Nozaru politika

Saskaņota rīcība nodrošina sviras efektu, ļaujot sasniegt labākus rezultātus. Gadu gaitā Savienība ir izstrādājusi virkni politikas nostādņu, kas papildina vienoto tirgu. Tās attiecas uz ļoti dažādām jomām un ietver dažādu saskaņošanas līmeni – gan īsteni kopēju politiku, gan vienkāršu sadarbību. Šīs politikas nostādnes ir darbības virzieni, ko Savienība nolemj ievērot konkrētās jomās, kas ļoti bieži ietekmē pilsoņu un uzņēmēju dzīvi un kas ir paredzēti, lai sasniegtu Savienības noteiktos vispārējos mērķus. Kohēzija, lauksaimniecība, zivsaimniecība, vide, veselība, patērētāju tiesības, transports, tūrisms, enerģētika, rūpniecība, pētniecība, nodarbinātība, patvērums un imigrācija, kā arī nodokļi, tiesiskums, kultūra, izglītība un sports ir jomas, kurās Savienībai ir sakāms savs vārds.