Aċċess dirett għan-navigazzjoni prinċipali (agħfas "Enter")
Aċċess għall-kontenut tal-paġna (ikklikkja fuq Enter)
Aċċess dirett għal-lista tas-siti l-oħra (agħfas "Enter")
 
Parlametru 2011
 
 

Parlemeter 2011

 

F'nofs it-terminu 2009-2014, dan il-Parlametru l-ġdid jeżamina l-perċezzjoni tal-Ewropej dwar il-Parlament Ewropew, il-politiki u l-valuri li huma jixtiequ jaraw promossi u difiżi.

Ix-xogħol ta' stħarriġ kien immexxi minn 'TNS opinion' bejn it-3 u l-20 ta' Novembru 2011 f'kuntest Ewropew partikolarment diffiċli: ejja niftakru, fost l-oħrajn, ir-referendum li ma sarx fil-Greċja, il-bdil tal-Prim Ministru f'dan il-pajjiż kif ukoll fl-Italja, iż-żieda fir-rata ta' interessi tad-djun sovrani f'bosta pajjiżi taż-żona tal-Euro, l-elezzjonijiet ġenerali fi Spanja, is-samit tal-G20, eċċ.

Is-sejbiet prinċipali ta' din l-analiżi huma:

  • Fir-rigward tal-politiki ta' prijorità li l-Ewropej iridu jaraw promossi mill-Parlament Ewropew, il-faqar u l-esklużjoni soċjali jibqgħu fl-ewwel post (49%)

    Fil-kuntest tal-kriżi attwali, il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi, baġitarji u fiskali tieħu t-tieni post b'żieda sostanzjali ta' tweġibiet fiż-żona tal-euro (37%)

    Madankollu, il-politiki kollha li mhumiex relatati direttament mal-kriżi attwali esperjenzaw għal uħud tnaqqis sinifikanti: il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-politika agrikola, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-politika tal-immigrazzjoni.

  • Għal dak li għandu x'jaqsam ma' valuri, in-numru ta' tweġibiet li fihom qed jidher kull wieħed minnhom qiegħed jonqos. Il-ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem jiġi fl-ewwel pożizzjoni (56%), segwit mill-ugwaljanza bejn is-sessi mara/raġel (33%) u l-libertà tal-espressjoni (32%).
  • Fir-rigward tar-rwol attribwit lill-Parlament Ewropew minn dawk li rrispondew għall-istħarriġ, huwa importanti li wieħed jinnota ż-żieda kbira fost dawk li jridu jarawh ikompli bi rwol simili. Min-naħa l-oħra, dawk li jixtiequ li l-Parlament Ewropew jew ikollu rwol iktar importanti jew wieħed inqas importanti qed jonqsu.
  • F'dan il-kuntest ta' kriżi, l-immaġni tal-Parlament Ewropew mhux qed tevolvi b'mod pożittiv. L-istess jista' jingħad fir-rigward tal-immaġni tal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra u l-parlamenti u l-gvernijiet nazzjonali.
  • Għal dak li jirrigwarda l-poteri tal-Parlament Ewropew, l-elezzjoni tal-MEP u n-numru allokat ta' MEP skont l-Istat Membru, kien hemm tweġiba pożittiva mill-maġġoranza ta' min wieġeb għall-istħarriġ.
Għal iktar informazzjoni ara:
 
 
 
Stħarriġ ta' opinjoni tal-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew regolarment jikkummissjona studji dwar l-istat tal-opinjoni pubblika fl-Istati Membri.

Permezz t'hekk, il-Parlament Ewropew jisforza ruħu biex jifhem aħjar il-perċezzjonijiet u t-tamiet li għandhom iċ-ċittadini dwar l-attivitajiet tiegħu u dwar dawk tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Dan ikun ta' għajnuna prezzjuża għat-tħejjija, għad-deċiżjoni u għall-evalwazzjoni tal-ħidma tiegħu.

Il-qarrej jista’ jsib mhux biss informazzjoni dwar l-attitudnijiet tal-Ewropej f’dak li jirrigwarda l-bidla fil-klima jew is-sitwazzjoni ekonomika bħalissa, imma wkoll dwar dak li ċ-ċittadini jipperċepixxu u jistennew mill-elezzjonijiet Ewropej, mill-Parlament Ewropew u mill-integrazzjoni Ewropea b’mod ġenerali.