Aċċess dirett għan-navigazzjoni prinċipali (agħfas "Enter")
Aċċess għall-kontenut tal-paġna (ikklikkja fuq Enter)
Aċċess dirett għal-lista tas-siti l-oħra (agħfas "Enter")


Apprendistati fil-Parlament Ewropew

 
 

Il-Parlament joffri bosta possibbiltajiet ta' apprendistati fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali tiegħu sabiex jipprovdi opportunitajiet għat-taħriġ vokazzjonali taċ-ċittadini u biex jippermettilhom jiffamiljarizzaw irwieħhom iktar ma' x’inhu u x’jagħmel il-Parlament Ewropew.

 
 
 
Apprendistati għal gradwati universitarji (l-hekk imsejħa "apprendistati Robert Schuman")

L-apprendistati għal gradwati universitarji huma maħsuba biex jippermettu lill-apprendisti jissupplimentaw l-għarfien li jkunu kisbu mill-istudji tagħhom u biex isiru midħla tal-attività tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari tal-Parlament Ewropew.

Dawn l-apprendistati jkopru:

 • għażla ġenerali miftuħa għall-applikanti kollha li jissodisfaw il-kriterji.
 • għażla ġurnaliżmu: l-applikanti għandu jkollhom esperjenza professjonali ppruvata permezz ta' pubblikazzjonijiet, jew permezz ta' sħubija f'assoċjazzjoni ta' ġurnalisti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, jew kwalifika fil-ġurnaliżmu rikonoxxuta fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew fil-pajjiżi kandidati għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea.
 • għażla "Premju Sakharov": dan il-programm huwa maħsub li japprofondixxi l-għarfien tal-azzjoni tal-Parlament Ewropew favur id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards internazzjonali fil-qasam, u huwa indirizzat lill-applikanti li jippreżentaw interess partikolari għall-kwistjonijiet marbuta mad-drittijiet tal-bniedem.

L-applikanti għal apprendistat għal gradwati universitarji jridu:

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż kandidat għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5(2) tar-Regoli Interni;
 • ikunu għalqu l-età ta' 18-il sena sad-data meta jibda l-apprendistat;
 • ikollhom konoxxenza perfetta ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;
 • ma jkunux ibbenefikaw minn apprendistat jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

Dawn l-apprendistati jingħataw għal perjodu ta' ħames xhur li ma jistax jiġi prorogat.

Perjodi ta' apprendistat u skadenzi biex jintlaqgħu l-applikazzjonijiet:

 • Perjodu ta' applikazzjoni: mill-15 ta' Awwissu sal-15 ta' Ottubru (f'nofsillejl)
  Perjodu ta' apprendistat: mill-1 ta' Marzu sal-31 ta' Lulju
 • Perjodu ta' applikazzjoni: mill-15 ta' Marzu sal-15 ta' Mejju (f'nofsillejl)
  Perjodu ta' apprendistat: mill-1 ta' Ottubru sat-28/29 ta' Frar

Mill-25 000 persuna li kull sena japplikaw biex jagħmlu apprendistat mal-Parlament Ewropew, jintgħażlu 600.

Biex tapplika għall-apprendistat għandek tissodisfa l-kundizzjonijiet u timla l-formola tal-applikazzjoni online.


Qabel ma tapplika :

 • Aqra b'attenzjoni r-Regoli Interni li jmexxu l-apprendistati u ż-żjajjar ta' studju għand is-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew u l-Mistoqsijiet frekwenti qabel ma timla l-applikazzjoni.
 • Il-ħin massimu għad-dispożizzjoni biex timla kull paġna tal-formola huwa 30 minuta. Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-formola ta' applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef.
 • Nagħtuk parir ma tistenniex sal-aħħar ġurnata biex tapplika, ħalli s-sistema ma titgħabbiex iżżejjed minħabba għadd kbir ta' applikazzjonijiet.
 • L-applikanti b'diżabilità jridu joqogħdu attenti għall-kundizzjonijiet tal-formola ta' applikazzjoni li jirrigwardawhom.
 • Sabiex tapplika għal apprendistat fid-Direttorati Ġenerali li jikkorrispondu l-aktar mal-profil tiegħek, tista' taqra d-deskrizzjoni tagħhom permezz tal-buttuna tal-informazzjoni fl-aħħar paġna tal-formola tal-applikazzjoni jew iżżur is-sit web tas-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew.
 • Ir-reġistrazzjoni ma tistax titbiddel online. Din tingħalaq u tintbagħat fi stadju wieħed. Wara li timla l-applikazzjoni, inti mitlub(a) taċċerta ruħek li hija korretta u kompluta qabel ma tibgħatha.
 • Tista' tibgħat applikazzjoni waħda biss għal possibilità ta' apprendistat waħda. F'każ ta' diversi applikazzjonijiet għal possibilità ta' apprendistat waħda, inżommu biss dik l-iktar reċenti.
 • Kull applikazzjoni li ma tkunx kompluta tiġi rrifjutata awtomatikament.
 • Ladarba tkun ikkonfermajt/bgħatt l-applikazzjoni online tiegħek, fl-indirizz tal-posta elettronika tiegħek tirċievi messaġġ awtomatiku ta' konferma. Il-messaġġ ikun fih numru ta' konferma li għandek tniżżlu f'kull korrispondenza eventwali dwar l-apprendistat u s-sommarju tal-applikazzjoni tiegħek fil-format pdf, li, jekk noffrulek apprendistat, tintalab verżjoni stampata tiegħu
 
 
Apprendistati ta’ taħriġ

Il-Parlament Ewropew joffri lill-kandidati li jkunu diġà kisbu, qabel id-data tal-għeluq u l-preżentazzjoni tal-formola tal-applikazzjoni, ċertifikat tat-tlestija tal-edukazzjoni sekondarja li jikkorrispondi għal livell ta' edukazzjoni li jippermetti li dak li jkun jibda studji universitarji jew li jkunu segwew korsijiet ta' studju ogħla jew tekniċi ekwivalenti, il-possibbiltà li jagħmlu apprendistati ta’ taħriġ. Dawn l-apprendistati għandhom ikunu riżervati b'mod partikolari għaż-żgħażagħ li jkunu mitluba jwettqu apprendistat bħala parti mill-kors tal-istudju tagħhom sakemm dawn ikunu għalqu t-18-il sena fl-ewwel ġurnata tal-apprendistat tagħhom.

It-tul ta’ żmien tal-apprendistati ta’ taħriġ huwa minn xahar sa erba’ xhur, b’possibbiltà ta’ deroga.

(1) Apprendistati ta’ taħriġ mhux obbligatorji

Dati tal-bidu tal-apprendistat u skadenzi għall-wasla tal-applikazzjonijiet għall-apprendistati mhux obbligatorji:

 • Perjodu tal-applikazzjoni: 1-1 ta' Awwissu sal-1 ta' Ottubru
  Bidu tal-apprendistat (massimu ta’ 4 xhur): 1-1 ta’ Jannar
 • Perjodu tal-applikazzjoni: 1-1 ta' Diċembru sal-1 ta' Frar
  Bidu tal-apprendistat (massimu ta’ 4 xhur): 1-1 ta’ Mejju
 • Perjodu tal-applikazzjoni: 1-1 ta' April sal-1 ta' Ġunju
  Bidu tal-apprendistat (massimu ta’ 4 xhur): 1-1 ta’ Settembru

(2) Apprendistati ta’ taħriġ obbligatorji

Il-Parlament Ewropew jista’ jaċċetta applikanti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ġenerali tal-ammissjoni, jekk apprendistat ikollu natura obbligatorju fil-qafas :

 • ta’ kors universitarju jew ta’ istituzzjoni edukattiva ta’ livell ekwivalenti,
 • tat-taħriġ professjonali ta' livell għoli organizzat minn entità mingħajr skop ta' qligħ (partikolarment istituzzjonijiet jew entitajiet pubbliċi),
 • ta’ rekwiżit biex wieħed ikun jista' jeżerċità professjoni,

sakemm tingħata ġustifikazzjoni minn dawn il-korpi/entitajiet li jipprovdu aċċess għall-eżerċizzju ta’ professjoni.

Dati tal-bidu tal-apprendistat u skadenzi għall-wasla tal-applikazzjonijiet għall-apprendistati obbligatorji:

 • Skadenza għar-reġistrazzjoni: l-1 ta’ Ottubru
  Bidu tal-apprendistat: Bejn l-1 ta' Jannar u t-30 ta' April
 • Skadenza għar-reġistrazzjoni: l-1 ta’ Frar
  Bidu tal-apprendistat: Bejn l-1 ta' Mejju u l-31 ta' Awwissu
 • Skadenza għar-reġistrazzjoni: l-1 ta’ Ġunju
  Bidu tal-apprendistat: Bejn l-1 ta' Settembru u l-31 ta' Diċembru

Sabiex tkun tista’ tapplika għal apprendistat, għandek tissodisfa l-kundizzjonijiet ta' ammissjoni u timla' l-formola ta’ applikazzjoni online.

Nagħtuk parir ma tistenniex sal-aħħar jum biex tapplika, sabiex is-sistema ma titgħabbiex iżżejjed minħabba għadd kbir ta’ applikazzjonijiet.

Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-formola ta’ applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Nagħtuk parir biex qabel timla’ l-applikazzjoni, taqra b’attenzjoni r-Regoli Interni li jmexxu l-Apprendistati u ż-Żjajjar ta’ Studju fis-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew u l-Mistoqsijiet Frekwenti.

Sabiex tapplika għal apprendistat mad-Direttorati Ġenerali li jikkorrispondu l-aktar mal-profil tiegħek, tista’ taqra d-deskrizzjoni tagħhom permezz tal-buttuna tal-informazzjoni i fuq l-aħħar paġna tal-formola ta’ applikazzjoni jew għandek il-possibbiltà li żżur is-sit tal-internet tas-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew.

Ir-reġistrazzjoni ma tistax titbiddel online. Din tingħalaq u tintbagħat fi stadju wieħed. Wara li tkun imlejt il-formola ta’ applikazzjoni online, għandek tivverifika l-kontenut qabel tikklikkja fuq “Ibgħat”.

Kull applikazzjoni li ma tkunx kompluta tiġi rrifjutata awtomatikament.

Ladarba tkun ikkonfermajt/bgħatt l-applikazzjoni online, fl-indirizz tal-e-mail tiegħek tirċievi messaġġ awtomatiku ta' konferma. Il-messaġġ ikun fih numru ta' konferma li għandek tikkwotah f'kull korrispondenza eventwali dwar l-apprendistat tiegħek, flimkien ma’ test mehmuż li jipprovdilek aċċess għal sommarju tal-applikazzjoni tiegħek fil-format pdf, li, jekk noffrulek apprendistat, tintalab verżjoni stampata tiegħu.

 
 
Apprendistati fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji

Dawn l-apprendistati huma riżervati biss għal gradwati universitarji jew ta' istituzzjonijiet simili. L-għan tagħhom hu li jippermettu lill-apprendisti jikkompletaw il-konoxxenzi li jkunu kisbu mill-istudji tagħhom u biex isiru midħla tal-attività tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari tal-Parlament Ewropew.

Il-kandidati għal apprendistat fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji jridu:

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż kandidat;
 • ikollhom18-il sena jew aktar fid-data meta jibda l-apprentistat;
 • ikunu ġabu, qabel id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet, lawrja universitarja wara kors ta' studju ta' mill-inqas tliet snin;
 • ikollhom konoxxenza perfetta ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew lingwa uffiċjali ta' pajjiż kandidat għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll ikunu jafu tajjeb żewġ lingwi uffiċjali oħra tal-Unjoni Ewropea;
 • ma jkunux ibbenefikaw minn apprendistat ieħor jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

L-apprendistati fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji huma ta' tliet xhur. Fuq bażi eċċezzjonali, dawn jistgħu jiġġeddu għal perjodu massimu ta' tliet xhur.

Il-perjodi tal-apprendistati u d-dati tal-għeluq korrispendenti tal-applikazzjonijiet:

 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ Jannar
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Ġunju – il-15 ta’ Awwissu (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ April
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Settembru – -il-15 ta’ Novembru (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ Lulju
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Diċembru – il-15 ta' Frar (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ Ottubru
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Marzu – il-15 ta' Mejju (f'nofsillejl)

Fid-dawl tal-għadd konsiderevoli ta' applikazzjonijiet, inħeġġuk biex ma tistenniex sal-aħħar ġurnata biex tapplika, sabiex is-sistema ma titgħabbiex iżżejjed.

L-apprendistati fit-traduzzjoni jsiru fil-Lussemburgu.

Bħala gwida, fl-2015, il-borża ta' studju hija ta' EUR 1 223,26 kull xahar.

Jekk int interessat(a) f'apprendistat fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji, jekk jogħġbok aqra r-Regoli Interni dwar l-Apprendistati fit-Traduzzjoni.

Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni għall-kundizzjonijiet tal-ammissjoni. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti kemm-il darba tintgħażel b'mod preliminari:

 • il-formola tal-applikazzjoni, mimlija u ffirmata kif xieraq,
 • kopja tal-passaport jew tal-karta ta’ identità tiegħek,
 • kopji tad-diplomi u ċertifikati tiegħek,
 • kopja tar-riżultati universitarji tiegħek, jekk huma disponibbli.

F'dan l-istadju m'għandekx tibgħat dawn id-dokumenti. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti jekk kemm-il darba tintgħażel b'mod preliminari.

Fil-każ li tintgħażel b'mod preliminari għal apprendistat, l-applikazzjoni tiegħek titqies biss bħala valida jekk tippreżenta d-dokumenti kollha msemmija hawn fuq.

Jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-ammissjoni, jekk jogħġbok imla l-formola tal-applikazzjoni onlajn.

Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Għalhekk nagħtuk parir li qabel ma timla l-formola tal-applikazzjoni taqra b'attenzjoni r-Regoli Interni dwar l-Apprendistati fit-Traduzzjoni.

Ladarba l-applikazzjoni ġiet mitfugħa, din ma tkunx tista' tinbidel onlajn u trid titlesta u titressaq fi stadju wieħed. Mudell tal-formola hija disponibbli (ara l-link ta' hawn taħt) biex tgħinek tipprepara l-applikazzjoni tiegħek qabel tressaqha onlajn.

NB: Żomm kopja tan-numru li se jingħatalek wara li l-applikazzjoni onlajn tiegħek tiġi vvalidata.

 
 
Apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni

Il-Parlament Ewropew joffri lill-kandidati li jkunu diġà kisbu, qabel id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet, ċertifikat ta' edukazzjoni sekondarja li jikkorrispondi għal livell ta' edukazzjoni li jippermettilek tibda studji universitarji jew li jkunu segwew korsijiet ta' studju ogħla jew tekniċi ekwivalenti, il-possibbiltà li jagħmlu apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni. Dawn l-apprendistati għandhom ikunu riżervati b'mod partikolari għall-kandidati li huma mitluba jwettqu apprendistat bħala parti mill-kors tal-istudju tagħhom sakemm dawn ikunu għalqu 18-il sena fl-ewwel ġurnata tal-apprendistat tagħhom.

Kandidati għal apprendistat ta' taħriġ fit-traduzzjoni jridu:

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż kandidat ;
 • ikollhom18-il sena jew aktar fid-data meta jibda l-apprentistat
 • ikollhom konoxxenza perfetta ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew lingwa uffiċjali ta' pajjiż kandidat għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll ikunu jafu tajjeb żewġ lingwi uffiċjali oħra tal-Unjoni Ewropea
 • ma jkunux ibbenefikaw minn apprendistat ieħor jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

L-apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni jingħataw għal perjodu bejn xahar u tliet xhur. Fuq bażi eċċezzjonali, dawn jistgħu jiġġeddu għal perjodu massimu ta' tliet xhur.

Il-perjodi tal-apprendistati ta' taħriġ u d-dati tal-għeluq korrispendenti tal-applikazzjonijiet:

 • Bidu tal-apprendistat: 1 January
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Ġunju – il-15 ta’ Awwissu (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ April
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Settembru – -il-15 ta’ Novembru (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ Lulju
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Diċembru – il-15 ta' Frar (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ Ottubru
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Marzu – il-15 ta' Mejju (f'nofsillejl)

Fid-dawl tal-għadd konsiderevoli ta' applikazzjonijiet, inħeġġuk biex ma tistenniex sal-aħħar ġurnata biex tapplika, sabiex is-sistema ma titgħabbiex iżżejjed.

L-apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni jsiru fil-Lussemburgu.

L-apprendisti li jagħmlu apprendistat ta' taħriġ fit-traduzzjoni jiċievu allowance kull xahar. Bħala gwida, fl-2015 l-allowance hija ta' EUR 300 kull xahar

Jekk int interessat(a) f'apprendistat ta' taħriġ fit-traduzzjoni , jekk jogħġbok aqra r-Regoli Interni dwar l-Apprendistati fit-Traduzzjoni

Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni għall-kundizzjonijiet tal-ammissjoni. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti kemm-il darba tintgħażel b'mod preliminari:

 • il-formola tal-applikazzjoni, mimlija u ffirmata kif xieraq,
 • kopja tal-passaport jew tal-karta ta’ identità tiegħek,
 • kopji tad-diplomi u ċertifikati tiegħek,
 • u kopja tar-riżultati universitarji tiegħek, jekk huma disponibbli.

F'dan l-istadju m'għandekx tibgħat dawn id-dokumenti. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti jekk kemm-il darba tintgħażel b'mod preliminari.

Fil-każ li tintgħażel b'mod preliminari għal apprendistat ta' taħriġ, l-applikazzjoni tiegħek titqies biss bħala valida jekk tippreżenta d-dokumenti kollha msemmija hawn fuq.

Jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-ammissjoni, jekk jogħġbok imla l-formola tal-applikazzjoni onlajn.

Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Għalhekk nagħtuk parir li qabel ma timla l-formola tal-applikazzjoni taqra b'attenzjoni r-Regoli Interni dwar l-Apprendistati fit-Traduzzjoni.

Ladarba l-applikazzjoni ġiet mitfugħa, din ma tkunx tista' tinbidel onlajn u trid titlesta u titressaq fi stadju wieħed. Mudell tal-formola hija disponibbli (ara l-link ta' hawn taħt) biex tgħinek tipprepara l-applikazzjoni tiegħek qabel tressaqha onlajn.

NB: Żomm kopja tan-numru li se jingħatalek wara li l-applikazzjoni onlajn tiegħek tiġi vvalidata.

 
 
Interpreti għall-konferenzi

Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi tal-Parlament Ewropew ma jipprovdix taħriġ bażiku lil-lingwisti li jkunu jridu jispeċjalizzaw fl-interpretar tal-konferenzi, peress li skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, dan huwa r-responsabiltà ta' l-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri.

Jekk diġà għandek kwalifika fl-interpretar tal-konferenzi u taf taħlita ta’ lingwi li huma rilevanti għall-istituzzjoni, mela għandek tikkunsidra li tapplika għal test ta’ akkreditament jew għal kompetizzjoni miftuħa (ara Interpretar għall-Ewropa).

Possibiltajiet oħra

Jekk tinteressak karriera bħala interpretu tal-konferenzi, iżda għadek m’intix kwalifikat, numru ta’ universitajiet fl-Ewropa joffru korsijiet li jwasslu għal kwalifika fit-traduzzjoni u fl-interpretar. Biex tikseb lista ta’ l-universitajiet li joffru korsijiet fuq bażi full-time mur fuq din il-link.

Għaldaqstant, jekk diġà għandek lawrja fi kwalunkwe qasam, iżda xorta waħda tixtieq titħarreġ biex issir interpretu tal-konferenzi, jista’ jinteressak il-fatt li dan il— «Master Ewropew» huwa offrut minn numru ta' istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla.

 
 
 
 

Protezzjoni tad-'data' personali

L-ipproċessar tad-data personali tiegħek isir kif deskritt fid-dokumenti ta' informazzjoni ta' hawn taħt.

 
 
Contacts
 
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-uffiċċju adegwat għat-tip ta' apprendistat li inti interessat(a) fih, wara li tkun qrajt ir-regoli rilevanti.
Għal apprendistati ġenerali/fil-ġurnaliżmu
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Ghat-'traineeships' fit-traduzzjoni
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG