Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Informatieaanvragen van burgers (Ask EP)

 
 

Als u meer wilt weten over de activiteiten, bevoegdheden en organisatie van het Europees Parlement, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de afdeling Informatieaanvragen van burgers (Ask EP).

 
 
 
U vraagt, wij antwoorden

Hier vindt u een selectie van recente onderwerpen die de burgers die naar het Europees Parlement schrijven bijzonder aan het hart gaan, en onze antwoorden daarop.

 
 
 
Bestrijding van terrorisme
© Krasimira Nevenova / Fotolia   © Krasimira Nevenova / Fotolia

Na de terroristische aanslagen van januari en februari 2015 in Parijs schreven burgers naar het Europees Parlement om uiting te geven aan hun diepe afkeer van deze terroristische daden. Ook vroegen burgers de EU-instellingen nieuwe maatregelen aan te nemen om deze misdaden tegen te gaan en te voorkomen.

 
 
Nieuwe context voor het gebruik van persoonsgegevens van passagiers
© sdecoret / Fotolia   © sdecoret / Fotolia

De richtlijn betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit staat weer op de EU-agenda. Burgers hebben in hun brieven en mails aan het Europees Parlement hun bezorgdheid geuit over de potentiële weerslag van het gebruik van de persoonsgegevens van passagiers op de grondrechten en de gegevensbescherming.

 
 
Grootschalig toezicht op EU-burgers
© Jürgen Fälchle / Fotolia   © Jürgen Fälchle / Fotolia

Het komt regelmatig voor dat burgers zich tot het Europees Parlement wenden met het verzoek om betere bescherming tegen grootschalig toezicht en de waarborging van hun grondrechten.

 
 
EU-maatregelen ter bevordering van jeugdwerkgelegenheid
© michniewiczfoto / Fotolia   © michniewiczfoto / Fotolia

Veel burgers attenderen het Parlement op het probleem van de jeugdwerkloosheid in Europa en dringen aan op meer actie om jongeren te helpen werk te vinden.

 
 
Het EP antwoordt: dienstverlening op maat aan de burgers
© European Union 2015 – European Parliament   © European Union 2015 – European Parliament

Burgers uit alle delen van Europa schrijven het Europees Parlement om hun mening te geven over het beleid en de werkzaamheden van het Parlement en de EU. Veel van deze brieven en mails worden behandeld door de afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP).

 
 
 
 
Antwoorden van het EP

Alle antwoorden van het EP op onze blog bekijken.

 
 
 
Zie ook :

Informatieaanvragen van burgers (Ask EP) op de blog van EPRS:

 
 
 

Andere diensten

Onderstaande links leiden u naar andere gespecialiseerde diensten waarover u specifieke informatie kunt vinden.
 
 
 
 
Zoek een lid van het Europees Parlement
 
 
Informatie over het recht om verzoekschriften in te dienen
 
 
Het Europees Parlement in uw land
 
 
Het Europees Parlement bezoeken
 
 
Stages bij het Europees Parlement
 
 
Vacatures bij het Europees Parlement
 
 
Uw Europa
 
 
Toegang tot documenten
 
 
Raadplegen van archiefdocumenten