Aċċess dirett għan-navigazzjoni prinċipali (agħfas "Enter")
Aċċess għall-kontenut tal-paġna (ikklikkja fuq Enter)
Aċċess dirett għal-lista tas-siti l-oħra (agħfas "Enter")

L-impjieg

 

B'kollox, il-Parlament Ewropew jimpjega madwar 8000 persuna bejn uffiċjali u aġenti oħra mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, li jaħdmu fit-tliet postijiet tax-xogħol (Il-Lussemburgu, Strasburgu u Brussell) u fl-Uffiċċji ta' Informazzjoni fl-Istati Membri

 
 
L-Uffiċjali

Is-servizz pubbliku tal-UE huwa magħmul minn uffiċjali li jappartjenu għal tliet gruppi ta' funzjonijiet: amministraturi (AD), assistenti (AST) u segretarji u skrivani tal-uffiċċji (AST/SC).

Id-dispożizzjonijiet kollha li jirregolaw is-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea huma ddefiniti fir-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea.

Kif jista' wieħed isir uffiċjal?

L-uffiċjali huma magħżula permezz ta' kompetizzjonijiet ġenerali organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO). L-EPSO huwa inkarigat mis-selezzjoni tal-persunal għall-Parlament, iżda wkoll għall-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn kollha. L-avviżi ta' kompetizzjoni ġenerali jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali kif ukoll fis-sit tal-internet tal-EPSO.

 
 
L-aġenti temporanji

Jistgħu jiġu impjegati aġenti temporanji biex iwettqu kompiti diversi li huma parti minn waħda mill-kategoriji msemmija hawn taħt:

 • biex jimlew pożizzjoni battala kklassifikata bħala temporanja mill-awtorità baġitarja
 • biex jimlew pożizzjoni battala permanenti (uffiċjal) b'mod temporanju
 • biex jassistu persuna li qed twettaq mandat kif previst mit-Trattat (Presidenti, Viċi Presidenti, Kwesturi) jew biex jassistu lill-gruppi politiċi tal-Parlament Eworpew.

Kif jista' wieħed isir aġent temporanju?

Għal uħud minn dawn il-kategoriji, jiġu ppubblikati proċeduri ta' selezzjoni fis-sit tal-internet tal-EPSO, fis-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew u fis-siti tal-internet tal-gruppi politiċi.

 
 
L-Aġenti Kuntrattwali

L-aġenti kuntrattwali jiġu reklutati sabiex

 • iwettqu attivitajiet ta' appoġġ manwali jew amministrattivi sempliċi;
 • jissostitwixxu uffiċjali u aġenti temporanji li, momentanjament, ma jkunux jistgħu jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
L-Assistenti parlamentari akkreditati

Il-Membri tal-Parlament Ewropew jagħżlu u jirreklutaw lill-assistenti parlamentari akkreditati tagħhom skont relazzjoni ta' fiduċja reċiproka, li tista' tinkludi b'mod partikolari l-affiljazzjonijiet politiċi.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:
 
 
L-Esperti Nazzjonali Sekondati

L-Esperti nazzjonali jiġu sekondati lill-Parlament Ewropew minn amministrazzjoni pubblika nazzjonali, reġjonali jew lokali, jew minn entità assimilata ma' dawn, li taqa' taħt l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, tal-pajjiżi membri tal-EFTA li jagħmlu parti miż-Żona Ekonomika Ewropea, mill-pajjiżi kandidati għal sħubija fl-Unjoni Ewropea jew minn pajjiżi terzi.

Matul il-perjodu li fih jiġu sekondati, dawn l-esperti jibqgħu fis-servizz ta' min iħaddimhom, u jibqgħu jitħallsu minnu. Madankollu, hija prevista gratifika per diem.

Għandha tintbagħat ittra ta' motivazzjoni lir-Rappreżentazzjoni permanenti tal-Istat Membru fl-Unjoni Ewropea, flimkien ma' CV.

 
 
Il-Ħaddiema temporanji

Jistgħu jiġu impjegati ħaddiema temporanji biex jissodisfaw bżonn temporanju ta' tisħiħ fi Brussell jew fil-Lussemburgu. Dawn il-ħaddiema temporanji jiġu reklutati minn kumpaniji li jħaddmu ħaddiema temporanji, permezz ta' kuntratti qafas interistituzzjonali.

 
 
Contacts
 
Fil-Belġju
 
 
 
 
Fil-Lussemburgu
 
 
 
 
Protezzjoni tad-'data' personali

L-ipproċessar tad-data personali tiegħek isir kif deskritt fid-dokumenti ta' informazzjoni ta' hawn taħt.