Aċċess dirett għan-navigazzjoni prinċipali (agħfas "Enter")
Aċċess għall-kontenut tal-paġna (ikklikkja fuq Enter)
Aċċess dirett għal-lista tas-siti l-oħra (agħfas "Enter")

L-impjieg

 

B'kollox, il-Parlament Ewropew jimpjega madwar 8000 persuna bejn uffiċjali u aġenti oħra mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, li jaħdmu fit-tliet postijiet tax-xogħol (Il-Lussemburgu, Strasburgu u Brussell) u fl-Uffiċċji ta' Informazzjoni fl-Istati Membri

 
 
L-Uffiċjali

Is-servizz pubbliku tal-UE huwa magħmul minn uffiċjali li jappartjenu għal tliet gruppi ta' funzjonijiet: amministraturi (AD), assistenti (AST) u segretarji u skrivani tal-uffiċċji (AST/SC).

Id-dispożizzjonijiet kollha li jirregolaw is-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea huma ddefiniti fir-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea.

Kif jista' wieħed isir uffiċjal?

L-uffiċjali huma magħżula permezz ta' kompetizzjonijiet ġenerali organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO). L-EPSO huwa inkarigat mis-selezzjoni tal-persunal għall-Parlament, iżda wkoll għall-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn kollha. L-avviżi ta' kompetizzjoni ġenerali jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali kif ukoll fis-sit tal-internet tal-EPSO.

 
 
L-aġenti temporanji

Jistgħu jiġu impjegati aġenti temporanji biex iwettqu kompiti diversi li huma parti minn waħda mill-kategoriji msemmija hawn taħt:

  • biex jimlew pożizzjoni battala kklassifikata bħala temporanja mill-awtorità baġitarja
  • biex jimlew pożizzjoni battala permanenti (uffiċjal) b'mod temporanju
  • biex jassistu persuna li qed twettaq mandat kif previst mit-Trattat (Presidenti, Viċi Presidenti, Kwesturi) jew biex jassistu lill-gruppi politiċi tal-Parlament Eworpew.

Kif jista' wieħed isir aġent temporanju?

Għal uħud minn dawn il-kategoriji, jiġu ppubblikati proċeduri ta' selezzjoni fis-sit tal-internet tal-EPSO, fis-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew u fis-siti tal-internet tal-gruppi politiċi.

 
 
L-Aġenti Kuntrattwali

L-aġenti kuntrattwali jiġu reklutati sabiex

  • iwettqu attivitajiet ta' appoġġ manwali jew amministrattivi sempliċi;
  • jissostitwixxu uffiċjali u aġenti temporanji li, momentanjament, ma jkunux jistgħu jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom.
 
 
L-Assistenti parlamentari akkreditati

Il-Membri tal-Parlament Ewropew jagħżlu u jirreklutaw lill-assistenti parlamentari akkreditati tagħhom skont relazzjoni ta' fiduċja reċiproka, li tista' tinkludi b'mod partikolari l-affiljazzjonijiet politiċi.

 
 
L-Esperti Nazzjonali Sekondati

L-Esperti nazzjonali jiġu sekondati lill-Parlament Ewropew minn amministrazzjoni pubblika nazzjonali, reġjonali jew lokali, jew minn entità assimilata ma' dawn, li taqa' taħt l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, tal-pajjiżi membri tal-EFTA li jagħmlu parti miż-Żona Ekonomika Ewropea, mill-pajjiżi kandidati għal sħubija fl-Unjoni Ewropea jew minn pajjiżi terzi.

Matul il-perjodu li fih jiġu sekondati, dawn l-esperti jibqgħu fis-servizz ta' min iħaddimhom, u jibqgħu jitħallsu minnu. Madankollu, hija prevista gratifika per diem.

Għandha tintbagħat ittra ta' motivazzjoni lir-Rappreżentazzjoni permanenti tal-Istat Membru fl-Unjoni Ewropea, flimkien ma' CV.

Għal aktar informazzjoni:
 
 
Il-Ħaddiema temporanji

Jistgħu jiġu impjegati ħaddiema temporanji biex jissodisfaw bżonn temporanju ta' tisħiħ fi Brussell jew fil-Lussemburgu. Dawn il-ħaddiema temporanji jiġu reklutati minn kumpaniji li jħaddmu ħaddiema temporanji, permezz ta' kuntratti qafas interistituzzjonali.

 
 
Contacts
 
Fil-Belġju
 
 
 
 
Fil-Lussemburgu
 
 
 
 
Protezzjoni tad-'data' personali

L-ipproċessar tad-data personali tiegħek isir kif deskritt fid-dokumenti ta' informazzjoni ta' hawn taħt.