Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Prakse Eiropas Parlamentā

 
 

Lai iedzīvotājiem piedāvātu profesionālās apmācības iespējas un viņus iepazīstinātu ar Eiropas Parlamentu un tā darbu, Parlaments piedāvā vairāku veidu praksi Ģenerālsekretariātā.

 
 
 
Augstskolu absolventu prakse (t. s. Robēra Šūmana prakse)

Augstskolu absolventu prakses mērķis ir dot iespēju papildināt studiju laikā iegūtās zināšanas un iepazīstināt ar Eiropas Savienības un it īpaši Eiropas Parlamenta darbību.

Prakse var būt:

 • vispārējā — pieejama jebkuram kandidātam, kas atbilst kritērijiem;
 • žurnālistikas — kandidātiem ir papildus jābūt profesionālai pieredzei, kas var būt publicētie raksti, biedra statuss kādas Eiropas Savienības dalībvalsts žurnālistu asociācijā vai arī žurnālista kvalifikācija, ko atzīst Savienības dalībvalstis vai kandidātvalstis;
 • "Saharova balva" — šīs prakses mērķis ir padziļināt zināšanas par Eiropas Parlamenta darbu cilvēktiesību jomā kopumā, kā arī par darbu pie starptautiskajām cilvēktiesību normām. Tā attiecas uz kandidātiem ar izteiktu interesi cilvēktiesību jomā.

Kandidātiem, kas piesakās uz augstskolu absolventu praksi, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai kandidātvalsts pilsoņiem, neskarot Iekšējo noteikumu 5. panta 2. punkta noteikumus;
 • prakses pirmajā dienā jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu;
 • jābūt padziļinātām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām;
 • nedrīkst būt iepriekš piedalījušies no Eiropas Savienības budžeta apmaksātā praksē vai ilgāk nekā četras nedēļas strādājuši no Savienības budžeta apmaksātu algotu darbu.

Prakses ilgums ir pieci mēneši, un to nevar pagarināt.

Prakses sākums un pieteikumu iesniegšanas termiņi:

 • Pieteikumu iesniegšana: 15. augusts – 15. oktobris (pusnakts)
  Prakse: 1. marts – 31. jūlijs
 • Pieteikumu iesniegšana: 15. marts – 15. maijs (pusnakts)
  Prakse: 1. oktobris – 28. vai 29. februāris

Gadā 25 000 cilvēku piesakās uz prakses vietu Parlamentā, un 600 no viņiem tiek izvēlēti.

Lai kandidētu uz prakses vietu, jums jāatbilst attiecīgajiem nosacījumiem un jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa.


Pirms pieteikšanās

 • Pirms pieteikuma anketas aizpildīšanas iesakām uzmanīgi izlasīt iekšējos noteikumus par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā, kā arī bieži uzdotos jautājumus.
 • Katras pieteikuma anketas lappuses aizpildīšanai jums tiek dotas 30 minūtes. Ņemiet vērā, ka pēc 30 minūtēm tiešsaistes pieteikumā ievadītie dati pazudīs, ja tas būs atvērts un ar to netiks strādāts.
 • Iesakām neatlikt pieteikšanos uz termiņa pēdējo dienu, lai lielā pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.
 • Kandidātiem ar invaliditāti īpaša uzmanība jāpievērš attiecībā uz viņiem pieteikuma anketā iekļautajiem noteikumiem.
 • Pieteikuma anketu pēc iesniegšanas tiešsaistē nevar labot. To aizpilda un iesniedz vienā reizē. Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas un pirms iesniegšanas pārliecinieties par ievadītās informācijas pareizību un pilnīgumu.
 • Nepilnīgi aizpildītas pieteikuma anketas tiks automātiski noraidītas.
 • Pēc tiešsaistes pieteikuma apstiprināšanas un iesniegšanas uz jūsu e-pasta adresi tiks automātiski nosūtīts paziņojums, kas apliecina pieteikuma saņemšanu. Tajā būs iekļauts apstiprinājuma numurs, kas jāizmanto visā turpmākajā sarakstē par praksi, un jūsu pieteikuma kopsavilkums (PDF formātā), kura papīra izdruka jums tiks pieprasīta vēlāk prakses vietas piedāvājuma gadījumā.
 
 
Konferenču tulki

Eiropas Parlamenta Konferenču loģistikas un mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts nenodrošina pamatapmācību valodniekiem, kuri vēlas specializēties konferenču tulkošanā, jo atbilstīgi subsidiaritātes principam tas ir dalībvalstu iestāžu kompetencē.

Ja jums jau ir konferenču tulka kvalifikācija un jūsu valodu kombinācija var būt noderīga šīs iestādes darbā, jums būtu jāapsver iespēja pieteikties akreditācijas testam vai atklātajam konkursam (skat. Mutiskā tulkošana Eiropā).

Citas iespējas

Ja jūs vēlaties kļūt par konferenču tulku, taču jums vēl nav nepieciešamās kvalifikācijas, der zināt, ka vairākas Eiropas augstskolas piedāvā kursus, kuros sagatavo kvalificētus tulkus un tulkotājus. Lai paskatītos to augstskolu sarakstu, kuras piedāvā pilna laika mācību kursus, noklikšķiniet uz šo saiti.

Ja jums jau ir augstākā izglītība jebkurā no nozarēm, taču jūs vēlētos apgūt mācību kursu, lai kļūtu par konferenču tulku, jums var noderēt informācija par šo programmu — «European Masters», ko piedāvā vairākas augstākās izglītības iestādes.

 
 
 

Lūdzam ņemt vērā, ka no 2019. gada rakstiskās tulkošanas prakse tiks integrēta R. Šūmana prakses programmā. Tāpēc tagad visiem, kas vēlas pieteikties rakstiskās tulkošanas praksei, informācija par to būtu jāskata saitē uz R. Šūmana praksi.

 
 
 
Personas datu aizsardzība

Informāciju par jūsu personas datu apstrādi atradīsit zemāk.

 
 
Kontakti
 
Lai iegūtu papildu informāciju, pēc iepazīšanās ar attiecīgajiem noteikumiem lūdzam sazināties ar biroju, kas atbild par jūs interesējošo prakses veidu.
Attiecībā uz vispārējo vai žurnālistu praksi un neapmaksātas prakses vietām
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG