Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Informatieverzoeken van de burger (Ask EP)

 
 

Als u meer wilt weten over de activiteiten, bevoegdheden en organisatie van het Europees Parlement, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de afdeling informatieverzoeken van de burger (Ask EP).

 
 
 
U vraagt, wij antwoorden

Hier vindt u een selectie van recente onderwerpen die de burgers die naar het Europees Parlement schrijven bijzonder aan het hart gaan, en onze antwoorden daarop.

 
 
 
Vragen van burgers aan het Europees Parlement in 2016
© ottawawebdesign / Fotolia   © ottawawebdesign / Fotolia

Zowel in de Europese als de internationale politiek was 2016 een gedenkwaardig jaar, wat tot uiting kwam in meer dan 87 000 vragen die burgers stelden aan de Voorzitter van het Europees Parlement of aan de afdeling Informatieverzoeken van de burger/Vraag het EP. De meest prangende kwestie voor burgers in 2016 was de vraag hoe het EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten wordt gehandhaafd.

Should you wish to have the full information in your official EU language, write to the Citizens' Enquiries (Ask EP).

 
 
EU-maatregelen om criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten te bestrijden
© lufeethebear   © lufeethebear

Welke maatregelen neemt de EU om criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten en de invoer van delen van wilde dieren in de EU te bestrijden? Het Europees Parlement heeft bij verschillende gelegenheden de illegale handel in delen van wilde dieren verworpen en streeft ernaar de bescherming en het welzijn van wilde dieren te bevorderen. De Europese Unie zet zich in om bedreigde soorten te beschermen en in stand te houden door controle uit te oefenen op de handel en het verkeer.

Should you wish to have the full information in your official EU language, write to the Citizens' Enquiries (Ask EP).

 
 
Wintertijd: waarom zetten we de klok terug?
© Maxim Pavlov / Fotolia   © Maxim Pavlov / Fotolia

Burgers wenden zich herhaaldelijk tot het Europees Parlement met opmerkingen over het verzetten van de klok. Sommige burgers zijn voor de zomer-/wintertijdregeling; andere burgers verzoeken het Parlement de regeling af te schaffen. Op zondag 30 oktober gaan de klokken een uur achteruit, maar waarom? In alle EU-lidstaten wordt twee maal per jaar de klok verzet: een uur achteruit van zomer- naar wintertijd (op de laatste zondag in oktober) en een uur vooruit van winter- naar zomertijd (op de laatste zondag in maart).

Should you wish to have the full information in your official EU language, write to the Citizens' Enquiries (Ask EP).

 
 
Bestrijding van corruptie
© Fotolia / adrian_ilie825   © Fotolia / adrian_ilie825

Burgers wenden zich herhaaldelijk tot het Europees Parlement met opmerkingen over allerhande gevallen van vermeende corruptie. Verder vragen zij informatie op over hoe ze een klacht kunnen indienen en verzoeken zij de EU op te treden tegen corruptie. Corruptie blijft een uitdaging voor de hele samenleving en is een van de ernstige misdrijven met eventueel ook een grensoverschrijdende dimensie. De Europese Unie heeft het recht op te treden tegen corruptie, volgens de bevoegdheden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de verdragen.

Should you wish to have the full information in your official EU language, write to the Citizens' Enquiries (Ask EP).

 
 
Informatieboekje over de Sacharovprijs (2016)
© fotolia / ibreakstock   © fotolia / ibreakstock

Lees meer over de procedure van de door het Europees Parlement uitgereikte Sacharovprijs voor de vrijheid van denken en over hoe de genomineerden worden uitgekozen. Elk jaar reikt het Europees Parlement de Sacharovprijs uit als eerbetoon aan personen of organisaties voor hun inspanningen op het vlak van mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Should you wish to have the full information in your official EU language, write to the Citizens' Enquiries (Ask EP).

 
 
 
Antwoorden van het EP

Alle antwoorden van het EP op onze blog bekijken.

 
 
 
Zie ook :

Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) op de blog van EPRS:

 
 
 

Andere diensten

Onderstaande links leiden u naar andere gespecialiseerde diensten waarover u specifieke informatie kunt vinden.
 
 
 
 
Zoek een lid van het Europees Parlement
 
 
Informatie over het recht om verzoekschriften in te dienen
 
 
Het Europees Parlement in uw land
 
 
Het Europees Parlement bezoeken
 
 
Stages bij het Europees Parlement
 
 
Vacatures bij het Europees Parlement
 
 
Uw Europa
 
 
Toegang tot documenten
 
 
Raadplegen van archiefdocumenten