Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Europees burgerinitiatief

 
 

Sinds 1 april 2012 beschikken de burgers van de EU over een gloednieuw instrument dat hen de mogelijkheid biedt het EU-beleid mee vorm te geven. Het burgerinitiatief – in het leven geroepen door het Verdrag van Lissabon – houdt in dat 1 miljoen inwoners van de EU uit ten minste een vierde van de lidstaten de Europese Commissie kunnen vragen nieuwe wetten voor te stellen op gebieden die binnen haar bevoegdheid vallen.

Een burgerinitiatief wordt georganiseerd door een burgercomité van minstens 7 EU-inwoners uit ten minste 7 verschillende lidstaten. Dit comité heeft 1 jaar de tijd om de nodige steun bijeen te krijgen. De verzamelde handtekeningen moeten gecertificeerd worden door de bevoegde autoriteiten in elke lidstaat.

Organisatoren van succesvolle initiatieven kunnen deelnemen aan de hoorzitting die door het Europees Parlement georganiseerd wordt. De Commissie krijgt 3 maanden om het initiatief te onderzoeken en beslist wat er mee gebeurt.