Ekonomikas un monetārā savienība

Ekonomikas un monetārā savienība (EMS), kas ir iekšējā tirgus izveides neatņemama daļa, nozīmē pastiprinātu dalībvalstu ekonomiskās politikas koordināciju Eiropas līmenī un pienākumu izvairīties no pārmērīga budžeta deficīta (Stabilitātes un izaugsmes pakts). EMS ļāva ieviest vienoto valūtu euro. Kopš 1999. gada 1. janvāra Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzdevums ir vadīt Eiropas monetāro politiku. Ir ieviesta gan ekonomikas pārvaldības sistēma, ekonomikas politikas koordinācija un uzraudzība, gan finansiālās palīdzības mehānisms dalībvalstīm, kuras skar smagas ekonomiskās grūtības.