Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Ētika un pārredzamība

 

Tā kā Eiropas Parlaments iemanto aizvien svarīgāku un ietekmīgāku lomu, jo īpaši ņemot vērā jauno Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību, tagad īpaši aktuāli ir nodrošināt, lai Parlaments pilnībā atvērtā un pārredzamā veidā pārstāv Eiropas pilsoņu intereses.

Tādēļ Eiropas pilsoņiem ir tiesības cieši sekot līdzi viņu ievēlēto deputātu darbībai, pārliecinoties, ka viņi ievēro stingrus darbības principus un uztur līdzsvarotas attiecības ar interešu pārstāvjiem. Pilsoņiem jābūt arī iespējai sagaidīt visaugstākos uzvedības un efektivitātes standartus no Parlamenta darbiniekiem. Visbeidzot, taču ne mazsvarīgāk, pilsoņiem ir jāpiešķir piekļuve Eiropas iestāžu dokumentiem ar Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētajiem nepieciešamajiem ierobežojumiem.

Saskaņā ar Parlamenta apņemšanos nodrošināt pārredzamību visu turpmāk sniegto pārredzamības instrumentu mērķis ir veicināt pilsoņu kontroli pār Parlamenta darbību, it īpaši tā likumdošanas darbu.

 
 
         


Lai veicinātu labu pārvaldību un nodrošinātu pilsoniskas sabiedrības līdzdalību, Savienības iestādes un struktūras darbojas iespējami atklāti. (LESD 15. pants)
 
 
 

Iestādes ar atbilstīgiem līdzekļiem dod pilsoņiem un apvienībām, kas tos pārstāv, iespēju izteikt savus viedokļus visās Savienības darbības jomās un publiski apmainīties ar tiem. (LES 11. pants)