Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)


Prakse Eiropas Parlamentā

 
 

Lai iedzīvotājiem piedāvātu profesionālās apmācības iespējas un viņus iepazīstinātu ar Eiropas Parlamentu un tā darbu, Parlaments piedāvā vairāku veidu praksi Ģenerālsekretariātā.

 
 
 
Augstskolu absolventiem paredzēta prakse — vispārējā prakse vai žurnālistu prakse (Šūmana stipendija)

Augstskolu absolventu prakses mērķis ir dot praktikantiem iespēju papildināt mācību laikā iegūtās zināšanas un uzzināt par Eiropas Savienības un it īpaši par Eiropas Parlamenta darbību.

Prakses veidi:

 • Robēra Šūmana stipendija (vispārējā prakse),
 • Robēra Šūmana stipendija (žurnālistu prakse).

Augstskolu absolventiem, kas iesniedz prakses pieteikumu, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem.

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai kandidātvalsts pilsoņiem, neskarot Iekšējo noteikumu 5. panta 2. punkta noteikumus;
 • prakses pirmajā dienā jābūt sasniegušiem vismaz 18 gadu vecumu;
 • jābūt ļoti labām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām;
 • nedrīkst būt piešķirta cita prakses vieta vai vairāk nekā četru secīgu nedēļu ilgs apmaksāts darbs, kas segti no Eiropas Savienības budžeta.

Robēra Šūmana stipendijas (žurnālistu prakses) kandidātiem ir papildus jāpierāda profesionāla pieredze, kas var būt publicētie raksti, biedra statuss kādas Eiropas Savienības dalībvalsts žurnālistu asociācijā vai arī žurnālista kvalifikācija, ko atzīst Eiropas Savienības dalībvalstis vai kandidātvalstis.

Prakses ilgums ir pieci mēneši, un to nevar pagarināt.

Lai iesniegtu prakses pieteikumu, jums jāatbilst attiecīgajiem nosacījumiem un jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa.

Iesakām neatlikt pieteikumu reģistrāciju uz pēdējo dienu, lai lielā pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.

Iesniedzot pieteikumu tiešsaistē, katras tā veidlapas lappuses aizpildīšanai jūsu rīcībā ir ne vairāk kā 30 minūtes. Ņemiet vērā, ka pieteikuma veidlapā ievadītie dati pazudīs, ja tā būs atvērta un tajā netiks strādāts 30 minūtes. Tādēļ mēs iesakām pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas rūpīgi izlasīt Iekšējos noteikumus par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un rubriku „Biežāk uzdotie jautājumi”.

Lai pieteiktos uz vietām ģenerāldirektorātos, kas vislabāk atbilst jūsu profilam, jūs varat izlasīt to aprakstu, pieteikuma veidlapas pēdējā lappusē uzklikšķinot uz informācijas pogas , vai apmeklēt Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāta tīmekļa vietni.

Pieteikumu tiešsaistē mainīt nevar, un to aizpilda un iesniedz vienā reizē. Kad esat aizpildījuši savu pieteikumu, pirms iesniegšanas pārliecinieties, ka tas ir pareizs un tajā ir ievadīta visa nepieciešamā informācija.

Uz vienu prakses veidu drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Vairāku pieteikumu uz vienu prakses veidu iesniegšanas gadījumā mēs saglabāsim tikai pēdējo.

NB: Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi tiks automātiski noraidīti.

Pēc tiešsaistes pieteikuma apstiprināšanas/iesniegšanas uz jūsu e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts paziņojums, kas apliecina jūsu pieteikuma saņemšanu. Tajā būs iekļauts apstiprinājuma numurs, kurš būtu jāizmanto visā turpmākajā sarakstē par praksi, un jūsu pieteikuma kopsavilkums PDF formātā — gadījumā, ja jums tiks piedāvāta prakse, tiks pieprasīta šā kopsavilkuma papīra izdruka

 
 
Mācību prakse

Eiropas Parlaments piedāvā mācību prakses iespēju tiem kandidātiem, kas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām ir ieguvuši vidusskolas diplomu, kurš dod tiesības uzsākt studijas augstskolā, vai kas ir studējuši augstskolā vai atbilstīgas līmeņa tehniskajās studijās. Tā galvenokārt ir domāta jauniešiem, kuru mācību programma paredz obligātu praksi, ar nosacījumu, ka prakses pirmajā dienā kandidāts ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

Mācību prakse ilgst no viena līdz četriem mēnešiem, bet ir iespējami izņēmumi.

(1) Neobligātā mācību prakse

Neobligātās prakses sākuma datumi un pieteikumu iesniegšanas termiņi:

 • Pieteikuma iesniegšanas periods: 1. augusts–1. oktobris
  Prakses sākums (prakse ilgst ne vairāk kā 4 mēnešus): 1. janvāris
 • Pieteikuma iesniegšanas periods: 1. decembris–1. februāris
  Prakses sākums (prakse ilgst ne vairāk kā 4 mēnešus): 1. maijs
 • Pieteikuma iesniegšanas periods: 1. aprīlis–1. jūnijs
  Prakses sākums (prakse ilgst ne vairāk kā 4 mēnešus): 1. septembris

(2) Obligātā mācību prakse

Eiropas Parlaments var uzņemt vispārējiem pieņemšanas nosacījumiem atbilstošus kandidātus, ja tiem ir vajadzīga obligāta mācību prakse, kas ir:

 • augstskolas vai tai pielīdzināmas izglītības iestādes studiju programmas daļa,
 • bezpeļņas organizācijas (jo īpaši valsts institūcijas vai struktūras) rīkotu augstākā līmeņa profesionālās izglītības kursu daļa;
 • obligāts priekšnosacījums profesionālās darbības veikšanai,

un ja to pamato attiecīgās organizācijas/struktūras, kuras izsniedz atļauju profesionālās darbības veikšanai.

Obligātās prakses sākuma datumi un pieteikuma iesniegšanas termiņi:

 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 1. oktobris
  Prakses sākums: 1. janvāris–30. aprīlis
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 1. februāris
  Prakses sākums: 1. maijs–31. augusts
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 1. jūnijs
  Prakses sākums: 1. septembris–31. decembris

Lai varētu kandidēt uz prakses vietu, jums ir jāatbilst kandidātu pieņemšanas nosacījumiem un jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa.

Iesakām neatlikt pieteikšanos uz pēdējo dienu, lai lielā pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.

Ņemiet vērā, ka tiešsaistes pieteikuma veidlapā ievadītie dati pazudīs, ja tā būs atvērta un ar to netiks strādāts 30 minūtes. Tādēļ mēs iesakām pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas rūpīgi izlasīt Iekšējos noteikumus par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā, kā arī biežāk uzdoto jautājumu sadaļu.

Lai varētu pieteikties uz ģenerāldirektorātiem, kas vislabāk atbilst kandidātu specializācijai, pirms pieteikšanās iesakām kandidātiem izlasīt Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāta ģenerāldirektorātu aprakstu, izmantojot pieteikuma veidlapas beigās norādīto informācijas pogu i, vai apmeklēt Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāta tiešsaistes vietni.

Pieteikumu tiešsaistē nevar mainīt. To aizpilda un iesniedz vienā reizē. Pēc pieteikuma aizpildīšanas izdrukājiet tā kopsavilkumu un, pirms nospiest „nosūtīt”, pārbaudiet tā saturu

N. B.: Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi tiks automātiski noraidīti.

Pēc tiešsaistes pieteikuma iesniegšanas uz jūsu e-pasta adresi tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums. Šajā ziņā būs iekļauts apstiprinājuma numurs, kurš Jums jāizmanto visā turpmākajā sarakstē saistībā ar praksi, kā arī saite uz Jūsu pieteikuma kopsavilkumu pdf formātā — gadījumā, ja Jums tiks piedāvāta prakse, tiks pieprasīta šā kopsavilkuma papīra izdruka.

 
 
Personu ar invaliditāti prakses programma

Eiropas Parlaments atbalsta iespēju vienlīdzību un aicina abu dzimumu personas ar invaliditāti iesniegt pieteikumus Parlamenta prakses programmām.

Eiropas Parlaments, īstenojot pozitīvās diskriminācijas pasākumu, piedāvā apmaksātu praksi personām ar invaliditāti, lai veicinātu viņu integrāciju darba vietā.

Uz šo praksi var pieteikties gan cilvēki ar universitātes vai līdzvērtīgas izglītības iestādes diplomu, gan cilvēki ar zemāku kvalifikāciju. (Uz programmu neattiecas Iekšējo noteikumu par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā 22. pants, kurā ir reglamentēta akadēmiskā izglītība, kas nepieciešama, lai prakse būtu apmaksāta.)

Galvenais programmas mērķis ir piedāvāt zināmam skaitam personu ar invaliditāti nozīmīgu un vērtīgu darba pieredzi, dodot viņiem iespēju iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu.

Prakses ilgums ir pieci mēneši, un to nevar pagarināt. Ņemiet vērā, ka prakse nedod tiesības uz turpmāku darbu Eiropas Parlamentā — ierēdņus pieņem darbā, pamatojoties uz konkursiem, ko organizē EPSO, savukārt līgumdarbiniekus pieņem darbā, pamatojoties uz EPSO publicētu uzaicinājumu paust interesi.

Prakses sākums un pieteikumu iesniegšanas periodi.

 • Pieteikumu iesniegšanas periods: 15. augusts–15. oktobris (pusnakts)
  Prakses sākums: 1. marts
 • Pieteikumu iesniegšanas periods: 15. marts–15. maijs (pusnakts)
  Prakses sākums: 1. oktobris

Iesakām neatlikt pieteikšanos uz pēdējo dienu, lai lielā pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.

Programmas kandidātiem:

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai kandidātvalsts pilsoņiem;
 • prakses pirmajā dienā jābūt sasniegušiem vismaz 18 gadu vecumu;
 • jābūt ļoti labām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām;
 • nedrīkst būt piešķirta cita prakses vieta vai vairāk nekā četru secīgu nedēļu ilgs apmaksāts darbs, kas segti no Eiropas Savienības budžeta;
 • jāspēj pierādīt sava invaliditāte (ārsta izziņa vai invalīda apliecība, ko izdevusi valsts iestāde).

Ja jūs sākotnējā atlasē izvēlēsies attiecīgais ģenerāldirektorāts, jums prasīs uzrādīt šādus dokumentus:

 • dokumentu, kas apliecina invaliditāti un kas ir atzīts kādā ES dalībvalstī vai kandidātvalstī
 • pienācīgi aizpildītu piemērotu apstākļu veidlapu
  Lūdzam ņemt vērā, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai apmierinātu jūsu vajadzības, bet saprātīgā apjomā (šādu apjomu noteiks komiteja, kas ir atbildīga par piemērotu apstākļu nodrošināšanu). Šīs veidlapas aizpildīšana nenodrošina to, ka tiks īstenoti visi jūsu prasītie pasākumi.
 • jūsu diagnozi un slimības vēstures kopsavilkumu, kuriem jābūt tulkotiem gan angļu, gan franču valodā un ievietotiem aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir rakstīts „konfidenciāli”;
 • pases vai personas apliecības kopiju;
 • pēdējo izglītību apliecinošu dokumentu vai attiecīgā gadījumā universitātes diplomu(-us);
 • pienācīgi aizpildītu pieteikuma veidlapu

Mēs apliecinām, ka jebkāda informācija par jūsu invaliditāti tiks izmantota, nodrošinot pilnīgu konfidencialitāti, un tā būs pieejama tikai tiem Eiropas Parlamenta darbiniekiem, kas atbild par piemērotu iespējamo apstākļu nodrošināšanu, proti, veic konkrētus pielāgojumus darbavietā un atvieglo jūsu vajadzībām atbilstoša mājokļa, transporta un palīdzības meklējumus.

Ja jūsu kandidatūra atbildīs prasībām, jums pieprasīs šādus dokumentus:

 • prakses līgumu;
 • jūsu parakstītu apņemšanos par datu neizpaušanu.

Ja jūs interesē šeit aprakstītā prakse, lūdzam izlasīt personu ar invaliditāti prakses programmas aprakstu, Iekšējos noteikumus par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un praktisko informāciju par Briseli un Luksemburgu.

Ņemiet vērā, ka prakses vietas galvenokārt atrodas Briselē un Luksemburgā.

Ja jūs atbilstat kandidātu pieņemšanas nosacījumiem, lūdzam aizpildīt tiešsaistes pieteikuma veidlapu. Ņemiet vērā, ka tiešsaistes pieteikuma veidlapā ievadītie dati pazudīs, ja tā būs atvērta un tajā netiks strādāts 90 minūtes. Pieteikumu tiešsaistē aizpilda un iesniedz vienā reizē, un pēc tam to vairs nevar mainīt. Kad esat aizpildījuši savu pieteikumu, pirms iesniegšanas pārliecinieties, ka tajā ir ievadīta visa nepieciešamā informācija.

Pēc tiešsaistes pieteikuma apstiprināšanas/iesniegšanas uz jūsu e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts paziņojums, kas apliecina jūsu pieteikuma saņemšanu, un jūsu pieteikuma kopija. Tajā būs iekļauts apstiprinājuma numurs, kurš jums būtu jāizmanto visā turpmākajā sarakstē par praksi, un saite uz jūsu pieteikuma kopsavilkumu PDF formātā — gadījumā, ja jums tiks piedāvāta prakse, tiks pieprasīta šā kopsavilkuma papīra izdruka.

Ja jums neizdodas aizpildīt tiešsaistes pieteikumu, lūdzam sazināties ar Prakses biroju (stages@europarl.europa.eu), elektroniskās sarakstes ceļā pieprasot pieteikumu Word formātā.

Papildu informācijai skatīt:
 
 
Rakstiskās tulkošanas prakse augstskolu absolventiem

Rakstiskās tulkošanas prakse ir paredzēta universitāšu vai līdzvērtīgu izglītības iestāžu absolventiem. Prakses mērķis ir dot praktikantiem iespēju papildināt studiju laikā iegūtās zināšanas un iepazīties ar Eiropas Savienības darbību, it īpaši ar Eiropas Parlamenta darbu.

Rakstiskās tulkošanas prakses kandidātiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības kandidātvalsts pilsoņiem;
 • prakses sākšanas dienā jābūt sasniegtam 18 gadu vecumam;
 • pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām jābūt iegūtam augstākās izglītības diplomam studiju programmā, kas ilgusi vismaz trīs gadus;
 • jābūt teicamām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas vai kādas Eiropas Savienības kandidātvalsts oficiālās valodas zināšanām un ļoti labām divu citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām;
 • kandidāts iepriekš nav piedalījies no Eiropas Savienības budžeta apmaksātā praksē vai strādājis algotu darbu, kas apmaksāts no Eiropas Savienības budžeta, ilgāk nekā četras secīgas nedēļas.

Augstskolu absolventu rakstiskās tulkošanas prakses ilgums ir trīs mēneši. Izņēmuma gadījumos praksi var pagarināt ne vairāk kā par trim mēnešiem.

Prakses sākuma datumi un pieteikumu iesniegšanas termiņi:

 • Prakses sākums: 1. janvāris
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. jūnija līdz 15. augusta pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. aprīlis
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. septembra līdz 15. novembra pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. jūlijs
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. decembra līdz 15. februāra pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. oktobris
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. marta līdz 15. maija pusnaktij)

Iesakām neatlikt pieteikumu reģistrāciju uz pēdējo dienu, lai liela pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.

Rakstiskās tulkošanas prakse norisinās Luksemburgā.

Informācijai — 2014. gadā praktikanta stipendija ir EUR 1 223,26 mēnesī.

Ja Jums ir interese piedalīties rakstiskās tulkošanas praksē augstskolu absolventiem, lūdzam izlasīt Iekšējos noteikumus par rakstiskās tulkošanas praksi.

Pievērsiet uzmanību pieteikšanās nosacījumiem. Ja priekšatlasē tiks izraudzīta Jūsu kandidatūra, jums būs jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pienācīgi aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa,
 • pases vai personas apliecības kopija,
 • diplomu un sertifikātu kopijas,
 • augstskolas sekmju izraksts, ja tāds ir pieejams.

Minētos dokumentus nav nepieciešams sūtīt priekšatlases posmā. Tie Jums tiks prasīti tikai tad, ja veiksmīgi izturēsiet priekšatlasi.

Ja izturēsiet priekšatlasi, Jūsu pieteikums tiks tālāk izskatīts tikai tad, kad būs iesniegti visi iepriekš minētie dokumenti.

Ja Jūs atbilstat pieteikšanās nosacījumiem, aizpildiet tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

Ņemiet vērā, ka tiešsaistes pieteikuma veidlapā ievadītie dati pazudīs, ja tā būs atvērta un ar to netiks strādāts 30 minūtes. Tāpēc iesakām pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas uzmanīgi izlasīt Iekšējos noteikumus par rakstiskās tulkošanas praksi.

Tiešsaistes pieteikums jāaizpilda un jāiesniedz vienā paņēmienā, un pēc tam, kad tas iesniegts, tiešsaistē vairs nav iespējams izdarīt izmaiņas. Ir pieejams pieteikuma veidlapas paraugs (sk. zemāk), kas Jums palīdzēs sagatavot visu nepieciešamo informāciju pirms tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanas.

NB! Saglabājiet numuru, kas Jums tiks piešķirts pēc tiešsaistē aizpildītā pieteikuma apstiprināšanas!

 
 
Rakstiskās tulkošanas mācību prakse

Eiropas Parlaments piedāvā mācību prakses iespēju kandidātiem, kuri pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām ir ieguvuši vidējās izglītības atestātu, kas dod tiesības uzsākt studijas augstskolā, vai ir studējuši augstskolā vai pielīdzināma līmeņa tehniskajās studijās. Mācību prakse it īpaši ir paredzēta kandidātiem, kuru mācību programmā ir iekļauta obligātā prakse, ar nosacījumu, ka prakses pirmajā dienā viņi ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakses kandidātiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības kandidātvalsts pilsoņiem ;
 • prakses sākšanas dienā jābūt sasniegtam 18 gadu vecumam
 • jābūt teicamām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas vai kādas Eiropas Savienības kandidātvalsts oficiālās valodas zināšanām un ļoti labām divu citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām
 • kandidāts iepriekš nav piedalījies no Eiropas Savienības budžeta apmaksātā praksē vai strādājis algotu darbu, kas apmaksāts no Eiropas Savienības budžeta, ilgāk nekā četras secīgas nedēļas.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakses ilgums ir no viena līdz trim mēnešiem. Izņēmuma gadījumos praksi var pagarināt ne vairāk kā par trim mēnešiem.

Mācību prakses sākuma datumi un pieteikumu iesniegšanas termiņi:

 • Prakses sākums: 1. janvāris
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. jūnija līdz 15. augusta pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. aprīlis
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. septembra līdz 15. novembra pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. jūlijs
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. decembra līdz 15. februāra pusnaktij)
 • Prakses sākums: 1. oktobris
  Pieteikumu reģistrācija: no 15. marta līdz 15. maija pusnaktij)

Iesakām neatlikt pieteikumu reģistrāciju uz pēdējo dienu, lai liela pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakse norisinās Luksemburgā.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakses dalībnieki saņem ikmēneša pabalstu. Informācijai — 2014. gadā praktikanta pabalsts ir EUR 300 mēnesī

Ja Jums ir interese piedalīties rakstiskās tulkošanas mācību praksē, lūdzam izlasīt Iekšējos noteikumus par rakstiskās tulkošanas praksi

Pievērsiet uzmanību pieteikšanās nosacījumiem. Ja priekšatlasē tiks izraudzīta Jūsu kandidatūra, jums būs jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pienācīgi aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa,
 • pases vai personas apliecības kopija,
 • diplomu un sertifikātu kopijas,
 • augstskolas sekmju izraksts, ja tāds ir pieejams.

Minētos dokumentus nav nepieciešams sūtīt priekšatlases posmā. Tie Jums tiks prasīti tikai tad, ja veiksmīgi izturēsiet priekšatlasi.

Ja izturēsiet priekšatlasi, Jūsu pieteikums tiks tālāk izskatīts tikai tad, kad būs iesniegti visi iepriekš minētie dokumenti.

Ja Jūs atbilstat pieteikšanās nosacījumiem, aizpildiet tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

Ņemiet vērā, ka tiešsaistes pieteikuma veidlapā ievadītie dati pazudīs, ja tā būs atvērta un ar to netiks strādāts 30 minūtes. Tāpēc iesakām pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas uzmanīgi izlasīt Iekšējos noteikumus par rakstiskās tulkošanas praksi.

Tiešsaistes pieteikums jāaizpilda un jāiesniedz vienā paņēmienā, un pēc tam, kad tas iesniegts, tiešsaistē vairs nav iespējams izdarīt izmaiņas. Ir pieejams pieteikuma veidlapas paraugs (sk. zemāk), kas Jums palīdzēs sagatavot visu nepieciešamo informāciju pirms tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanas.

NB! Saglabājiet numuru, kas Jums tiks piešķirts pēc tiešsaistē aizpildītā pieteikuma apstiprināšanas!

 
 
Konferenču tulki

Eiropas Parlamenta Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāts nenodrošina pamatapmācību valodniekiem, kuri vēlas specializēties konferenču tulkošanā, jo atbilstīgi subsidiaritātes principam tas ir dalībvalstu iestāžu kompetencē.

Ja jums jau ir konferenču tulka kvalifikācija un jūsu valodu kombinācija var būt noderīga šīs iestādes darbā, jums būtu jāapsver iespēja pieteikties akreditācijas testam vai atklātajam konkursam (skat. Mutiskā tulkošana Eiropā).

Citas iespējas

Ja jūs vēlaties kļūt par konferenču tulku, taču jums vēl nav nepieciešamās kvalifikācijas, der zināt, ka vairākas Eiropas augstskolas piedāvā kursus, kuros sagatavo kvalificētus tulkus un tulkotājus. Lai paskatītos to augstskolu sarakstu, kuras piedāvā pilna laika mācību kursus, noklikšķiniet uz šo saiti.

Ja jums jau ir augstākā izglītība jebkurā no nozarēm, taču jūs vēlētos apgūt mācību kursu, lai kļūtu par konferenču tulku, jums var noderēt informācija par šo programmu — «European Masters», ko piedāvā vairākas augstākās izglītības iestādes.

 
 
 
 

Kontakti

Lai iegūtu papildu informāciju, pēc iepazīšanās ar attiecīgajiem noteikumiem lūdzam sazināties ar biroju, kas atbild par jūs interesējošo prakses veidu.
 
 
 

Attiecībā uz vispārējo vai žurnālistu praksi un neapmaksātas prakses vietām
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
 
 

Tulkotāju prakse
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG