Aċċess dirett għan-navigazzjoni prinċipali (agħfas "Enter")
Aċċess għall-kontenut tal-paġna (ikklikkja fuq Enter)
Aċċess dirett għal-lista tas-siti l-oħra (agħfas "Enter")


Apprendistati fil-Parlament Ewropew

 
 

Il-Parlament joffri bosta possibbiltajiet ta' apprendistati fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali tiegħu sabiex jipprovdi opportunitajiet għat-taħriġ vokazzjonali taċ-ċittadini u biex jippermettilhom jiffamiljarizzaw irwieħhom iktar ma' x’inhu u x’jagħmel il-Parlament Ewropew.

 
 
 
Apprendistati għal gradwati universitarji - Għażla Ġenerali jew Għażla ta’ Ġurnaliżmu (Boroż ta’ Studju Schuman)

L-apprendistati għal gradwati universitarji huma maħsuba biex jippermettu lill-apprendisti jissupplimentaw l-għarfien li jkunu kisbu mill-istudji tagħhom u biex isiru midħla tal-attività tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari tal-Parlament Ewropew.

Dawn l-apprendistati jkopru:

 • Il-boroż ta’ studju Robert Schuman, ġenerali
 • Il-boroż ta’ studju Robert Schuman, fil-ġurnaliżmu.

Il-kandidati għal apprendistat għall-gradwati universitarji jridu.

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż applikant, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(2) tar-Regoli Interni;
 • ikunu għalqu t-18-il sena sad-data meta jibda l-apprendistat;
 • ikunu għalqu t-18-il sena sad-data meta jibda l-apprendistat;
 • ma jkunux ibbenefikaw minn apprendistat ieħor jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

Il-kandidati għall-boroż ta’ studju fil-ġurnaliżmu Robert Schuman għandu jkollhom esperjenza professjonali ppruvata permezz ta' pubblikazzjonijiet, jew permezz ta' sħubija f’assoċjazzjoni ta’ ġurnalisti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, jew kwalifika fil-ġurnaliżmu rikonoxxuta fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew fil-pajjiżi applikanti.

Dawn l-apprendistati jingħataw għal perjodu ta' ħames xhur li ma jistax jiġi estiż.

Id-dati tal-apprendistati u l-iskadenzi sa meta jiġu milqugħa l-applikazzjonijiet:

 • Perjodu tal-applikazzjoni: mill-15 ta’ Awwissu sal-15 ta’ Ottubru (f’nofsillejl)
  Perjodu tal-apprendistat: l-1 ta’ Marzu sal-31 ta’ Lulju
 • Perjodu tal-applikazzjoni: mill-15 ta’ Marzu sal-15 ta’ Mejju (f’nofsillejl)
  Perjodu tal-apprendistat: 1-1 ta’ Ottubru sat-28/29 ta’ Frar

Biex tapplika għall-apprendistat għandek tissodisfa l-kundizzjonijiet u timla l-formola tal-applikazzjoni online.

Nagħtuk parir ma tistenniex sal-aħħar jum biex tapplika, ħalli s-sistema ma titgħabbiex iżżejjed minħabba għadd kbir ta’ applikazzjonijiet.

Kull sena, 25,000 ruħ japplikaw għal apprendistat fil-Parlament. Minn dawn, 600 biss jintgħażlu.

Meta tapplika online, għandek massimu ta' 30 minuta għad-dispożizzjoni tiegħek biex timla kull paġna tal-formola. Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Għalhekk nagħtuk parir taqra b’attenzjoni r-‘Regoli Interni li jmexxu l-Apprendistati u ż-Żjajjar ta' Studju fis-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew’ u l-Mistoqsijiet Frekwenti qabel timla l-formola tal-applikazzjoni.

Sabiex tapplika għal apprendistat fid-Direttorati Ġenerali li jikkorrispondu l-aktar mal-profil tiegħek, tista’ taqra d-deskrizzjoni tagħhom permezz tal-buttuna tal-informazzjoni i fl-aħħar paġna tal-formola tal-applikazzjoni jew iżżur is-sit tas-Segretarjat tal-Parlament Ewropew.

L-applikazzjoni ma tkunx tista' tinbidel 'online' u trid timtela u tintbagħat fi stadju wieħed. Wara li timla l-applikazzjoni, jekk jogħġbok aċċerta ruħek li hija korretta u kompluta qabel ma tibgħatha.

Tista’ tibgħat applikazzjoni waħda biss għal possibbiltà ta’ apprendistat waħda. F’każ ta’ diversi applikazzjonijiet għal possibbiltà ta’ apprendistat waħda, inżommu biss dik l-iktar reċenti.

NB: Kull applikazzjoni li ma tkunx kompluta tiġi rrifjutata awtomatikament.

Ladarba tkun ikkonfermajt/bgħatt l-applikazzjoni online tiegħek, fl-indirizz tal-e-mail tiegħek tirċievi messaġġ awtomatiku ta' konferma. Il-messaġġ ikun fih numru ta' konferma li għandek tikkwotah f'kull korrispondenza eventwali dwar l-apprendistat u s-sommarju tal-applikazzjoni tiegħek fil-format pdf, li, jekk noffrulek apprendistat, tintalab verżjoni stampata tiegħu

 
 
Apprendistati ta’ taħriġ

Il-Parlament Ewropew joffri lill-kandidati li jkunu diġà kisbu, qabel id-data tal-għeluq u l-preżentazzjoni tal-formola tal-applikazzjoni, ċertifikat tat-tlestija tal-edukazzjoni sekondarja li jikkorrispondi għal livell ta' edukazzjoni li jippermetti li dak li jkun jibda studji universitarji jew li jkunu segwew korsijiet ta' studju ogħla jew tekniċi ekwivalenti, il-possibbiltà li jagħmlu apprendistati ta’ taħriġ. Dawn l-apprendistati għandhom ikunu riżervati b'mod partikolari għaż-żgħażagħ li jkunu mitluba jwettqu apprendistat bħala parti mill-kors tal-istudju tagħhom sakemm dawn ikunu għalqu t-18-il sena fl-ewwel ġurnata tal-apprendistat tagħhom.

It-tul ta’ żmien tal-apprendistati ta’ taħriġ huwa minn xahar sa erba’ xhur, b’possibbiltà ta’ deroga.

(1) Apprendistati ta’ taħriġ mhux obbligatorji

Dati tal-bidu tal-apprendistat u skadenzi għall-wasla tal-applikazzjonijiet għall-apprendistati mhux obbligatorji:

 • Perjodu tal-applikazzjoni: 1-1 ta' Awwissu sal-1 ta' Ottubru
  Bidu tal-apprendistat (massimu ta’ 4 xhur): 1-1 ta’ Jannar
 • Perjodu tal-applikazzjoni: 1-1 ta' Diċembru sal-1 ta' Frar
  Bidu tal-apprendistat (massimu ta’ 4 xhur): 1-1 ta’ Mejju
 • Perjodu tal-applikazzjoni: 1-1 ta' April sal-1 ta' Ġunju
  Bidu tal-apprendistat (massimu ta’ 4 xhur): 1-1 ta’ Settembru

(2) Apprendistati ta’ taħriġ obbligatorji

Il-Parlament Ewropew jista’ jaċċetta applikanti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ġenerali tal-ammissjoni, jekk apprendistat ikollu natura obbligatorju fil-qafas :

 • ta’ kors universitarju jew ta’ istituzzjoni edukattiva ta’ livell ekwivalenti,
 • tat-taħriġ professjonali ta' livell għoli organizzat minn entità mingħajr skop ta' qligħ (partikolarment istituzzjonijiet jew entitajiet pubbliċi),
 • ta’ rekwiżit biex wieħed ikun jista' jeżerċità professjoni,

sakemm tingħata ġustifikazzjoni minn dawn il-korpi/entitajiet li jipprovdu aċċess għall-eżerċizzju ta’ professjoni.

Dati tal-bidu tal-apprendistat u skadenzi għall-wasla tal-applikazzjonijiet għall-apprendistati obbligatorji:

 • Skadenza għar-reġistrazzjoni: l-1 ta’ Ottubru
  Bidu tal-apprendistat: Bejn l-1 ta' Jannar u t-30 ta' April
 • Skadenza għar-reġistrazzjoni: l-1 ta’ Frar
  Bidu tal-apprendistat: Bejn l-1 ta' Mejju u l-31 ta' Awwissu
 • Skadenza għar-reġistrazzjoni: l-1 ta’ Ġunju
  Bidu tal-apprendistat: Bejn l-1 ta' Settembru u l-31 ta' Diċembru

Sabiex tkun tista’ tapplika għal apprendistat, għandek tissodisfa l-kundizzjonijiet ta' ammissjoni u timla' l-formola ta’ applikazzjoni online.

Nagħtuk parir ma tistenniex sal-aħħar jum biex tapplika, sabiex is-sistema ma titgħabbiex iżżejjed minħabba għadd kbir ta’ applikazzjonijiet.

Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-formola ta’ applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Nagħtuk parir biex qabel timla’ l-applikazzjoni, taqra b’attenzjoni r-Regoli Interni li jmexxu l-Apprendistati u ż-Żjajjar ta’ Studju fis-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew u l-Mistoqsijiet Frekwenti.

Sabiex tapplika għal apprendistat mad-Direttorati Ġenerali li jikkorrispondu l-aktar mal-profil tiegħek, tista’ taqra d-deskrizzjoni tagħhom permezz tal-buttuna tal-informazzjoni i fuq l-aħħar paġna tal-formola ta’ applikazzjoni jew għandek il-possibbiltà li żżur is-sit tal-internet tas-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew.

Ir-reġistrazzjoni ma tistax titbiddel online. Din tingħalaq u tintbagħat fi stadju wieħed. Wara li tkun imlejt il-formola ta’ applikazzjoni online, għandek tivverifika l-kontenut qabel tikklikkja fuq “Ibgħat”.

Kull applikazzjoni li ma tkunx kompluta tiġi rrifjutata awtomatikament.

Ladarba tkun ikkonfermajt/bgħatt l-applikazzjoni online, fl-indirizz tal-e-mail tiegħek tirċievi messaġġ awtomatiku ta' konferma. Il-messaġġ ikun fih numru ta' konferma li għandek tikkwotah f'kull korrispondenza eventwali dwar l-apprendistat tiegħek, flimkien ma’ test mehmuż li jipprovdilek aċċess għal sommarju tal-applikazzjoni tiegħek fil-format pdf, li, jekk noffrulek apprendistat, tintalab verżjoni stampata tiegħu.

 
 
Programm ta’ apprendistati għal persuni b’diżabilità

Il-Parlament Ewropew irawwem l-ugwaljanza tal-opportunitajiet u jħeġġeġ nisa u rġiel b’diżabilità biex japplikaw għall-programmi ta’ apprendistat tiegħu.

Il-Parlament Ewropew qiegħed joffri apprendistati mħallsin lil nies b’diżabilità, bħala miżura ta’ azzjoni pożittiva maħsuba biex tgħin u tħaffef l-integrazzjoni ta’ persuni b’diżabilità fil-post tax-xogħol.

Dawn l-apprendistati huma miftuħa kemm għal gradwati minn universitajiet jew istituzzjonijiet ekwivalenti kif ukoll għal persuni li l-kwalifiki tagħhom huma ta' livell inqas minn dak universitarju. (L-Artikolu 22 tar-Regoli Interni li jmexxu l-Apprendistati u ż-Żjajjar ta' Studju fis-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew li jirrigwarda l-kwalifiki akkademiċi meħtieġa biex wieħed jiġi aċċettat għal apprendistat bi ħlas għalhekk ma japplikax għal dan il-programm.)

L-għan ewlieni ta' dan il-programm huwa li joffri lil numru ta' persuni b'diżabilità esperjenza ta' xogħol sinifikanti u ta' valur, kif ukoll opportunità biex jiffamiljarizzaw ruħhom mal-attivitajiet tal-Parlament Ewropew.

Dawn l-apprendistati bi ħlas jingħataw għal perjodu ta' ħames xhur li ma jistax jiġi estiż. Jekk jogħġbok innota li l-apprendistati ma jagħtux lill-apprendisti d-dritt ta' impjieg futur fil-Parlament Ewropew: ir-reklutaġġ tal-uffiċjali jsir fuq il-bażi ta' kompetizzjonijiet organizzati mill-EPSO; il-persunal kuntrattwali jiġi impjegat fuq il-bażi ta' sejħiet għal espressjoni ta' interess ippubblikati mill-EPSO.

Dati tal-bidu tal-programmi u tal-perjodi tal-applikazzjonijiet.

 • Perjodu tal-applikazzjoni: mill-15 ta’ Awwissu sal-15 ta’ Ottubru (f’nofsillejl)
  Bidu tal-apprendistat: l-1 ta' Marzu
 • Perjodu tal-applikazzjoni: mill-15 ta' Marzu sal-15 ta' Mejju (f'nofsillejl)
  Bidu tal-apprendistat: l-1 ta' Ottubru

Nagħtuk parir ma tistenniex sal-aħħar jum biex tapplika, ħalli s-sistema ma titgħabbiex iżżejjed minħabba għadd kbir ta’ applikazzjonijiet.

L-applikanti għal dan il-programm iridu:

 • ikunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE jew ta’ pajjiż applikant;
 • ikollhom aktar minn 18-il sena fid-data ta’ meta jibda l-apprendistat;
 • ikollhom konoxxenza perfetta ta' waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE;
 • ma jkunux ibbenefikaw minn apprendistat ieħor jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea;
 • ikunu jistgħu jagħtu xhieda li għandhom diżabilità (b’ċertifikat mediku jew ċertifikat ta’ diżabilità/dokument maħruġ minn xi awtorità nazzjonali).

Jekk inti fost l-applikanti preseletti mid-Direttorat-Ġenerali rispettiv, se tintalab tipprovdi d-dokumenti li ġejjin:

 • dokument li jiċċertifika d-diżabilità tiegħek, li jkun rikonoxxut fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew f’pajjiż applikant
 • formola tal-akkomodazzjoni mimlija kif xieraq
  Nixtiequ ninfurmawk li se jsir dak kollu possibbli biex il-bżonnijiet tiegħek jiġu ssodisfati, bl-aħjar mod li nistgħu u fil-limiti ta' dak li huwa raġonevoli (dan irid jiġi determinat mill-kumitat responsabbli għal akkomodazzjoni raġonevoli). Il-mili ta' din il-formola mhuwiex garanzija li l-miżuri kollha mitluba se jitwettqu.
 • Id-dijanjożi tiegħek u sommarju tar-rekord mediku tiegħek, it-tnejn li huma tradotti bl-Ingliż jew bil-Franċiż, f’envelop issiġillat u mmarkat bħala “kunfidenzjali”
 • kopja tal-passaport jew tal-karta tal-identità tiegħek;
 • kopja tal-aktar ċertifikat ta’ studju jew diploma/i tal-università reċenti tiegħek, jekk applikabbli;
 • formola tal-applikazzjoni ffirmata kif xieraq

Nixtiequ ninfurmawk li kwalunkwe informazzjoni li tipprovdi dwar id-diżabilità tiegħek se tiġi trattata b'mod strettament kunfidenzjali u mill-persunal biss tal-Parlament Ewropew responsabbli biex janalizza akkomodazzjoni raġonevoli possibbli sabiex isiru l-adattamenti speċifiċi fil-post tax-xogħol u tingħata għajnuna fit-tfittxija tiegħek għal akkomodazzjoni aċċessibbli, trasport u għajnuna.

Jekk tingħażel, jintalbulek dawn id-dokumenti:

 • il-ftehim tal-apprendistat;
 • id-dikjarazzjoni ta’ kunfidenzjalità ffirmata minnek.

Jekk inti interessat(a) f’apprendistat taħt din l-għażla, jekk jogħġbok aqra d-Deskrizzjoni tal-Programm dwar Apprendistati għal persuni b’diżabilità, ir-Regoli Interni li jmexxu l-Apprendistati u ż-Żjajjar ta’ Studju fis-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew u l-informazzjoni prattika dwar Brussell u l-Lussemburgu.

Kun af li l-apprendistati huma primarjament disponibbli fi Brussell u l-Lussemburgu.

Jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-ammissjoni, jekk jogħġbok imla l-formola tal-applikazzjoni online. Kun af li jekk tħalli l-formola ta’ applikazzjoni inattiva għal 90 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. L-applikazzjoni trid titlesta u titressaq fi stadju wieħed u wara ma tkunx tista’ tinbidel. Wara li timla l-applikazzjoni tiegħek jekk jogħġbok aċċerta ruħek li hija kompluta qabel tibgħatha.

Ladarba tkun ikkonfermajt/bgħatt l-applikazzjoni online tiegħek, se tirċievi messaġġ ta’ konferma u kopja tal-applikazzjoni tiegħek fl-indirizz tal-e-mail tiegħek awtomatikament. Il-messaġġ ikun fih numru ta' konferma li għandek tikkwotah f'kull korrispondenza eventwali dwar l-apprendistat, flimkien mal-link għas-sommarju tal-applikazzjoni tiegħek fil-format pdf, li, jekk noffrulek apprendistat, tintalab verżjoni stampata tiegħu.

Jekk ma tkunx tista’ timla l-formola ta’ applikazzjoni online, jekk jogħġbok ikkuntattja l-Uffiċċju tal-Apprendistati (stages@europarl.europa.eu) permezz tal-email biex tirċievi formola ta’ applikazzjoni f’format Word.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok aqra:
 
 
Apprendistati fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji

Dawn l-apprendistati huma riżervati biss għal gradwati universitarji jew ta' istituzzjonijiet simili. L-għan tagħhom hu li jippermettu lill-apprendisti jikkompletaw il-konoxxenzi li jkunu kisbu mill-istudji tagħhom u biex isiru midħla tal-attività tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari tal-Parlament Ewropew.

Il-kandidati għal apprendistat fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji jridu:

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż kandidat;
 • ikollhom18-il sena jew aktar fid-data meta jibda l-apprentistat;
 • ikunu ġabu, qabel id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet, lawrja universitarja wara kors ta' studju ta' mill-inqas tliet snin;
 • ikollhom konoxxenza perfetta ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew lingwa uffiċjali ta' pajjiż kandidat għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll ikunu jafu tajjeb żewġ lingwi uffiċjali oħra tal-Unjoni Ewropea;
 • ma jkunux ibbenefikaw minn apprendistat ieħor jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

L-apprendistati fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji huma ta' tliet xhur. Fuq bażi eċċezzjonali, dawn jistgħu jiġġeddu għal perjodu massimu ta' tliet xhur.

Il-perjodi tal-apprendistati u d-dati tal-għeluq korrispendenti tal-applikazzjonijiet:

 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ Jannar
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Ġunju – il-15 ta’ Awwissu (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ April
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Settembru – -il-15 ta’ Novembru (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ Lulju
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Diċembru – il-15 ta' Frar (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ Ottubru
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Marzu – il-15 ta' Mejju (f'nofsillejl)

Fid-dawl tal-għadd konsiderevoli ta' applikazzjonijiet, inħeġġuk biex ma tistenniex sal-aħħar ġurnata biex tapplika, sabiex is-sistema ma titgħabbiex iżżejjed.

L-apprendistati fit-traduzzjoni jsiru fil-Lussemburgu.

Bħala gwida, fl-2015, il-borża ta' studju hija ta' EUR 1 223,26 kull xahar.

Jekk int interessat(a) f'apprendistat fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji, jekk jogħġbok aqra r-Regoli Interni dwar l-Apprendistati fit-Traduzzjoni.

Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni għall-kundizzjonijiet tal-ammissjoni. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti kemm-il darba tintgħażel b'mod preliminari:

 • il-formola tal-applikazzjoni, mimlija u ffirmata kif xieraq,
 • kopja tal-passaport jew tal-karta ta’ identità tiegħek,
 • kopji tad-diplomi u ċertifikati tiegħek,
 • kopja tar-riżultati universitarji tiegħek, jekk huma disponibbli.

F'dan l-istadju m'għandekx tibgħat dawn id-dokumenti. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti jekk kemm-il darba tintgħażel b'mod preliminari.

Fil-każ li tintgħażel b'mod preliminari għal apprendistat, l-applikazzjoni tiegħek titqies biss bħala valida jekk tippreżenta d-dokumenti kollha msemmija hawn fuq.

Jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-ammissjoni, jekk jogħġbok imla l-formola tal-applikazzjoni onlajn.

Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Għalhekk nagħtuk parir li qabel ma timla l-formola tal-applikazzjoni taqra b'attenzjoni r-Regoli Interni dwar l-Apprendistati fit-Traduzzjoni.

Ladarba l-applikazzjoni ġiet mitfugħa, din ma tkunx tista' tinbidel onlajn u trid titlesta u titressaq fi stadju wieħed. Mudell tal-formola hija disponibbli (ara l-link ta' hawn taħt) biex tgħinek tipprepara l-applikazzjoni tiegħek qabel tressaqha onlajn.

NB: Żomm kopja tan-numru li se jingħatalek wara li l-applikazzjoni onlajn tiegħek tiġi vvalidata.

 
 
Apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni

Il-Parlament Ewropew joffri lill-kandidati li jkunu diġà kisbu, qabel id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet, ċertifikat ta' edukazzjoni sekondarja li jikkorrispondi għal livell ta' edukazzjoni li jippermettilek tibda studji universitarji jew li jkunu segwew korsijiet ta' studju ogħla jew tekniċi ekwivalenti, il-possibbiltà li jagħmlu apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni. Dawn l-apprendistati għandhom ikunu riżervati b'mod partikolari għall-kandidati li huma mitluba jwettqu apprendistat bħala parti mill-kors tal-istudju tagħhom sakemm dawn ikunu għalqu 18-il sena fl-ewwel ġurnata tal-apprendistat tagħhom.

Kandidati għal apprendistat ta' taħriġ fit-traduzzjoni jridu:

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż kandidat ;
 • ikollhom18-il sena jew aktar fid-data meta jibda l-apprentistat
 • ikollhom konoxxenza perfetta ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew lingwa uffiċjali ta' pajjiż kandidat għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll ikunu jafu tajjeb żewġ lingwi uffiċjali oħra tal-Unjoni Ewropea
 • ma jkunux ibbenefikaw minn apprendistat ieħor jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

L-apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni jingħataw għal perjodu bejn xahar u tliet xhur. Fuq bażi eċċezzjonali, dawn jistgħu jiġġeddu għal perjodu massimu ta' tliet xhur.

Il-perjodi tal-apprendistati ta' taħriġ u d-dati tal-għeluq korrispendenti tal-applikazzjonijiet:

 • Bidu tal-apprendistat: 1 January
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Ġunju – il-15 ta’ Awwissu (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ April
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Settembru – -il-15 ta’ Novembru (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ Lulju
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Diċembru – il-15 ta' Frar (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-apprendistat: l-1 ta’ Ottubru
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Marzu – il-15 ta' Mejju (f'nofsillejl)

Fid-dawl tal-għadd konsiderevoli ta' applikazzjonijiet, inħeġġuk biex ma tistenniex sal-aħħar ġurnata biex tapplika, sabiex is-sistema ma titgħabbiex iżżejjed.

L-apprendistati ta' taħriġ fit-traduzzjoni jsiru fil-Lussemburgu.

L-apprendisti li jagħmlu apprendistat ta' taħriġ fit-traduzzjoni jiċievu allowance kull xahar. Bħala gwida, fl-2015 l-allowance hija ta' EUR 300 kull xahar

Jekk int interessat(a) f'apprendistat ta' taħriġ fit-traduzzjoni , jekk jogħġbok aqra r-Regoli Interni dwar l-Apprendistati fit-Traduzzjoni

Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni għall-kundizzjonijiet tal-ammissjoni. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti kemm-il darba tintgħażel b'mod preliminari:

 • il-formola tal-applikazzjoni, mimlija u ffirmata kif xieraq,
 • kopja tal-passaport jew tal-karta ta’ identità tiegħek,
 • kopji tad-diplomi u ċertifikati tiegħek,
 • u kopja tar-riżultati universitarji tiegħek, jekk huma disponibbli.

F'dan l-istadju m'għandekx tibgħat dawn id-dokumenti. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti jekk kemm-il darba tintgħażel b'mod preliminari.

Fil-każ li tintgħażel b'mod preliminari għal apprendistat ta' taħriġ, l-applikazzjoni tiegħek titqies biss bħala valida jekk tippreżenta d-dokumenti kollha msemmija hawn fuq.

Jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-ammissjoni, jekk jogħġbok imla l-formola tal-applikazzjoni onlajn.

Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Għalhekk nagħtuk parir li qabel ma timla l-formola tal-applikazzjoni taqra b'attenzjoni r-Regoli Interni dwar l-Apprendistati fit-Traduzzjoni.

Ladarba l-applikazzjoni ġiet mitfugħa, din ma tkunx tista' tinbidel onlajn u trid titlesta u titressaq fi stadju wieħed. Mudell tal-formola hija disponibbli (ara l-link ta' hawn taħt) biex tgħinek tipprepara l-applikazzjoni tiegħek qabel tressaqha onlajn.

NB: Żomm kopja tan-numru li se jingħatalek wara li l-applikazzjoni onlajn tiegħek tiġi vvalidata.

 
 
Interpreti għall-konferenzi

Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi tal-Parlament Ewropew ma jipprovdix taħriġ bażiku lil-lingwisti li jkunu jridu jispeċjalizzaw fl-interpretar tal-konferenzi, peress li skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, dan huwa r-responsabiltà ta' l-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri.

Jekk diġà għandek kwalifika fl-interpretar tal-konferenzi u taf taħlita ta’ lingwi li huma rilevanti għall-istituzzjoni, mela għandek tikkunsidra li tapplika għal test ta’ akkreditament jew għal kompetizzjoni miftuħa (ara Interpretar għall-Ewropa).

Possibiltajiet oħra

Jekk tinteressak karriera bħala interpretu tal-konferenzi, iżda għadek m’intix kwalifikat, numru ta’ universitajiet fl-Ewropa joffru korsijiet li jwasslu għal kwalifika fit-traduzzjoni u fl-interpretar. Biex tikseb lista ta’ l-universitajiet li joffru korsijiet fuq bażi full-time mur fuq din il-link.

Għaldaqstant, jekk diġà għandek lawrja fi kwalunkwe qasam, iżda xorta waħda tixtieq titħarreġ biex issir interpretu tal-konferenzi, jista’ jinteressak il-fatt li dan il— «Master Ewropew» huwa offrut minn numru ta' istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla.

 
 
 
 

Protezzjoni tad-'data' personali

L-ipproċessar tad-data personali tiegħek isir kif deskritt fid-dokumenti ta' informazzjoni ta' hawn taħt.

 
 
Contacts
 
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-uffiċċju adegwat għat-tip ta' apprendistat li inti interessat(a) fih, wara li tkun qrajt ir-regoli rilevanti.
Għal apprendistati ġenerali/fil-ġurnaliżmu
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Ghat-'traineeships' fit-traduzzjoni
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG