Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)


In de gebouwen van het Europees Parlement werken meer dan 7.000 mensen. Jaarlijks komen er meer dan 500.000 bezoekers langs. Daarom is beveiliging van cruciaal belang voor een soepele werking van de instelling. Door een passend evenwicht te bewaren tussen een goed beveiligingsniveau en zijn traditionele openheid, waarborgt het Europees Parlement – de enige rechtstreeks verkozen EU-instelling – de bescherming van de mensen en eigendommen in zijn gebouwen en worden alle bezoekers efficiënt ontvangen.

Om zijn missie doeltreffend te kunnen vervullen, moet het Europees Parlement persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Bij het beveiligingsbeheer wordt veel belang gehecht aan het recht op privacy, en voortdurend toegezien op de naleving van de huidige wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

 
 
 
Gegevensbescherming

Het directoraat Veiligheid en Risicobeoordeling van het Europees Parlement verwerkt een aantal persoonsgegevens van de leden, het personeel, contractanten, bezoekers en interne en externe partners met een tweeledig doel:

  • het beheren van de toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement
  • het onderzoeken van incidenten en veiligheidsrisico's binnen het Parlement
 
 
Videobewaking
De gebouwen en de omgeving van het Europees Parlement worden beveiligd door middel van een videobewakingssysteem. Het systeem wordt uitsluitend gebruikt voor veiligheidsdoeleinden. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming heeft het Europees Parlement zijn videobewakingsbeleid vervat in een document. Dit document omvat alle relevante kenmerken van het systeem, evenals informatie over gegevensbescherming en contactgegevens. De mededeling aan bezoekers over gegevensbescherming (zie boven) bevat een samenvatting van het document inzake videobewakingsbeleid. De volledige versie kan hier worden gedownload:
 
 
 
 

Contact
 
Neem voor aanvullende informatie contact op met het directoraat Veiligheid en Risicobeoordeling van het Europees Parlement.

  • European Parliament
    Directorate for Security and Risk Assessment
  • Rue Wiertz 60
    B-1047 BRUSSELS
    Belgium