Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Informatieverzoeken van de burger (Ask EP)

 
 

Als u meer wilt weten over de activiteiten, bevoegdheden en organisatie van het Europees Parlement, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de afdeling informatieverzoeken van de burger (Ask EP).

 
 
 
U vraagt, wij antwoorden

Hier vindt u een selectie van recente onderwerpen die de burgers die naar het Europees Parlement schrijven bijzonder aan het hart gaan, en onze antwoorden daarop.

 
 
 
Luchtpassagiersrechten
© willypd / Fotolia   © willypd / Fotolia

Regelmatig wenden burgers zich tot het Europees Parlement met het verzoek om informatie over hun rechten als passagier. Door de huidige herziening van de wetgeving zullen bepaalde aspecten van luchtpassagiersrechten worden verduidelijkt, met het oog op een betere toepassing van het EU-recht en de totstandbrenging van een billijk evenwicht tussen passagiersrechten en de daaruit voortvloeiende kosten.

 
 
Netneutraliteit
© Tomasz Zajda / Fotolia   © Tomasz Zajda / Fotolia

Burgers hebben het Europees Parlement aangeschreven over de verordening inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie, en vroegen met name naar de implicaties voor netneutraliteit.

 
 
Europees burgerinitiatief
© Kamaga / Fotolia   © Kamaga / Fotolia

Regelmatig wenden burgers zich tot het Europees Parlement om uit te vinden hoe zij actief aan het wetgevingsproces kunnen deelnemen. Met de invoering van het Europees burgerinitiatief (EBI) op 1 april 2012 is een grote stap gezet om de burgers dichter bij Europa te brengen en hen in staat te stellen deel te nemen aan het democratische proces.

 
 
Zomertijd: verzetten van de klok
© Fabian Petzold / Fotolia   © Fabian Petzold / Fotolia

Burgers richten zich regelmatig tot het Parlement met opmerkingen over de omschakeling tussen zomer- en wintertijd. Sommige burgers zijn vóór de zomertijdregeling, andere burgers verzoeken het Parlement deze af te schaffen.

 
 
Octrooien en de rechten van plantenkwekers
© Science photo / Fotolia   © Science photo / Fotolia

Naar aanleiding van het besluit van het Europees Octrooibureau om zijn goedkeuring te hechten aan octrooien op bepaalde producten die met conventionele selectiemethoden zijn geproduceerd, hebben veel burgers het Parlement en de Commissie verzocht stappen te ondernemen om de bestaande EU-regelgeving te verduidelijken en de toegang van plantenkwekers tot biologische hulpbronnen te beschermen.

 
 
 
 
Antwoorden van het EP

Alle antwoorden van het EP op onze blog bekijken.

 
 
 
Zie ook :

Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) op de blog van EPRS:

 
 
 

Andere diensten

Onderstaande links leiden u naar andere gespecialiseerde diensten waarover u specifieke informatie kunt vinden.
 
 
 
 
Zoek een lid van het Europees Parlement
 
 
Informatie over het recht om verzoekschriften in te dienen
 
 
Het Europees Parlement in uw land
 
 
Het Europees Parlement bezoeken
 
 
Stages bij het Europees Parlement
 
 
Vacatures bij het Europees Parlement
 
 
Uw Europa
 
 
Toegang tot documenten
 
 
Raadplegen van archiefdocumenten