Iekšējais tirgus

Iekšējais tirgus ir Eiropas Savienības ievērojamākais sasniegums. Tā ir telpa bez iekšējām robežām, kura būtībā nodrošina preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti, kā arī personu brīvu pārvietošanos. Lai to īstenotu, Eiropas Savienības likumdevēji ir pieņēmuši simtiem direktīvu ar mērķi novērst Savienībā tehniskos, normatīvos, juridiskos un kultūras šķēršļus. Vienotā tirgus izveide mudināja ES dalībvalstis liberalizēt monopolizētos sabiedrisko pakalpojumu tirgus, kuri pirms tam tika aizsargāti. Satuvinot valstu tiesības, dalībvalstis Savienības iekšienē īstenoja normu un standartu harmonizāciju. Minētais attiecas, piemēram, uz diplomu savstarpēju atzīšanu, publiskajiem iepirkumiem, intelektuālo īpašumu un finanšu uzraudzību.