Aċċess dirett għan-navigazzjoni prinċipali (agħfas "Enter")
Aċċess għall-kontenut tal-paġna (ikklikkja fuq Enter)
Aċċess dirett għal-lista tas-siti l-oħra (agħfas "Enter")

Traineeships fil-Parlament Ewropew

 
 

Il-Parlament joffri bosta possibbiltajiet ta' traineeships fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali tiegħu biex jipprovdi opportunitajiet għat-taħriġ vokazzjonali taċ-ċittadini u biex jippermettilhom jiffamiljarizzaw ruħhom iktar ma' x'inhu u x'jagħmel il-Parlament Ewropew.

 
 
 
Traineeships għal gradwati universitarji (l-hekk imsejħa "traineeships Robert Schuman")

It-traineeships għal gradwati universitarji huma maħsuba biex jippermettu lit-trainees jissupplimentaw l-għarfien li jkunu kisbu mill-istudji tagħhom u jsiru midħla tal-attività tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari tal-Parlament Ewropew.

Dawn it-traineeships ikopru:

 • għażla ġenerali miftuħa għall-applikanti kollha li jissodisfaw il-kriterji.
 • għażla ġurnaliżmu: l-applikanti għandu jkollhom esperjenza professjonali ppruvata permezz ta' pubblikazzjonijiet, jew permezz ta' sħubija f'assoċjazzjoni ta' ġurnalisti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, jew kwalifika fil-ġurnaliżmu rikonoxxuta fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew fil-pajjiżi kandidati għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea.
 • għażla "Premju Sakharov": dan il-programm huwa maħsub li japprofondixxi l-għarfien tal-azzjoni tal-Parlament Ewropew favur id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards internazzjonali fil-qasam, u huwa indirizzat lill-applikanti li jippreżentaw interess partikolari għall-kwistjonijiet marbuta mad-drittijiet tal-bniedem.

L-applikanti għal traineeship għal gradwati universitarji jeħtiġilhom:

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż kandidat għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5(2) tar-Regoli Interni;
 • ikunu għalqu l-età ta' 18-il sena sad-data meta jibda t-traineeship;
 • ikollhom konoxxenza perfetta ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;
 • ma jkunux ibbenefikaw minn traineeship jew minn impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

Dawn it-traineeships jingħataw għal perjodu ta' ħames xhur li ma jistax jiġi prorogat.

Perjodi ta' traineeship u skadenzi biex jintlaqgħu l-applikazzjonijiet:

 • Perjodu ta' applikazzjoni: mill-15 ta' Awwissu sal-15 ta' Ottubru (f'nofsillejl)
  Perjodu ta' traineeship: mill-1 ta' Marzu sal-31 ta' Lulju
 • Perjodu ta' applikazzjoni: mill-15 ta' Marzu sal-15 ta' Mejju (f'nofsillejl)
  Perjodu ta' traineeship: mill-1 ta' Ottubru sat-28/29 ta' Frar

Mill-25 000 persuna li kull sena japplikaw biex jagħmlu traineeship mal-Parlament Ewropew, jintgħażlu 600.

Biex tapplika għat-traineeship għandek tissodisfa l-kundizzjonijiet u timla l-formola tal-applikazzjoni online.


Qabel ma tapplika :

 • Aqra b'attenzjoni r-Regoli Interni li Jirregolaw it-Traineeships u ż-Żjajjar ta' Studju fis-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew u l-Mistoqsijiet Frekwenti qabel ma timla l-applikazzjoni.
 • Il-ħin massimu għad-dispożizzjoni biex timla kull paġna tal-formola huwa 30 minuta. Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-formola ta' applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef.
 • Nagħtuk parir ma tistenniex sal-aħħar ġurnata biex tapplika, ħalli s-sistema ma titgħabbiex iżżejjed minħabba għadd kbir ta' applikazzjonijiet.
 • L-applikanti b'diżabilità jridu joqogħdu attenti għall-kundizzjonijiet tal-formola ta' applikazzjoni li jirrigwardawhom.
 • Ir-reġistrazzjoni ma tistax titbiddel online. Din tingħalaq u tintbagħat fi stadju wieħed. Wara li timla l-applikazzjoni, inti mitlub(a) taċċerta ruħek li hija korretta u kompluta qabel ma tibgħatha.
 • Kull applikazzjoni li ma tkunx kompluta tiġi rrifjutata awtomatikament.
 • Ladarba tkun ikkonfermajt/bgħatt l-applikazzjoni online tiegħek, fl-indirizz tal-posta elettronika tiegħek tirċievi messaġġ awtomatiku ta' konferma. Il-messaġġ ikun fih numru ta' konferma li għandek tniżżlu f'kull korrispondenza eventwali dwar it-traineeship u s-sommarju tal-applikazzjoni tiegħek fil-format pdf, li, jekk noffrulek traineeship, tintalab verżjoni stampata tiegħu
 
 
Traineeships fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji

Dawn it-traineeships huma riżervati biss għal persuni gradwati mill-università jew minn istituzzjonijiet simili. L-għan tagħhom huwa li jippermettu lit-trainees jikkompletaw il-konoxxenzi li jkunu kisbu mill-istudji tagħhom u jsiru midħla tal-attività tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari tal-Parlament Ewropew.

Il-kandidati għal traineeship fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji jeħtiġilhom:

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż kandidat;
 • ikollhom18-il sena jew aktar fid-data meta jibda t-traineeship;
 • ikunu ġabu, qabel id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet, lawrja universitarja wara kors ta' studju ta' mill-anqas tliet snin;
 • ikollhom konoxxenza perfetta ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew lingwa uffiċjali ta' pajjiż kandidat għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll ikunu jafu tajjeb żewġ lingwi uffiċjali oħra tal-Unjoni Ewropea;
 • ma jkunux ibbenefikaw minn traineeship ieħor jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

It-traineeships fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji huma ta' tliet xhur. Fuq bażi eċċezzjonali, dawn jistgħu jiġġeddu għal perjodu massimu ta' tliet xhur.

Il-perjodi tat-traineeships u d-dati tal-għeluq korrispondenti tal-applikazzjonijiet:

 • Bidu tat-traineeship: l-1 ta’ Jannar
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Ġunju – il-15 ta’ Awwissu (f'nofsillejl)
 • Bidu tat-traineeship: l-1 ta’ April
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Settembru – -il-15 ta’ Novembru (f'nofsillejl)
 • Bidu tat-traineeship: l-1 ta’ Lulju
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Diċembru – il-15 ta' Frar (f'nofsillejl)
 • Bidu tat-traineeship: l-1 ta’ Ottubru
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Marzu – il-15 ta' Mejju (f'nofsillejl)

Fid-dawl tal-għadd konsiderevoli ta' applikazzjonijiet, inħeġġuk ma tistenniex sal-aħħar ġurnata biex tapplika, sabiex is-sistema ma titgħabbiex iżżejjed.

It-traineeships fit-traduzzjoni jsiru fil-Lussemburgu.

Bħala gwida, fl-2016 il-borża ta' studju hija ta' EUR 1 252,62 kull xahar.

Jekk int interessat fi traineeship fit-traduzzjoni għal gradwati universitarji, jekk jogħġbok aqra r-Regoli Interni li Jirregolaw it-Traineeships fit-Traduzzjoni.

Nixtiequ niġbdulek l-attenzjoni għall-kundizzjonijiet ta' ammissjoni. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti ta' prova fil-każ li tiġi preselezzjonat:

 • il-formola tal-applikazzjoni, mimlija u ffirmata kif xieraq,
 • kopja tal-passaport jew tal-karta tal-identità tiegħek,
 • kopji tad-diplomi u ċ-ċertifikati tiegħek,
 • kopja tar-riżultati universitarji tiegħek, jekk ikunu disponibbli.

F'dan l-istadju m'għandekx tibgħat dawn id-dokumenti. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti fil-każ li tiġi preselezzjonat.

Fil-każ li tiġi preselezzjonat għal traineeship, l-applikazzjoni tiegħek titqies biss bħala valida jekk tippreżenta d-dokumenti kollha msemmija hawn fuq.

Jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet ta' ammissjoni, jekk jogħġbok imla l-formola tal-applikazzjoni online.

Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Għalhekk nagħtuk parir li qabel ma timla l-formola tal-applikazzjoni taqra b'attenzjoni r-Regoli Interni li Jirregolaw it-Traineeships fit-Traduzzjoni.

Ladarba l-applikazzjoni tkun intbagħtet, din ma tkunx tista' tinbidel online u trid titlesta u tintbagħat fi stadju wieħed. Mudell tal-formola huwa disponibbli (ara l-link ta' hawn taħt) biex jgħinek tipprepara l-applikazzjoni tiegħek qabel tibgħatha online.

NB: Żomm kopja tan-numru li jingħatalek wara li l-applikazzjoni online tiegħek tiġi vvalidata.

 
 
Kollokamenti ta' taħriġ fit-traduzzjoni

Il-Parlament Ewropew joffri lill-kandidati li jkunu diġà kisbu, qabel id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet, ċertifikat ta' edukazzjoni sekondarja li jikkorrispondi għal livell ta' edukazzjoni li permezz tiegħu jkunu jistgħu jibdew studji universitarji jew li jkunu segwew korsijiet ta' studju ogħla jew tekniċi ekwivalenti, il-possibbiltà li jagħmlu kollokamenti ta' taħriġ fit-traduzzjoni. Dawn il-kollokamenti huma intiżi b'mod partikolari għall-kandidati li għandhom l-obbligu jwettqu kollokament ta' taħriġ bħala parti mill-kors tal-istudju tagħhom, bil-kundizzjoni li dawn ikunu għalqu 18-il sena fl-ewwel ġurnata tal-kollokament ta' taħriġ tagħhom.

Il-kandidati għal kollokament ta' taħriġ fit-traduzzjoni jeħtiġilhom:

 • ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż kandidat ;
 • ikollhom18-il sena jew aktar fid-data meta jibda t-traineeship
 • ikollhom konoxxenza perfetta ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew lingwa uffiċjali ta' pajjiż kandidat għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll ikunu jafu tajjeb żewġ lingwi uffiċjali oħra tal-Unjoni Ewropea
 • ma jkunux ibbenefikaw minn traineeship ieħor jew impjieg imħallas għal aktar minn erba' ġimgħat wara xulxin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

Il-kollokamenti ta' taħriġ fit-traduzzjoni jingħataw għal perjodu bejn xahar u tliet xhur. Fuq bażi eċċezzjonali, dawn jistgħu jiġġeddu għal perjodu massimu ta' tliet xhur.

Il-perjodi tal-kollokamenti ta' taħriġ u d-dati tal-għeluq korrispondenti tal-applikazzjonijiet:

 • Bidu tal-apprendistat: 1 January
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Ġunju – il-15 ta’ Awwissu (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-kollokament: l-1 ta’ April
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta’ Settembru – -il-15 ta’ Novembru (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-kollokament: l-1 ta’ Lulju
  Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Diċembru – il-15 ta' Frar (f'nofsillejl)
 • Bidu tal-kollokament: l-1 ta’ Ottubru Perjodu tal-applikazzjoni: il-15 ta' Marzu – il-15 ta' Mejju (f'nofsillejl)

Fid-dawl tal-għadd konsiderevoli ta' applikazzjonijiet, inħeġġuk ma tistenniex sal-aħħar ġurnata biex tapplika, sabiex is-sistema ma titgħabbiex iżżejjed.

Il-kollokamenti ta' taħriġ fit-traduzzjoni jsiru fil-Lussemburgu.

It-trainees li jagħmlu kollokament ta' taħriġ fit-traduzzjoni jiċievu allowance kull xahar. Bħala gwida, fl-2016 l-allowance hija ta' EUR 307,20 kull xahar

Jekk int interessat f'kollokament ta' taħriġ fit-traduzzjoni , jekk jogħġbok aqra r-Regoli Interni li Jirregolaw it-Traineeships fit-Traduzzjoni

Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni għall-kundizzjonijiet ta' ammissjoni. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti fil-każ li tiġi preselezzjonat:

 • il-formola tal-applikazzjoni, mimlija u ffirmata kif xieraq,
 • kopja tal-passaport jew tal-karta tal-identità tiegħek,
 • kopji tad-diplomi u ċ-ċertifikati tiegħek,
 • u kopja tar-riżultati universitarji tiegħek, jekk ikunu disponibbli.

F'dan l-istadju m'għandekx tibgħat dawn id-dokumenti. Tintalab tipprovdi dawn id-dokumenti fil-każ li tiġi preselezzjonat.

Fil-każ li tiġi preselezzjonat għal kollokament ta' taħriġ, l-applikazzjoni tiegħek titqies biss bħala valida jekk tippreżenta d-dokumenti kollha msemmija hawn fuq.

Jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet ta' ammissjoni, jekk jogħġbok imla l-formola tal-applikazzjoni online.

Nixtiequ ninfurmawk li jekk tħalli l-applikazzjoni inattiva għal 30 minuta, l-informazzjoni li tkun daħħalt tintilef. Għalhekk nagħtuk parir li qabel ma timla l-formola tal-applikazzjoni taqra b'attenzjoni r-Regoli Interni li Jirregolaw it-Traineeships fit-Traduzzjoni.

Ladarba l-applikazzjoni tkun intbagħtet, din ma tkunx tista' tinbidel online u trid titlesta u tintbagħat fi stadju wieħed. Mudell tal-formola huwa disponibbli (ara l-link ta' hawn taħt) biex jgħinek tipprepara l-applikazzjoni tiegħek qabel tibgħatha online.

NB: Żomm kopja tan-numru li jingħatalek wara li l-applikazzjoni online tiegħek tiġi vvalidata.

 
 
Interpreti għall-konferenzi

Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi tal-Parlament Ewropew ma jipprovdix taħriġ bażiku lil-lingwisti li jkunu jridu jispeċjalizzaw fl-interpretar tal-konferenzi, peress li skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, dan huwa r-responsabiltà ta' l-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri.

Jekk diġà għandek kwalifika fl-interpretar tal-konferenzi u taf taħlita ta’ lingwi li huma rilevanti għall-istituzzjoni, mela għandek tikkunsidra li tapplika għal test ta’ akkreditament jew għal kompetizzjoni miftuħa (ara Interpretar għall-Ewropa).

Possibiltajiet oħra

Jekk tinteressak karriera bħala interpretu tal-konferenzi, iżda għadek m’intix kwalifikat, numru ta’ universitajiet fl-Ewropa joffru korsijiet li jwasslu għal kwalifika fit-traduzzjoni u fl-interpretar. Biex tikseb lista ta’ l-universitajiet li joffru korsijiet fuq bażi full-time mur fuq din il-link.

Għaldaqstant, jekk diġà għandek lawrja fi kwalunkwe qasam, iżda xorta waħda tixtieq titħarreġ biex issir interpretu tal-konferenzi, jista’ jinteressak il-fatt li dan il— «Master Ewropew» huwa offrut minn numru ta' istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla.

 
 
 
 

Protezzjoni tad-'data' personali

L-ipproċessar tad-data personali tiegħek isir kif deskritt fid-dokumenti ta' informazzjoni ta' hawn taħt.

 
 
Kuntatti
 
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-uffiċċju adegwat għat-tip ta' traineeship li inti interessat fih, wara li tkun qrajt ir-regoli rilevanti.
Għal traineeships ġenerali/fil-ġurnaliżmu
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Għat-traineeships fit-traduzzjoni
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG