Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Stages bij het Europees Parlement

 
 

Het Europees Parlement biedt diverse mogelijkheden om stage te lopen bij zijn Secretariaat-generaal, teneinde een bijdrage te leveren aan de beroepsopleiding in Europa en inzicht te verschaffen in het functioneren van de instelling.

 
 
 
Stages voor houders van een universitair diploma (de zogenaamde Robert Schumanstages)

Stages voor universitair afgestudeerden zijn bedoeld om afgestudeerden de mogelijkheid te bieden de tijdens hun studie opgedane kennis te verruimen en zich vertrouwd te maken met de werkzaamheden van de Europese Unie en van het Europees Parlement in het bijzonder.

Er zijn twee soorten stages voor universitair afgestudeerden:

 • algemene stages, die openstaan voor alle kandidaten die aan de criteria voldoen.
 • optie journalistiek: gegadigden moeten beschikken over een aantoonbare beroepsbekwaamheid die blijkt uit publicaties, het lidmaatschap van de vereniging van journalisten van een lidstaat van de Europese Unie of de voltooiing van een erkende journalistenopleiding in een lidstaat van de Europese Unie of een van de kandidaat-lidstaten.
 • optie "Sacharovprijs": dit programma is erop gericht de kennis te verdiepen over het optreden van het Europees Parlement op het gebied van de mensenrechten, alsook over de internationale mensenrechtennormen. Het is bedoeld voor gegadigden die zich in het bijzonder voor het onderwerp mensenrechten interesseren.

Gegadigden voor een stage voor universitair afgestudeerden moeten:

 • staatsburger zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een kandidaat-lidstaat, onder voorbehoud van artikel 5, lid 2, van de Interne Regeling;
 • moeten bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • moeten een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie;
 • mogen niet al eerder een bezoldigde stage hebben gevolgd of een bezoldigde dienstbetrekking van meer dan vier opeenvolgende weken ten laste van de begroting van de Europese Unie hebben vervuld;

De duur van deze stages is vijf maanden en kan niet worden verlengd.

Data van de stages en uiterste data waarop sollicitaties worden geaccepteerd:

 • Indienen van aanvragen: 15 augustus – 15 oktober (middernacht)
  Stageperiodes: 1 maart – 31 juli
 • Indienen van aanvragen: 15 maart – 15 mei (middernacht)
  Stageperiodes: 1 oktober – 28/29 februari

elk jaar melden 25 000 personen zich aan voor een stage bij het Europees Parlement en 600 worden ook daadwerkelijk voor een stage uitgenodigd.

Om te kunnen solliciteren naar de stage moet u aan de voorwaarden voldoen en het online-sollicitatieformulier invullen.


Alvorens te solliciteren

 • Wij raden u aan de Interne Regels betreffende stages en studiebezoeken bij het secretariaat-generaal van het Europees Parlement en de Veel gestelde vragen (FAQ) aandachtig te lezen voordat u het sollicitatieformulier invult.
 • U beschikt over maximaal 30 minuten voor het invullen van elke pagina van het formulier. Let op: indien u tijdens het invullen van het sollicitatieformulier 30 minuten lang niets verandert, zullen de ingevulde gegevens verloren gaan.
 • Wij raden u aan met uw sollicitatie niet tot de laatste dag te wachten, om te voorkomen dat het systeem door een groot aantal sollicitaties overbelast raakt.
 • Sollicitanten met een handicap dienen in het bijzonder te letten op de regels hen betreffende in het formulier.
 • Aan de aanvraag kan online niets meer worden gewijzigd. Ze wordt in één keer afgesloten en doorgestuurd. U wordt verzocht na het invullen van het sollicitatieformulier vóór verzending te controleren of dit correct en volledig is.
 • Onvolledige sollicitatieformulieren worden automatisch geweigerd.
 • Zodra u uw online-sollicitatie heeft bevestigd/verzonden ontvangt u automatisch een bevestiging op uw e-mailadres. Deze boodschap bevat een bevestigingsnummer dat u bij alle toekomstige correspondentie met betrekking tot de stage dient te vermelden, en de samenvatting van uw sollicitatie in pdf-formaat. U zult om een papieren versie hiervan worden verzocht als u een stage wordt aangeboden.
 
 
Vertaalstages voor afgestudeerden

Deze stages zijn uitsluitend bedoeld voor wie een diploma aan een universiteit of een daarmee gelijkgestelde onderwijsinstelling heeft behaald. Een stage bij het Europees Parlement biedt afgestudeerden de mogelijkheid om wat ze tijdens hun studie hebben geleerd aan te vullen met praktijkervaring en gunt hun een blik achter de schermen van de Europese Unie en het Europees Parlement in het bijzonder.

Kandidaten voor een vertaalstage voor afgestudeerden:

 • moeten de nationaliteit bezitten van een lidstaat of een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie;
 • moeten bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • moeten vóór de datum van indiening van de aanvraag een studie van ten minste drie jaar hebben afgesloten met een bachelor- of masterdiploma;
 • moeten een perfecte beheersing hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie of van de officiële taal van een kandidaat-lidstaat, en een grondige kennis van twee andere officiële talen van de Europese Unie;
 • mogen niet al eerder een stage hebben gevolgd of een bezoldigde dienstbetrekking van meer dan vier opeenvolgende weken ten laste van de begroting van de Europese Unie hebben vervuld.

De duur van vertaalstages voor afgestudeerden is drie maanden. Bij wijze van uitzondering kan een stage worden verlengd met ten hoogste drie maanden.

Stageperioden en de uiterste data voor de indiening van aanvragen:

 • Begin stage: 1 januari
  Indienen van sollicitaties: 15 juni - 15 augustus (middernacht)
 • Begin stage: 1 april
  Indienen van sollicitaties: 15 september - 15 november (middernacht)
 • Begin stage: 1 juli
  Indienen van sollicitaties: 15 december - 15 februari (middernacht)
 • Begin stage: 1 oktober
  Indienen van sollicitaties: 15 maart - 15 mei (middernacht)

Wij raden u aan niet tot de laatste dag met uw aanvraag te wachten, om te voorkomen dat het systeem vanwege het grote aantal aanvragen overbelast raakt.

Standplaats voor vertaalstages voor afgestudeerden is Luxemburg.

Ter indicatie: in 2018 bedroeg de toelage 1 313,37 EUR per maand.

Wie belangstelling heeft voor een vertaalstage voor afgestudeerden wordt verzocht de Interne Regels betreffende stages voor vertalers te lezen.

Let hierbij op de toelatingsvoorwaarden. Als u door de voorselectie komt, moet u de volgende bewijsstukken indienen:

 • de naar behoren ingevulde en ondertekende stageaanvraag,
 • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs,
 • kopieën van uw diploma's en getuigschriften,
 • een kopie van uw universitaire studieresultaten (cijferlijst), indien u hierover beschikt.

U hoeft deze bewijsstukken nu nog niet in te dienen. Pas als u door de voorselectie komt, krijgt u het verzoek uw dossier samen te stellen.

Na deze voorselectie komt u enkel in aanmerking voor de stageplaats als uw dossier alle bovengenoemde documenten bevat.

Indien u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, verzoeken wij u het onlineaanvraagformulier in te vullen.

Let op: indien u tijdens het invullen 30 minuten lang niets verandert in het aanvraagformulier, zullen de reeds ingevulde gegevens verloren gaan. Wij raden u daarom aan om de Interne Regels betreffende stages voor vertalers nauwkeurig door te lezen voordat u overgaat tot het invullen van het aanvraagformulier.

U kunt het formulier tijdens het invullen niet tijdelijk opslaan, en wanneer u het volledig hebt ingevuld en hebt verzonden, kunt u niet langer wijzigingen aanbrengen. Daarom is er een modelformulier beschikbaar (zie de link hieronder) om u te helpen bij de voorbereiding van uw onlineaanvraag.

NB: bewaar het registratienummer dat u bij uw onlineaanvraag toegewezen krijgt.

 
 
Stages in het kader van een vertaalopleiding

Het Europees Parlement biedt de mogelijkheid om een praktijkstage te lopen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten kandidaten vóór de uiterste indieningsdatum van de stageaanvraag in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs dat toegang verleent tot een universitaire studie, of gelijkwaardig hoger of technisch onderwijs hebben gevolgd. Deze stages zijn in de eerste plaats bedoeld voor personen die stage moeten lopen in het kader van een opleiding en op de eerste dag van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Kandidaten voor een stage in het kader van een vertaalopleiding

 • moeten de nationaliteit bezitten van een lidstaat of een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie;
 • moeten bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • moeten een perfecte beheersing hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie of van de officiële taal van een kandidaat-lidstaat, en een grondige kennis van twee andere officiële talen van de Europese Unie;
 • mogen niet al eerder een stage hebben gevolgd of een bezoldigde dienstbetrekking van meer dan vier opeenvolgende weken ten laste van de begroting van de Europese Unie hebben vervuld.

De duur van stages in het kader van een vertaalopleiding is een tot drie maanden. Bij wijze van uitzondering kan een stage worden verlengd met ten hoogste drie maanden.

Stageperioden en de uiterste data voor de indiening van aanvragen:

 • Begin stage: 1 januari
  Indienen van sollicitaties: 15 juni - 15 augustus (middernacht)
 • Begin stage: 1 april
  Indienen van sollicitaties: 15 september -15 november (middernacht)
 • Begin stage: 1 juli
  Indienen van sollicitaties: 15 december - 15 februari (middernacht)
 • Begin stage: 1 oktober
  Indienen van sollicitaties: 15 maart – 15 mei (middernacht)

Wij raden u aan niet tot de laatste dag met uw aanvraag te wachten, om te voorkomen dat het systeem vanwege het grote aantal aanvragen overbelast raakt.

Voor stages in het kader van een vertaalopleiding is de standplaats Luxemburg.

Stagiairs die een stage in het kader van een vertaalopleiding volgen, hebben recht op een maandelijkse toelage. Ter indicatie: in 2018 bedroeg de toelage 322,10 EUR per maand.

Wie belangstelling heeft voor een stage in het kader van een vertaalopleiding wordt verzocht de Interne Regels betreffende stages voor vertalers te lezen.

Let hierbij op de toelatingsvoorwaarden. Als u door de voorselectie komt, moet u de volgende bewijsstukken indienen:

 • de naar behoren ingevulde en ondertekende stageaanvraag,
 • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs,
 • kopieën van uw diploma's en getuigschriften,
 • een kopie van uw universitaire studieresultaten (cijferlijst), indien u hierover beschikt.

U hoeft deze bewijsstukken nu nog niet in te dienen. Pas als u door de voorselectie komt, krijgt u het verzoek uw dossier samen te stellen.

Na deze voorselectie komt u enkel in aanmerking voor de stageplaats als uw dossier alle bovengenoemde documenten bevat.

Indien u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, verzoeken wij u het onlineaanvraagformulier in te vullen.

Let op: indien u tijdens het invullen 30 minuten lang niets verandert in het aanvraagformulier, zullen de reeds ingevulde gegevens verloren gaan. Wij raden u daarom aan om de Interne Regels betreffende stages voor vertalers nauwkeurig door te lezen voordat u overgaat tot het invullen van het aanvraagformulier.

U kunt het formulier tijdens het invullen niet tijdelijk opslaan, en wanneer u het volledig hebt ingevuld en hebt verzonden, kunt u niet langer wijzigingen aanbrengen. Daarom is er een modelformulier beschikbaar (zie de link hieronder) om u te helpen bij de voorbereiding van uw onlineaanvraag.

NB: bewaar het registratienummer dat u bij uw onlineaanvraag toegewezen krijgt.

 
 
Conferentietolken

Het directoraat-generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties van het Europees Parlement verzorgt geen basisopleiding voor taalkundigen die zich willen specialiseren in conferentievertolking, aangezien dit volgens het subsidiariteitsbeginsel onder de bevoegdheid valt van de nationale overheden van iedere lidstaat.

Als u al een beroepskwalificatie bezit in tolken (conferentievertolking) in een talencombinatie die relevant is voor de instelling, kunt u overwegen u aan te melden voor een accrediteringstest of vergelijkend onderzoek (zie Tolken voor Europa).

Opleidingsmogelijkheden

Als u graag conferentietolk wilt worden, maar nog niet over de nodige kwalificaties beschikt, kunt u terecht bij verschillende universiteiten in Europa die opleidingen voor vertalers en tolken aanbieden. Een lijst van universiteiten die volledige opleidingen aanbieden, kunt u hier vinden.

Bent u al in het bezit van een diploma hoger onderwijs, maar wilt u verder studeren voor conferentietolk, dan is het voor u wellicht interessant dat een aantal instellingen voor hoger onderwijs deze «European Masters» in hun onderwijspakket hebben.

 
 
 
 

Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens is beschreven in de volgende documenten.

 
 
Contact
 
Voor nadere informatie dient u zich, na lezing van de desbetreffende regeling, te wenden tot de dienst die zich bezighoudt met het soort stage waarvoor u belangstelling heeft.
Algemene/journalistieke stages en opleidingsplaatsen
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Stages voor vertalers
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG