Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
 

Het beschermheerschap is een manier voor het Europees Parlement om zijn betrokkenheid met een evenement te tonen en morele ondersteuning te geven. Elk jaar wordt een beperkt aantal beschermheerschappen toegekend.

 

Wie komt in aanmerking voor het beschermheerschap van het Europees Parlement?

Het beschermheerschap kan worden toegekend aan evenementen (conferenties, debatten, seminars, zomeruniversiteiten, prijzen, wedstrijden, festivals, enz.) die onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij hebben een duidelijke Europese dimensie;
 • zij hebben een bevestigde datum en locatie;
 • zij hebben een beperkte duur;
 • zij hebben geen winstoogmerk.

Bijzonder belangrijk is de mate waarin het evenement aandacht besteedt aan de rol van het Europees Parlement of de Europese Unie op het betreffende gebied.

Het beschermheerschap is met name bedoeld voor evenementen die georganiseerd worden door, of die speciaal gericht zijn op, jongeren of kwetsbare maatschappelijke groepen.

Het beschermheerschap heeft geen financiële gevolgen voor het Parlement en het houdt evenmin het recht in gebruik te maken van de gebouwen van het Europees Parlement.

Aanvullende informatie over de voorwaarden voor toekenning van het beschermheerschap vindt u in het onderstaande document.

 
 
 
Hoe kunt u een aanvraag indienen?
 

Aanvragen voor beschermheerschap moeten het Europees Parlement worden toegestuurd:


per post, op onderstaand adres:
 • Dhr. Antonio Tajani
  President of the European Parliament
 • Wiertzstraat 60
  1047 Brussel
  België
 • per fax op het nummer : Brussel: +32 (0) 228 46974
 • per fax op het nummer Straatsburg: +33 (0) 3 88 1 74860
 • per fax op het nummer : Luxemburg: +352 4300 24842
 

Elke aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • een gedetailleerde beschrijving van het evenement;
 • een gedetailleerd programma van het evenement, inclusief bevestigde data;
 • en alle andere informatie die de aanvrager relevant acht.

Aanvragen voor beschermheerschap moeten in een van de officiële talen van de Europese Unie worden opgesteld.

 
 
 
Tijdslimiet

U moet uw aanvraag ten minste twee maanden vóór het evenement indienen.

U ontvangt per post of via mail een antwoord op uw aanvraag.

 
   
Na toekenning van het beschermheerschap

Na de toekenning ervan moet het beschermheerschap van het Europees Parlement duidelijk onder de aandacht worden gebracht in communicaties over en reclame voor het betreffende evenement, door de volgende formulering: evenement "onder beschermheerschap van het Europees Parlement" en het logo van het Parlement te gebruiken. Er wordt op gewezen dat in de berichtgeving met betrekking tot het evenement, inclusief op het internet, een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de rol van het Parlement als institutionele partner die morele ondersteuning biedt, en de rol van eventuele geldschieters. Het gebruik van het logo van het Europees Parlement is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

 
 
 
 
 
 

De Voorzitter van het Europees Parlement

“Het beschermheerschap biedt het Europees Parlement de mogelijkheid om zijn morele en immateriële steun te verlenen aan een selecte hoeveelheid waardevolle non-profitactiviteiten met een duidelijke Europese dimensie. Het Europees Parlement is de enige EU-instelling die rechtstreeks wordt gekozen door de burgers. In het Verdrag van Lissabon is bepaald dat alle burgers van de EU op het niveau van de Unie rechtstreeks vertegenwoordigd worden in het Europees Parlement. Het Beschermheerschap is een belangrijk instrument om invulling te geven aan deze nauwe verbondenheid en het Europees Parlement dichter bij de burgers te brengen.”
  Antonio Tajani
Voorzitter van het Europees Parlement

 

De voorzitter beslist of het Parlement voor een evenement het beschermheerschap op zich zal nemen.

 
 
 
Informatiebureaus in de lidstaten

Het Parlement beschikt in elke lidstaat van de EU over een voorlichtingsbureau. Zij hebben als taak de bekendheid van het Europees Parlement en de Europese Unie te vergroten en de bevolking ertoe aan te sporen te gaan stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen.

 
 
Transparantieregister

Het Europees Parlement beveelt alle organisaties met activiteiten die onder het interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister vallen, ten zeerste aan om zich in dit register . in te schrijven. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het gezamenlijke secretariaat van het transparantieregister.