Aċċess dirett għan-navigazzjoni prinċipali (agħfas "Enter")
Aċċess għall-kontenut tal-paġna (ikklikkja fuq Enter)
Aċċess dirett għal-lista tas-siti l-oħra (agħfas "Enter")

L-etika u t-trasparenza

 

Hekk kif il-Parlament Ewropew isir aktar importanti u influwenti, speċjalment bit-Trattat reċenti dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), huwa aktar kruċjali minn qatt qabel li jkun żgurat li dan jirrappreżenta l-interessi taċ-ċittadini Ewropej b’mod kompletament miftuħ u trasparenti.

Għalhekk, iċ-ċittadini Ewropej huma intitolati li jsegwu mill-qrib l-attivitajiet tal-Membri eletti tagħhom, filwaqt li jivverifikaw li dawn jikkonformaw mal-prinċipji stretti tal-kondotta u jżommu relazzjonijiet bilanċjati ma’ rappreżentanti ta’ interessi. Iċ-ċittadini għandhom jistennew ukoll l-ogħla standards ta’ mġiba u effiċjenza min-naħa tal-persunal tal-Parlament. L-aħħar iżda mhux l-inqas, iċ-ċittadini għandu jingħatalhom dritt ta’ aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet Ewropej fi ħdan il-limiti neċessarji stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

F’konformità mal-impenn tal-Parlament lejn it-trasparenza, l-għodod kollha ta’ trasparenza previsti hawn taħt għandhom l-għan jiffaċilitaw l-iskrutinju min-naħa taċ-ċittadini tal-attivitajiet tal-Parlament u b’mod partikolari, tal-ħidma leġiżlattiva tiegħu.

 
 
         


Sabiex tiġi promossa t-tmexxija tajba u sabiex tiġi assigurata l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi ta' l-Unjoni għandhom iwettqu x-xogħol tagħhom b'mod kemm jista' jkun miftuħ. (L-Artikolu 15 tat-TFUE)
 
 
 

L-istituzzjonijiet għandhom, permezz ta' mezzi xierqa, jagħtu liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-opportunità li jgħarrfu u jiskambjaw pubblikament l-opinjonijiet tagħhom fl-oqsma ta' azzjoni kollha ta' l-Unjoni. (L-Artikolu 11 tat-TUE)