Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
 
De europeanen twee jaar voor de verkiezingen van 2014
 
 

De europeanen twee jaar voor de verkiezingen van 2014

 

Met de Europese verkiezingen van 2014 in het vooruitzicht is het een goed moment om een breed beeld te schetsen van de heersende ideeën over de Europese Unie, de kennis die de Europese burgers van de Europese instellingen hebben en hun verwachtingen in deze tijd van crisis.

Het veldwerk van deze enquête van Eurobarometer en het Europees Parlement is gedaan van 2 t/m 17 juni 2012. In de 27 EU-lidstaten zijn 26 622 burgers persoonlijk geïnterviewd door TNS Opinion.

Belangrijkste resultaten

 • Het beeld dat een meerderheid van de Europeanen van de EU heeft is de afgelopen tijd verbeterd. Verder vindt voor het eerst een absolute meerderheid het EU-lidmaatschap een "goede zaak".

  Ook moet echter worden benadrukt dat een meerderheid van de ondervraagden nog altijd denkt dat hun stem "niet telt in de EU", hoewel volgens een duidelijke trend steeds meer burgers juist wel denken dat hun stem telt in de EU.
 • Wat betreft de Europese identiteit, beschouwen de Europeanen de "waarden van democratie en vrijheid", evenals "de euro als gemeenschappelijke munt" verreweg als de belangrijkste onderdelen ervan.
 • Zoals ook uit de vorige enquêtes bleek staat de bestijding van armoede en sociale uitsluiting verreweg bovenaan de prioriteiten die de Europeanen verdedigd willen zien worden door het Europees Parlement. Meer in het bijzonder ondervraagd over de maatregelen ter bestrijding van de crisis, noemen ze in de eerste plaats het scheppen van werkgelegenheid en de strijd tegen werkeloosheid.
 • Op basis van de resultaten kan beslist worden gesproken van een gebrek aan kennis van de Europese instellingen. De Europese burger weet "heel weinig" over de werking van de EU en haar instellingen. Meer dan een derde van de ondervraagden was niet in staat drie Europese instellingen te noemen.
 • In deze context van gebrek aan kennis zien we echter dat het Europees Parlement de instelling is die door de ondervraagden het meest wordt genoemd. Zo noemt meer dan de helft van de ondervraagden in de eerste plaats het Europees Parlement, bijna een derde de Europese Centrale Bank en een kwart de Europese Commissie.
 • Bovendien beschouwt een ruime absolute meerderheid van de Europeanen het Europees Parlement als de instelling die "de Europese Unie het best vertegenwoordigt".
 • Een ruime absolute meerderheid van de ondervraagden is van mening dat stemmen bij de Europese verkiezingen de beste manier is om te worden gehoord door de Europese besluitvormers.
 • Een kwart van de Europeanen is al op de hoogte van de datum van de komende Europese verkiezingen van juni 2014.
  In dit verband is een fundamentele vernieuwing van het Verdrag van Lissabon, de nieuwe wijze waarop de voorzitter van de Europese Commissie wordt gekozen, bij de ondervraagden getoetst.

  Zouden meer Europeanen naar de stembus gaan "als de grote Europese politieke stromingen, op basis van een gemeenschappelijk programma, een kandidaat zouden voordragen voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie"?

  De verbazingwekkende uitkomst was dat meer dan de helft van de ondervraagden dan inderdaad eerder geneigd zou zijn te gaan stemmen in juni 2014. Ze zouden zo het gevoel hebben ten minste indirect deel te nemen aan de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie.
 
 
 
Advies Polls van het Europees Parlement

Het Europees Parlement laat regelmatig studies uitvoeren naar de stand van de publieke opinie in de lidstaten.

Aan de hand hiervan wil het een betere kijk krijgen op de manier waarop zijn activiteiten en die van de Europese Unie in haar geheel bij de burgers overkomen, en zich een accuraat beeld vormen van hun verwachtingen. Dit perceptieonderzoek is een kostbare hulp bij de voorbereiding van, de besluitvorming over en de beoordeling van zijn werkzaamheden.

In dit hoofdstuk vindt u informatie zowel over de meningen van de Europeanen met betrekking tot de klimaatverandering of de huidige economische situatie, als over de perceptie en de verwachtingen van de Europese burgers met betrekking tot de Europese verkiezingen, het Europees Parlement en de Europese integratie in het algemeen.