grupām.

Kā kļūt par pagaidu darbinieku?

Atlases procedūras dažām pagaidu darbinieku kategorijām publisko EPSO, Eiropas Parlamenta un politisko grupu vietnēs.

 
 
Līgumdarbinieki

Līgumdarbiniekus pieņem darbā, lai viņi:

 • veiktu fizisku darbu vai administratīva atbalsta uzdevumus;
 • aizstātu ierēdņus un pagaidu darbiniekus, kuri tai brīdī nevar pildīt savus pienākumus.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Reģistrētie deputāta palīgi

Eiropas Parlamenta deputāti, pamatojoties uz savstarpējo uzticību, arī politisko uzskatu iespējamo līdzību, izraugās un pieņem darbā reģistrētos deputāta palīgus.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:
 
 
Norīkotie valsts eksperti

Valsts ekspertus darbam Eiropas Parlamentā norīko Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu, kas pieder Eiropas Ekonomikas zonai, Eiropas Savienības kandidātvalstu vai trešo valstu valsts, reģionālā vai vietējā pārvaldes iestāde.

Viņi paliek sava darba devēja padotībā visu norīkojuma laiku, un šis darba devējs viņiem maksā algu. Tai pašā laikā viņiem pienākas dienas nauda.

Motivācijas vēstule kopā ar dzīves aprakstu (CV) ir jānosūta dalībvalsts pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

 
 
Pagaidu darbinieki, kurus nodarbina ar aģentūru starpniecību

Šos darbiniekus pieņem tad, ja rodas pagaidu vajadzība nodrošināt papildu darbaspēku Briselē un Luksemburgā. Minētos darbiniekus piedāvā pagaidu darba aģentūras, slēdzot starpiestāžu pamatlīgumus.

 
 
Kontakti
 
Beļģijā
 
 
 
 
Luksemburgā