Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)


Stages bij het Europees Parlement

 
 

Het Europees Parlement biedt diverse mogelijkheden om stage te lopen bij zijn Secretariaat-generaal, teneinde een bijdrage te leveren aan de beroepsopleiding in Europa en inzicht te verschaffen in het functioneren van de instelling.

 
 
 
Stages voor houders van een universitair diploma (de zogenaamde Robert Schumanstages)

Stages voor universitair afgestudeerden zijn bedoeld om afgestudeerden de mogelijkheid te bieden de tijdens hun studie opgedane kennis te verruimen en zich vertrouwd te maken met de werkzaamheden van de Europese Unie en van het Europees Parlement in het bijzonder.

Er zijn twee soorten stages voor universitair afgestudeerden:

 • algemene stages, die openstaan voor alle kandidaten die aan de criteria voldoen.
 • optie journalistiek: gegadigden moeten beschikken over een aantoonbare beroepsbekwaamheid die blijkt uit publicaties, het lidmaatschap van de vereniging van journalisten van een lidstaat van de Europese Unie of de voltooiing van een erkende journalistenopleiding in een lidstaat van de Europese Unie of een van de kandidaat-lidstaten.
 • optie "Sacharovprijs": dit programma is erop gericht de kennis te verdiepen over het optreden van het Europees Parlement op het gebied van de mensenrechten, alsook over de internationale mensenrechtennormen. Het is bedoeld voor gegadigden die zich in het bijzonder voor het onderwerp mensenrechten interesseren.

Gegadigden voor een stage voor universitair afgestudeerden moeten:

 • staatsburger zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een kandidaat-lidstaat, onder voorbehoud van artikel 5, lid 2, van de Interne Regeling;
 • moeten bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • moeten een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie;
 • mogen niet al eerder een bezoldigde stage hebben gevolgd of een bezoldigde dienstbetrekking van meer dan vier opeenvolgende weken ten laste van de begroting van de Europese Unie hebben vervuld;

De duur van deze stages is vijf maanden en kan niet worden verlengd.

Data van de stages en uiterste data waarop sollicitaties worden geaccepteerd:

 • Indienen van aanvragen: 15 augustus – 15 oktober (middernacht)
  Stageperiodes: 1 maart – 31 juli
 • Indienen van aanvragen: 15 maart – 15 mei (middernacht)
  Stageperiodes: 1 oktober – 28/29 februari

elk jaar melden 25 000 personen zich aan voor een stage bij het Europees Parlement en 600 worden ook daadwerkelijk voor een stage uitgenodigd.

Om te kunnen solliciteren naar de stage moet u aan de voorwaarden voldoen en het online-sollicitatieformulier invullen.


Alvorens te solliciteren

 • Wij raden u aan de Interne Regels betreffende stages en studiebezoeken bij het secretariaat-generaal van het Europees Parlement en de Veel gestelde vragen (FAQ) aandachtig te lezen voordat u het sollicitatieformulier invult.
 • U beschikt over maximaal 30 minuten voor het invullen van elke pagina van het formulier. Let op: indien u tijdens het invullen van het sollicitatieformulier 30 minuten lang niets verandert, zullen de ingevulde gegevens verloren gaan.
 • Wij raden u aan met uw sollicitatie niet tot de laatste dag te wachten, om te voorkomen dat het systeem door een groot aantal sollicitaties overbelast raakt.
 • Sollicitanten met een handicap dienen in het bijzonder te letten op de regels hen betreffende in het formulier.
 • Aan de aanvraag kan online niets meer worden gewijzigd. Ze wordt in één keer afgesloten en doorgestuurd. U wordt verzocht na het invullen van het sollicitatieformulier vóór verzending te controleren of dit correct en volledig is.
 • Onvolledige sollicitatieformulieren worden automatisch geweigerd.
 • Zodra u uw online-sollicitatie heeft bevestigd/verzonden ontvangt u automatisch een bevestiging op uw e-mailadres. Deze boodschap bevat een bevestigingsnummer dat u bij alle toekomstige correspondentie met betrekking tot de stage dient te vermelden, en de samenvatting van uw sollicitatie in pdf-formaat. U zult om een papieren versie hiervan worden verzocht als u een stage wordt aangeboden.
 
 
Opleidingsstages

The applications for non-compulsory and compulsory training placement will no longer be available

Het Europees Parlement biedt jongeren die in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs (behaald vóór de uiterste indieningsdatum van de stageaanvragen) of die gelijkwaardig hoger of technisch onderwijs hebben gevolgd, de mogelijkheid een opleidingsstage te lopen. Deze stages zijn in de eerste plaats bedoeld voor jongeren die stage moeten lopen in het kader van hun opleiding op voorwaarde dat zij ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de eerste dag van hun stage.

De duur van een opleidingsstage bedraagt vier maanden, maar afwijkingen zijn mogelijk.

(1) Niet-verplichte opleidingsstages

Begindata stages en termijnen voor de indiening van aanvragen voor niet-verplichte stages:

 • Indienen van sollicitaties: 1 augustus – 1 oktober
  Begin stage (max. 4 maanden): 1 januari
 • Indienen van sollicitaties: 1 December - 1 tussen 1 januari en 30 april
  Begin stage (max. 4 maanden): 1 mei
 • Indienen van sollicitaties: 1 april – 1 juni
  Begin stage (max. 4 maanden): 1 september

(2) Verplichte opleidingsstages

Het Europees Parlement kan een stageplaats aanbieden aan kandidaten die aan de algemene toetredingsvoorwaarden voldoen indien de stage:

 • onderdeel is van een opleiding aan een universiteit of school van gelijkwaardig niveau,
 • onderdeel is van een hogere beroepsopleiding georganiseerd door een instelling zonder winstoogmerk (met name openbare instituten of organen),
 • een verplichting is om een bepaald beroep uit te kunnen oefenen,

De betrokken organen/afdelingen dienen te bevestigen dat ze toegang geven tot uitoefening van een bepaald beroep.

Begindata stages en termijnen voor de indiening van aanvragen voor verplichte stages:

 • Indiening van aanvragen: 1 oktober
  Begin stage: tussen 1 januari en 30 april
 • Indiening van aanvragen: 1 februari
  Begin stage: Between 1 mei and 31 augustus
 • Indiening van aanvragen: 1 juni
  Begin stage: tussen 1 september en 31 december

Om voor een stageplaats te solliciteren, dient u te aan de toetredingsvoorwaarden te voldoen en een onlinesollicitatieformulier in te vullen.

Wij raden u aan niet tot de laatste dag te wachten met de indiening van uw sollicitatie, want door het grote aantal aanvragen zou het systeem dan verzadigd kunnen raken.

Let op: indien u tijdens het invullen van het sollicitatieformulier 30 minuten lang niets verandert, zullen de ingevulde gegevens verloren gaan. Daarom raden we aan om vooraf aandachtig de Interne regels voor stages en studiebezoeken bij het secretariaat-generaal van het Europees Parlement en de Veelgestelde vragen door te nemen.

Wilt u weten welke directoraten-generaal het best aansluiten bij uw profiel, lees dan de omschrijving onder de knop i op de laatste bladzijde van het sollicitatieformulier. U kunt uiteraard ook de website van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement raadplegen.

Aan de aanvraag kan online niets meer worden gewijzigd: ze wordt in één keer afgesloten en doorgestuurd. Gelieve de inhoud van uw sollicitatie te controleren alvorens op "verzenden" te klikken.

NB: Onvolledige sollicitatieformulieren worden automatisch geweigerd.

Zodra u uw onlinesollicitatie heeft bevestigd/verzonden, ontvangt u automatisch een bevestiging op uw e-mailadres. Deze boodschap bevat een bevestigingsnummer dat u bij alle toekomstige correspondentie met betrekking tot de stage dient te vermelden, en een bijlage met de samenvatting van uw sollicitatie in pdf-formaat. U zult om een papieren versie hiervan worden verzocht als u een stage wordt aangeboden.

 
 
Vertaalstages voor afgestudeerden

Deze stages zijn uitsluitend bedoeld voor afgestudeerden aan een universiteit of een daarmee gelijkgestelde onderwijsinstelling. Deze stages hebben ten doel afgestudeerden de mogelijkheid te bieden de tijdens hun studie opgedane kennis te verruimen en zich vertrouwd te maken met de activiteiten van de Europese Unie en van het Europees Parlement in het bijzonder.

Kandidaten voor een vertaalstage voor afgestudeerden moeten:

 • de nationaliteit bezitten van een lidstaat of een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie;
 • bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • voor de datum van indiening van de aanvraag een universitaire studie van ten minste drie jaar hebben afgesloten met een diploma;
 • een perfecte beheersing hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie of van de officiële taal van een kandidaat-lidstaat, en een grondige kennis van twee andere officiële talen van de Europese Unie;
 • niet al eerder een stage hebben gevolgd of een bezoldigde dienstbetrekking van meer dan vier opeenvolgende weken ten laste van de begroting van de Europese Unie hebben vervuld.

De duur van vertaalstages voor afgestudeerden is drie maanden. Bij wijze van uitzondering kan een stage worden verlengd met ten hoogste drie maanden.

Stageperioden en de uiterste data voor indiening van aanvragen:

 • Begin stage: 1 januari
  Indienen van sollicitaties: 15 juni - 15 augustus (middernacht)
 • Begin stage: 1 April
  Indienen van sollicitaties: 15 september -15 November (middernacht)
 • Begin stage: 1 July
  Indienen van sollicitaties: 15 December - 15 februari (middernacht)
 • Begin stage: 1 oktober
  Indienen van sollicitaties: 15 maart – 15 mei (middernacht)

Wij raden u aan niet tot de laatste dag met uw aanvraag te wachten, om te voorkomen dat het systeem vanwege het grote aantal aanvragen overbelast raakt.

Standplaats voor vertaalstages voor afgestudeerden is Luxemburg.

Ter indicatie: in 2016 bedraagt de toelage 1 252,62 EUR per maand.

Wie belangstelling heeft voor een vertaalstage voor afgestudeerden wordt verzocht de Interne Regels betreffende vertaalstages te lezen.

We wijzen op de toelatingsvoorwaarden. Als u door de voorselectie komt worden de volgende bewijsstukken verlangd:

 • de naar behoren ingevulde en ondertekende stageaanvraag,
 • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs,
 • kopieën van uw diploma's en getuigschriften,
 • een kopie van uw universitaire studieresultaten (cijferlijst), indien u hierover beschikt.

Deze bewijsstukken dienen nu nog niet te worden toegezonden. Deze documenten zullen alleen worden gevraagd indien u door de voorselectie komt.

Wanneer u door de voorselectie komt, is uw aanvraag alleen geldig wanneer u het volledige dossier toestuurt zoals hierboven vermeld.

Wanneer u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, verzoeken wij u het onlineaanvraagformulier in te vullen.

Let op: indien u tijdens het invullen van het aanvraagformulier 30 minuten lang niets verandert, zullen de ingevulde gegevens verloren gaan. Wij raden u daarom aan om de Interne Regels betreffende vertaalstages nauwkeurig door te lezen voordat u overgaat tot het invullen van het aanvraagformulier.

De aanvraag kan niet online worden gewijzigd en wordt in een keer ingevuld en verzonden. Een modelformulier is beschikbaar (zie de link hieronder) om u te helpen bij de voorbereiding van uw onlineaanvraag.

NB: Bewaar het registratienummer dat u bij uw onlineaanvraag toegewezen krijgt.

 
 
Stages in het kader van een vertaalopleiding

Het Europees Parlement biedt de mogelijkheid om een praktijkstage te lopen aan degenen die, vóór de uiterste indieningsdatum voor de stageaanvraag, in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig hoger of technisch onderwijs hebben gevolgd. Deze stages zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die stage moeten lopen in het kader van hun opleiding op voorwaarde dat zij ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de eerste dag van hun stage.

Kandidaten voor een stage in het kader van een vertaalopleiding moeten:

 • de nationaliteit bezitten van een lidstaat of een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie ;
 • bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • een perfecte beheersing hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie of van de officiële taal van een kandidaat-lidstaat, en een grondige kennis van twee andere officiële talen van de Europese Unie
 • niet al eerder een stage hebben gevolgd of een bezoldigde dienstbetrekking van meer dan vier opeenvolgende weken ten laste van de begroting van de Europese Unie hebben vervuld.

De duur van stages in het kader van een vertaalopleiding is een tot drie maanden. Bij wijze van uitzondering kan een stage worden verlengd met ten hoogste drie maanden.

Training placement periods and the corresponding deadlines for applications:

 • Begin stage: 1 januari
  Indienen van sollicitaties: 15 juni - 15 augustus (middernacht)
 • Begin stage: 1 April
  Indienen van sollicitaties: 15 september -15 november (middernacht)
 • Begin stage: 1 July
  Indienen van sollicitaties: 15 december - 15 tussen 1 januari en 30 april (middernacht)
 • Begin stage: 1 oktober
  Indienen van sollicitaties: 15 maart – 15 mei (middernacht)

Wij raden u aan niet tot de laatste dag met uw aanvraag te wachten, om te voorkomen dat het systeem vanwege het grote aantal aanvragen overbelast raakt.

Voor stages in het kader van een vertaalopleiding is de standplaats Luxemburg.

Stagiairs die een stage in het kader van een vertaalopleiding volgen, hebben recht op een maandelijkse toelage. Ter indicatie: in 2016 bedraagt de toelage 307,20 EUR per maand

Wie belangstelling heeft voor een stage in het kader van een vertaalopleiding wordt verzocht de Interne Regels betreffende vertaalstages te lezen

We wijzen op de toelatingsvoorwaarden. Als u door de voorselectie komt worden de volgende bewijsstukken verlangd:

 • de naar behoren ingevulde en ondertekende stageaanvraag,
 • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs,
 • kopieën van uw diploma's en getuigschriften,
 • een kopie van uw universitaire studieresultaten (cijferlijst), indien u hierover beschikt.

Deze bewijsstukken dienen nu nog niet te worden toegezonden. Deze documenten zullen alleen worden gevraagd indien u door de voorselectie komt.

Wanneer u door de voorselectie komt, is uw aanvraag alleen geldig wanneer u het volledige dossier toestuurt zoals hierboven vermeld.

Wanneer u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, verzoeken wij u het onlineaanvraagformulier in te vullen.

Let op: indien u tijdens het invullen van het aanvraagformulier 30 minuten lang niets verandert, zullen de ingevulde gegevens verloren gaan. Wij raden u daarom aan om de Interne Regels betreffende vertaalstages nauwkeurig door te lezen voordat u overgaat tot het invullen van het aanvraagformulier.

De aanvraag kan niet online worden gewijzigd en wordt in een keer ingevuld en verzonden. Een modelformulier is beschikbaar (zie de link hieronder) om u te helpen bij de voorbereiding van uw onlineaanvraag.

NB: Bewaar het registratienummer dat u bij uw onlineaanvraag toegewezen krijgt.

 
 
Conferentietolken

Het directoraat-generaal Vertolking en Conferenties van het Europees Parlement verzorgt geen basisopleiding voor taalkundigen die zich willen specialiseren in conferentievertolking, aangezien dit volgens het subsidiariteitsbeginsel onder de bevoegdheid valt van de nationale overheden van iedere lidstaat.

Als u al een beroepskwalificatie bezit in tolken (conferentievertolking) in een talencombinatie die relevant is voor de instelling, kunt u overwegen u aan te melden voor een accrediteringstest of vergelijkend onderzoek (zie Tolken voor Europa).

Opleidingsmogelijkheden

Als u graag conferentietolk wilt worden, maar nog niet over de nodige kwalificaties beschikt, kunt u terecht bij verschillende universiteiten in Europa die opleidingen voor vertalers en tolken aanbieden. Een lijst van universiteiten die volledige opleidingen aanbieden, kunt u hier vinden.

Bent u al in het bezit van een diploma hoger onderwijs, maar wilt u verder studeren voor conferentietolk, dan is het voor u wellicht interessant dat een aantal instellingen voor hoger onderwijs deze «European Masters» in hun onderwijspakket hebben.

 
 
 
 

Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens is beschreven in de volgende documenten.

 
 
Contact
 
Voor nadere informatie dient u zich, na lezing van de desbetreffende regeling, te wenden tot de dienst die zich bezighoudt met het soort stage waarvoor u belangstelling heeft.
Algemene/journalistieke stages en opleidingsplaatsen
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Stages voor vertalers
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG