Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)


Aanwerving

 
 

Bij het Europees Parlement werken circa 6000 ambtenaren en andere personeelsleden uit de lidstaten van de Europese Unie.

 
 
 
Hoe kunt u Europees ambtenaar worden?

Net als de andere instellingen werft het Europees Parlement personeel aan na een vergelijkend examen. Er bestaan diverse soorten vergelijkende examens van verschillend niveau. Langs deze weg kan men solliciteren naar functies als administrateur, jurist, tolk, vertaler, assistent, secretaris/secretaresse…

De vergelijkende examens worden aangekondigd in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU) en de nationale dagbladen. Op de site van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) vindt u informatie over de reeds aangekondigde en verwachte vergelijkende examens.

De rechtspositie van de ambtenaren bij de Europese Unie is vastgelegd in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Zie ook :