Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Ethiek en transparantie

 

Aangezien het belang en de invloed van het Europees Parlement toenemen, in het bijzonder met het recentste Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is het nu belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat het Parlement de belangen van Europese burgers op een volledig open en transparante manier vertegenwoordigt.

Europese burgers hebben dus het recht de activiteiten van hun verkozen leden nauw te volgen, na te gaan of zij de strikte gedragsprincipes naleven en evenwichtige betrekkingen onderhouden met belangenvertegenwoordigers. Burgers moeten eveneens van medewerkers van het Parlement het hoogste niveau van gedrag en efficiëntie kunnen verwachten. Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, moeten burgers het recht op toegang tot documenten van de Europese instellingen krijgen binnen de noodzakelijke, in Verordening (EG) nr. 1049/2001 vastgelegde beperkingen.

Overeenkomstig het engagement van het Parlement ten aanzien van transparantie beogen alle hierin voorziene transparantie-instrumenten het toezicht van de burgers op de activiteiten van het Parlement en in het bijzonder het wetgevend werk te vergemakkelijken.

 
 
         


Om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijk middenveld te waarborgen, werken de instellingen, organen en instanties van de Unie in een zo groot mogelijke openheid. (Artikel 15 van het VWEU)
 
 
 

De instellingen bieden de burgers en de representatieve organisaties langs passende wegen de mogelijkheid hun mening over alle onderdelen van het optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in discussie te treden. (Artikel 11 van het VEU)